Formlar

Yurtiçi- Yurtdışı Görevlendime Başvuru Formu

Mal Bildirim Beyan Formu

Sabıka Kaydı Beyan Formu

Sağlık Durum Beyan Formu

İkametgah Beyan Formu

Hususi Pasaport Başvuru Formu

Hizmet Damgalı Pasaport Başvuru Formu (Görevlendirmeyle Yurtdışına Çıkacaklar İçin)

Yurtiçinde Görevlendirilen Kamu Personeline Mahsus Yükleme Senedi Ve Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi 

Yurt Dışına Gönderilen Kamu Personeline Mahsus Yükleme Senedi ve Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi

Kayıp Kimlik Bildirim Formu

İlişik Kesme Belgesi

Personel Nakil Bildirimi

İsteğe Bağlı Emeklilik Dilekçe Örneği

Emeklilik İçin Banka Tercih Dilekçe Örneği

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Sınav Tutanakları (Ön lisans Düzeyinde Eğitim Veren Birimler için)

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Sınav Tutanakları (Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Birimler için)

İlan Başvuru Dilekçesi (Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi)

Doktora Tez Araştırma Desteği - Bilgi Formu

Sözleşmeli Personel ve İşçi Personel Yıllık İzin Formu

Doçent Kadrosuna Başvuru Dilekçesi

Profesör Kadrosuna Başvuru Dilekçesi

Doktor Öğretim Üyesi İlanına Başvuru Dilekçesi

Mecburi Hizmet Yükümlüleri için Nakil Talep Formu (Form A)

Mecburi Hizmet Yükümlüleri için Nakil Talep Formu (Form B)

Dekan Adayı Bilgi Formu

Dekan Adayı Özgeçmiş Formatı

Aday İdari Personel Yemin Belgesi

Aday İdari Personel Değerlendirme Formu

Akademik Teşvik Ödeneği Birim Tutanakları

Akademik Personel İçin Yurtiçi ve yurtdışı Toplantılara Katılabilmek için Beyan Formu

Kimlik Araştırma Belgesi ve Doldurma Talimatı

Dilekçe (Öğretim Görevlisi veya Araştırma Görevlisi Sınavını Kazananların Doldurması Gereken Dilekçe)                                                                                                                                                  
Görevde Yükselme/ Ünvan Değişikliği Başvuru Formu

Yabancı Uyruklu Personel Başvuru Belgeleri

Covid-19 Nedeniyle Vazife Malullüğü Başvuru Formu