2237/B genel bilgi

Program kapsamında; TÜBİTAK’ın ulusal ve uluslararası programlarına yönelik Ar-Ge ve yenilik projelerinin nicelik ve niteliklerinin artırılması amacıyla düzenlenen teorik ve uygulamalı proje yazma eğitimleri desteklenir. Bu doğrultuda, proje hazırlama sürecinde yer alan bilimsel yaklaşımlar, proje yönetimi, bütçelendirme, değerlendirme aşamasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar ile araştırma projesi hazırlama tekniklerinin öğretilmesine yönelik yurt içinde düzenlenen (çevrimiçi etkinlikler dâhil) etkinliklere destek sağlanır.

Program kapsamında desteklenecek kalemler;

Verilecek destek miktarı, düzenlenecek bilimsel etkinliğin süresi ve kapsamı göz önüne alınarak GYK tarafından değerlendirilerek Başkanlık onayı ile kesinleşir. Bu programda etkinlik yürütücüsü ücreti, yardımcı personel ücreti, etkinlik yürütücüsü, eğiticiler, yardımcı personeller ve katılımcılar için yol, iaşe, konaklama giderleri ve ders ücretleri, kırtasiye, sarf malzemesi giderleri, teknik araç-gereç kiralama giderleri için destek sağlanır.

BİR ETKİNLİK İÇİN BİR DEFAYA MAHSUS EN FAZLA 100.000 TL ÖDENİR.

*Promosyon, demirbaş, gezi vb. eğitim dışı giderler destek kapsamı dışındadır.

BÜTÇE KALEMLERİ

ÜST SINIRLAR

Etkinlik Yürütücü Ücreti (Brüt)

Etkinlik başına maksimum 3.500 TL

Ders Ücreti (Brüt)

240 TL/ders saati

Yardımcı Personel Ücreti (Brüt)

200 TL/Gün/Kişi

Konaklama

250 TL/kişi/gün

İaşe 125 TL/kişi/gün

Eğitici, Katılımcı ve Yardımcı Personel Yol Gideri (Brüt)

 

(Yol ödemeleri yapılırken bilet bağlayıcı değildir, kilometre bağlayıcıdır)

Kişinin çalıştığı kurum/bulunduğu yer/ikametgahı ile katılacağı etkinliğin yapıldığı il arasındaki geliş-gidiş toplam mesafe için en fazla 8000 gösterge olmak üzere, kilometre başına en fazla "5" gösterge, ödeme tutarının hesaplanmasında kullanılacaktır.
 

2023 yılı yol ücreti olarak; 1600 kilometreyi aşmamak üzere (3469,47 TL), her kilometre için brüt 2,16 TL, il içinden katılanlara ise brüt 151,79 TL ödeme yapılacaktır.

(Başvuru sistemine yol gideri için kişi başı ortalama 1500 TL giriş yapabilirsiniz)

Kırtasiye ve Sarf Malzemesi Desteği

Katılımcı başı en çok 100 TL

Teknik Araç Gereç Kiralama Desteği

Katılımcı başı en çok 60 TL

(Çevrimiçi etkinliklerde video konferans yazılım programları kiralama gideri bu kalemden karşılanabilir)

Detaylı bilgi programın internet sayfasından yer almaktadır.