Kontrol Ortamı

1- Etik Değerler Ve Dürüstlük

 1. Yöneticiler ve Tüm Çalışanlar Yönünden
 2. Faaliyet Yönünden
 3. Çalışanlar Yönünden
 4. İdare Yönünden

 

2- Misyon, Organizasyon Yapısı Ve Görevler

 • Misyon- Vizyon
 • Teşkilat Şeması
 • Görev Dağılımı (iç Genelge)                                                                                                                                                                                                                                                                

Görev Dağılım Çizelgeleri

Operasyonel Süreçler

3- Personelin Yeterliliği ve Performansı

 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Yönetiminin Temel Unsurları

4- Yetki Devri

 • Yetki Devri ve İş Akış Süreçleri
 • Yetki Devri ve Sorumluluk
 • Yetki devrinde Dikkate Alınacak Hususlar
 • İmza Yetkisinin Devri