Mevzuatlar

Doçentlik Online Sözlü Sınavı Sistem Kullanım Klavuzu (Juri Üyeleri) 

Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (14.12.2020 Tarihinden İtibaren Yürürlüktedir)

Atanma Yönergesi ile İlgili Sık Sorulan Sorular ve Cevapları

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanlarının atanma Yönetmeliği

2547 Sayılı Kanunun 50 nci Maddesinin (d) Bendi Kapsamında Araştırma Görevlisi Olarak Atananlardan Doktora veya Sanatta Yeterlik Eğitimlerini Tamamlayanların En Fazla %20'sinin Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Atanmaları Sırasında Aranacak Kriterler

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elamanlarının Atanabilmesi İçin Azami Eğitim Süresi Hakkında

Resmi Yazışma Kuralları

Kılık-Kıyafet Yönetmeliği

657 Devlet Memurları Kanunu

2547 Sayılı Akademik Personel Kanunu

Emekli Sandığı Kanunu (5434)

Yüksek Öğretim Personel Kanunu (2914)

Bayram ve Tatiller Hakkında Kanun (2429)

25.02.2011 Tarih 6111 nolu Yasa

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik 

Mal Bildirimiyle İlgili İç Genelge

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Diğer  Yükseköğretim Kurumlarında Ders Görevlendirme Yönergesi

 Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği

Öncelikli Alanlarda Doktora Eğitimi Yapan Araştırma Görevlilerinin Yurtdışına Gönderilmesi Halinde Verilecek Desteklere İlişkin Usul ve Esaslar

Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri İle Diğer Hususlara İlişkin Usul Ve Esaslar

01.12.2017 Tarih ve 285 Sayılı Senato Kararı

29.12.2017 Tarih ve 286 Sayılı Senato Kararı

YÖK Başkanlığının 2547 Sayılı Kanunun EK 38. Maddesi ile İlgili Yazısı

Ödül Yönergesi