Doktora Yeterlilik ile İlgili Formlar ve İş Akışları

Bir formu veya iş akışını görüntülemek için ilgili koda tıklayın.

 

Formlar
İş Akışları
► D_Y/1
 Doktora Yeterlilik Komitesi Oluşturma Formu
► YİA-23
 Doktora Yeterlilik Komitesi Oluşturulma İş Akışı
► D_Y/2
 Doktora Yeterlilik Sınavına Girme Talebi İçin Dilekçe
► YİA-24
► YİA-25
 Doktora Yeterlilik Sınav Jürisi Oluşturma İş Akışı
 Doktora Yeterlilik Sınav Süreci İş Akışı
► D_Y/3
 Doktora Yeterlilik Sınavı Jüri Oluşturma Formu
► D_Y/4
 Doktora Yeterlilik Sınav Tutanağı
► D_Y/4-1
 Doktora Yeterlilik Komitesi Sınav Tutanağı
 Doktora Yeterlilik Komitesi Ek Ders Önerisi Tutanağı
► D_Y/4-2
 Doktora Yeterlilik Jürisi Sınav Tutanağı
 Doktora Yeterlilik Jürisi Yazılı Sınav Tutanağı
 Doktora Yeterlilik Jürisi Yazılı Sınav Soruları
 Doktora Yeterlilik Jürisi Sözlü Sınav Tutanağı
 Doktora Yeterlilik Sözlü Sınav Kağıdı
 Doktora Yeterlilik Jürisi Ek Ders Önerisi Tutanağı
► D_Y/5
 Seminer Tutanağı