uluslararası fon kaynaklarına başvuru kapasitesinin artırılması-2 eğitiminin amacı

AMAÇ

Bilimsel Eğitim Etkinliği Desteği ile katılımcıların, Avrupa Birliği Çerçeve Programı Ufuk Avrupa, TÜBİTAK İkili ve Çoklu İş birliği ve Erasmus+ (Ulusal Ajans Destekleri) başta olmak üzere uluslararası fon kaynaklarına başvuru kapasitesinin artırılması amaçlanmaktadır.


KAPSAM

proje kapsamında farklı araştırma alanlarına sahip doktora yeterliliğini almış öğrenciler veya doktora unvanına sahip araştırmacılardan oluşacak 24 katılımcıya uluslararası fon kaynaklarına başvuru kapasitesinin artırılması amacıyla eğitim etkinliği düzenlenecektir.

Katılımcılara, uluslararası bir proje hazırlamadan önce bilinmesi gereken temel proje kavramları, ulusal/uluslararası tüm fon kaynakları kapsamında gerçekleştirilecek Ar-Ge ve inovasyon süreçlerinde kullanılan, teknolojik olgunluk seviyesini ölçen bir endeks olan Teknoloji Hazırlık Seviyeleri (THS veya TRL) kavramı anlatılacaktır.

Devamında Avrupa Birliği Çerçeve Programı Ufuk Avrupa, TÜBİTAK İkili ve Çoklu İş birliği ve Erasmus+ (Ulusal Ajans Destekleri) özelinde 3 farklı uluslararası fon kaynağı hakkında;

  1. Genel bilgi,
  2. Fonlara erişim, araştırmacıların ilgili fonlara yönlendirilmesi, ilgili çağrı rehberinin okunması,
  3. Proje öneri formunun, bütçesinin hazırlanması,
  4. Başvuru aşamalarının uygulamalı gösterimi yapılacaktır.