akademik düzeyde bilimsel araştırma projesi hazırlama eğitimi kurullar

Koordinatör

Prof. Dr. Asim KADIOĞLU | KTÜ Fen Fak. Biyoloji Bölümü

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Asim KADIOĞLU | KTÜ Fen Fak. Biyoloji Bölümü

Prof. Dr. Nurettin YAYLI | KTÜ Eczacılık Fak.

Prof. Dr. Birdoğan BAKİ | KTÜ İİBF İşletme Bölümü

Prof. Dr. Yener EYÜBOĞLU | KTÜ Mühendislik Fak. Jeoloji Müh. Bölümü

Prof. Dr. Bülent GÜVEN | Trabzon Ü. Fatih Eğitim Fak. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Eğitmenler

Prof. Dr. Asim KADIOĞLU | KTÜ Fen Fak. Biyoloji Bölümü

Prof. Dr. Nurettin YAYLI | KTÜ Eczacılık Fak.

Prof. Dr. Birdoğan BAKİ | KTÜ İİBF İşletme Bölümü

Prof. Dr. Yener EYÜBOĞLU | KTÜ Mühendislik Fak. Jeoloji Müh. Bölümü

Prof. Dr. Bülent GÜVEN | Trabzon Ü. Fatih Eğitim Fak. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü