duyurular

08

Kasım

KTÜ-TTM 2023 Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı'na Şehir Dışından Katılım Sağlayacak Ekiplerin Dikkatine!!!

KTÜ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

Değerli Proje Ekipleri,

 

KTÜ TTM tarafından 21-22-23 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenecek geleneksel “Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı” etkinliğine şehir dışından katılım sağlayacak proje ekiplerinin yapacağı ulaşım ve konaklama giderlerinin; Merkezimiz imkanları ve TÜBİTAK 1503 Proje Pazarları Destekleme Programı kapsamında aşağıdaki şartlar genelinde karşılanması sağlanabilecektir;

* Proje Ekibinden projeyi temsilen sadece bir kişinin giderleri karşılanacaktır. (Başvuru sırasında beyan edilen proje yürütücüsü veya proje ekibinden bir kişi olmak şartıyla)

* Etkinlik kapsamında proje fikriyle katılacak kişilere (her projeyi temsilen sadece 1 kişiye) ait sadece uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderlerine ait masraflar karşılanabilecektir,

* Etkinlik kapsamında proje fikriyle katılacak kişilere (her projeyi temsilen sadece 1 kişiye) ait en fazla günlük 100 (yüz) TL’ye kadar ve maksimum 3 günlük konaklama giderlerine ait masraflar karşılanabilecektir. (TÜBİTAK 1503 Proje Pazarları Destekleme Programı kuralları gereği 3 gün için maksimum 300 TL olmak üzere)

 

ÖNEMLİ: Yukarıdaki bilgiler ve şehir dışından etkinliğe katılım sağlayacak proje ekiplerinin sayısının yoğunluğu sebebiyle kişi başı karşılanacak gider tutarı toplamı maksimum 3300 TL'dir.

ÖNEMLİ: İlgili giderlerin karşılanabilmesi için en geç 01.12.2023 tarihine kadar ulaşım ve konaklamaya ait orijinal faturaların ve biniş kartları ve/veya check in belgelerinin asılları KTÜ TTM organizasyon ekibine teslim edilmeli ve teslim edildiğine dair tutanak alınmalıdır.

ÖNEMLİ: Etkinliğe 3 gün boyunca aktif katılım sağlamayan kişilerin giderleri karşılanmayacaktır.

 

*** Özellikle şehir dışından katılım sağlayacak ekiplerin yoğun sayıya ulaşması ve bütçe kısıtı sebebiyle her ne kadar 3300 TL üst limit belirlenmiş olsa da, etkinliğe katılmaktan vazgecen yada her gün katılım sağlamayarak ödenek alma hakkını kaybedecek proje ekiplerinden artacak bütçe, diğer katılımcıların kalan giderlerini karşılamak üzere kullanılabilecektir. (Örneğin ulaşım masrafları 4000 TL tutmasına rağmen limit nedeniyle 3300 TL ödenek almaya hak kazanan kişinin geri kalan gideri de karşılanabilecektir)

 

Konaklama alternatifleri için tıklayınız