İş Akışları

Tahakkuk ve Ayniyat İle İlgili İş Akışları
► MİA-18: Faaliyet Raporu Hazırlama İş Akışı
 
Yazı İşleri - Özlük İşleri - Öğrenci İşleri İle İlgili İş Akışları