Mevzuat

Kanunlar

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (16.10.2020)

6111 Sayılı Af Kanunu

Yönetmelikler

Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (09.12.2021 tarih ve 31684 sayılı Resmi Gazete) 

 Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi Ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik 

 Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği

 Lisansüstü Öğrenim Görenlerden Öğretim Yardımcısı Kadrolarına Atanacakların Hak Ve Yükümlülükleri İle Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Giriş Sınavları Hakkında Yönetmelik 

Senato Esasları

 Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar

 Lisansüstü Programlarına Başvuruya Esas Teşkil Eden Mezuniyet Ön Koşulları (06.09.2019 tarih ve 300 sayılı ve 20.03.2020 ve 307 sayılı Senato Kararı)

 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlarında Danışman Atama İlkeleri (15.06.2021 tarih ve 320/14 sayılı Senato Kararı) 

 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlarında Kontenjan Belirleme İlkeleri (15.06.2021 tarih ve 320/14 sayılı Senato Kararı) 

 Lisansüstü Sınavların Elektronik Ortamda Yürütülmesine Yönelik Uygulama Esasları (26.04.2019 Tarih ve 297/1-C Sayılı Senato Kararı)

 Üniversitemiz Lisansüstü Öğrencilerinin Azami Öğrenim Sürelerine İlişkin Uygulama Esasları (26.04.2019 Tarih ve 297/1-G Sayılı Senato Kararı)

 KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programlarının Yürütülmesine Dair Senato İlkeleri (30.05.2022 tarih ve 329 sayılı Senato Kararı)  Yeni

 Lisansüstü Tez Çalışması Orijinallik Raporu Uygulama Esasları (03.11.2017 tarih ve 284 sayılı Senato Kararı) 

 KTÜ Lisansüstü Programlara Başvuru ve Giriş Koşulları Senato Esasları (30.05.2022 tarih ve 329 sayılı Senato Kararı)  Yeni

 Doktora Programı Öğrencilerinin Tezini Teslim Edebilme Koşulları (20.04.2021 tarih ve 319/11 sayılı Senato Kararı) 

Yönergeler

 Karadeniz Teknik Üniversitesi Kalite Güvence Sistemi Yönergesi (31.01.2020 tarih ve 305-10 sayılı Senato Kararı)

 KTÜ Ödül Yönergesi

 Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eğitimi Güncelleme ve Geliştirme Komisyonu Kuruluş ve Çalışma Yönergesi

 MEB'e Bağlı Okullarda Araştırma Desteğine Yönelik İzin Yönergesi ve Ekleri

 Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi Ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge

 Tezli Yüksek Lisans veya Doğrudan Doktora Programından Tezsiz Yüksek Lisans Diploması Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönerge

Geçmiş Tarihli KTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmelikleri

KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (29/03/2021)

 KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (2017)

 KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (31/07/2014)

 KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (02/08/2010)

► KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (05.09.2021 tarih ve 31589 sayılı Resmi Gazete)