Kanunlar

 2547 Sayılı Kanun-Güncelleme Tarihi: 17.04.2020

 6111 Sayılı Af Kanunu

Yönetmelikler

► Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (24.07.2017 tarih ve 30133 sayılı Resmi Gazete) yeni

► Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği

Senato Esasları

► Öğretim Üyesi Yetiştirme Programina Ilişkin Usul ve Esaslar

► Lisansüstü Programlarına Başvuruya Esas Teşkil Eden Mezuniyet Ön Koşulları yeni

 Lisansüstü Programlarında Danışman Atama Koşulları (06.09.2019 tarih ve 300/9C) yeni

 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlarının Kontenjan İlan Koşullar (06.09.2019 tarih ve 300/9B) yeni

 Lisansüstü Sınavların Elektronik Ortamda Yürütülmesine Yönelik Uygulama Esasları (26.04.2019 Tarih ve 297/1-C Sayılı Senato Kararı)

 Üniversitemiz Lisansüstü Öğrencilerinin Azami Öğrenim Sürelerine İlişkin Uygulama Esasları (26.04.2019 Tarih ve 297/1-G Sayılı Senato Kararı)

 KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programlarının Yürütülmesine Dair Senato İlkeleri (03.11.2017 tarih ve 284 sayılı Senato Kararı)  yeni

 Lisansüstü Tez Çalışması Orijinallik Raporu Uygulama Esasları (03.11.2017 tarih ve 284 sayılı Senato Kararı) yeni

 KTÜ Lisansüstü Programlara Başvuru ve Giriş Koşulları Senato Esasları (23.05.2014 tarih ve 258/2 sayılı Karar)

Yönergeler

 KTÜ Ödül Yönergesi

 Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eğitimi Güncelleme ve Geliştirme Komisyonu Kuruluş ve Çalışma Yönergesi

 MEB'e Bağlı Okullarda Araştırma Desteğine Yönelik İzin Yönergesi ve Ekleri

 Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi Ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge

► Tezli Yüksek Lisans veya Doğrudan Doktora Programından Tezsiz Yüksek Lisans Diploması Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönerge

Geçmiş Tarihli KTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmelikleri

 KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (Eskisi-2014)

 KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (Eskisi-2010)