Kontrol Ortamı

1- Etik Değerler Ve Dürüstlük
 1. Etik Değerler 

 2. İnsanda Etik Değer Duygusu Nasıl Olmalıdır

 1. Yöneticiler ve Tüm Çalışanlar Yönünden
 2. Faaliyet Yönünden
 3. Çalışanlar Yönünden
 4. İdare Yönünden
 1. Personel Dairesi Başkanlığı Etik Değerleri

 

2- Misyon, Organizasyon Yapısı Ve Görevler
 1. Misyon- Vizyon
 2. Teşkilat Şeması
 3. Görev Dağılımı (iç Genelge)

Görev Dağılım Çizelgeleri

 1. Akademik Personel Şube Müdürlüğü
 2. idari Personel Şube Müdürlüğü
 3. Kadro- İstatistik Şube Müdürlüğü
 4. Evrak Bürosu
 5. Arşiv Bürosu

Operasyonel Süreçler

 

3- Personelin Yeterliliği ve Performansı
 1. İnsan Kaynakları Yönetimi
 2. İnsan Kaynakları Yönetiminin Temel Unsurları

 

 1. Yetki Devri ve İş Akış Süreçleri
 2. Yetki Devri ve Sorumluluk
 3. Yetki devrinde Dikkate Alınacak Hususlar
 4. İmza Yetkisinin Devri