Genel Formlar ve İlgili İş Akışları

Bir formu veya iş akışını görüntülemek için ilgili koda tıklayın.

 

Formlar
İş Akışları
► G_F/1
 Lisansüstü Giriş Sınavı Jüri Öneri Formu      
 
 
► G_F/2a
 Lisansüstü Programa Giriş Mülakatı/Yazılı Değerlendirme Formu
 
 
► G_F/7
 Derslerin Krediye Saydırılma Başvuru Formu
► YİA-11
 Dersleri Krediye Saydırma İş Akışı
► G_F/9
 Düzeltilmiş Maddi Hatanın Enstitüye Bildirimi Formu
 
 
► G_F/10
 Diğer Yükseköğretim Kurumlarında Alınan Dersleri Krediye Saydırma Talep Formu
► YİA-16
 Diğer Yükseköğretim Kurumlarından Özel Öğrenci Olarak Ders Alam İş Akışı
 Öğrenci Kontenjan Bildirimi Formu
 
 
► G_F/14a
 Alan İçinden Öğrenci Kabul Ön Koşul Öneri Formu
 
 
► G_F/14b
 Alan Dışından Öğrenci Kabul Ön Koşul Öneri Formu
 
 
► G_F/15
 Başka Yükseköğretim Kurumundan Özel Öğrenci Olarak Ders Alma Talep Formu
► YİA-16
 Diğer Yükseköğretim Kurumlarından Özel Öğrenci Olarak Ders Alam İş Akışı
► G_F/16
 Özgeçmiş Örneği
 
 
► G_F/17
 Yazılı Sınav Maddi Hata Düzeltme Talebi Formu
 
 
► G_F/18
 Tez İnceleme ve Değerlendirme Formu
 
 
► G_F/19
 Jüri Üyesine Tahakkuk Eden Ücretin Hesabına Havale Dilekçesi
 
 
► G_F/21
 Araştırma Görevlisi Görev Süresi Uzatma Formu
► YİA-40
 Araştırma Görevlilerinin Süre Uzatımları İle İlgili İşlemlerin İş Akışı
► G_F/22
 ÖYP Lisansüstü Öğrencileri Değerlendirme Formu
 
 
► G_F/23
 Yatay Geçiş Öğrenci Kontenjanı Bildirim Formu
 
 
► G_F/24
 Yatay Geçiş Başvuru Formu
 YİA-5
 Yatay Geçiş Başvurusu İş Akışı
► G_F/25
 Toplantı Katılım Destek Beyan Formu
 
 
► G_F/26
 100/2000 YÖK Doktora Bursiyeri Akademik Gelişme Takip Formu
 
 
► G_F/26d
 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı Değerlendirme Formu
 
 
► G_F/27
 Formasyon Derslerine Yazılım Başvuru Formu
 
 
► G_F/28
 Ders Muafiyeti Başvuru Formu
► YİA-10
 Ders Muafiyet Talepleri İle İlgili İş Akışı
► G_F/29
 Programda Görevlendirilen Öğretim Üyesi Bildirim Formu
 
 
 G_F/30
 Başarısız Olunan Dersin Yerine Yeni Ders Saydırma Talep Formu
► YİA-12
 Başarısız Olunan Dersin Yerine Yeni Ders Alma İş Akışı
► G_F/31
 Yıllık İzin Formu
 
 
► G_F/33
 Tez Aşamasında Ek Süre Talep Formu