Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Başvuru Kılavuzu   Başvuru Yap   Giriş Belgesi

“Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik” ve “Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” uyarınca Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı kurumumuzca yapılacaktır. Süreçle ilgili duyuruları http://personel.ktu.edu.tr adresinden takip edebilirsiniz.