Risk Değerlendirme

5. Planlama ve Proglamlama
  1. Stratejik Plan
  2. Birim Faaliyet Raporu
  3. Performans Program

 

6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirme