Bilgi ve İletişim

 13. Bilgi ve İletişim

14. Raporlama

  • Raporlama

15. Kayıt ve Dosyalama

  • Kayıt ve Dosyalama

16.Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi