Risk Değerlendirme

5. Planlama ve Proglamlama

6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirme