uluslararası fon kaynaklarına başvuru kapasitesinin artırılması-2 başvuru koşulları

KATILIMCILARDA ARANAN ŞARTLAR

  1. Katılımcıların TÜBİTAK ARBİS veri tabanına kayıtlı olması,
  2. Katılımcıların fen, mühendislik, sağlık, sosyal ve eğitim bilimleri alanlarında yurt içinde eğitim gören doktora yeterliliğini almış öğrenciler veya doktora unvanına sahip araştırmacılar olması,
  3. Katılımcıların daha önce düzenlenen 2237-A etkinliklerine en fazla 4 kere katılmış olması, daha önce 2237-A etkinliğine katılmayan katılımcılara öncelik tanınacaktır.
  4. Katılımcıların OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olması,
  5. Katılımcıların etkinliğe uluslararası bir proje fikri ile katılıyor olması. Uluslararası proje başvurusu yapmış ve reddedilmiş ya da hazırlık aşamasında olan katılımcılara öncelik tanınacaktır.
  6. Katılımcıların statüsünün dengeli dağılımının olması gözetilecektir.
  7. Başvuru oranlarına göre kadın erkek dağılımlarının orantılı olması gözetilecektir.