Müdek Komisyonları

1. Öğrenci-Sektör İlişkileri ve Mesleki Deneyim Komisyonu

Prof. Dr. Devlet TOKSOY (Başkan)

Doç. Dr. Sefa AKBULUT

Doç. Dr. M. Mahmut BAYRAMOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Saliha ÜNVER OKAN

Arş. Gör. Necla KORALAY

2. Bilgi İşlem Komisyonu

Prof. Dr. Mehmet MISIR (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Uzay KARAHALİL

Arş. Gör. Dr. Kadir Alperen COŞKUNER

Arş. Gör. Murat ÖZTÜRK

3. Etkin Öğretim Teknikleri Komisyonu

Prof. Dr. Zafer Cemal ÖZKAN (Başkan)

Doç. Dr. Oğuz KURDOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Ercan OKTAN

Arş. Gör. Dr. Kadir Alperen COŞKUNER

4. Eğitim Geliştirme Komisyonu

Prof. Dr. Mahmut EROĞLU (Başkan)

Prof. Dr. Hakkı YAVUZ

Prof. Dr. Mustafa Fehmi TÜRKER

Arş. Gör. Ali BAYRAKTAR

5. Bölüm Kalite ve Akreditasyon Komisyonu

Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER (Başkan)

Prof. Dr. Mehmet MISIR

Prof. Dr. Zafer Cemal ÖZKAN

Prof. Dr. Cantürk GÜMÜŞ

Prof. Dr. Selçuk GÜMÜŞ

Prof. Dr. Mahmut EROĞLU

Prof. Dr. Sezgin HACISALİHOĞLU

Prof. Dr. Gürsel ÇOLAKOĞLU

6. Laboratuvar Komisyonu

Prof. Dr. Bedri SERDAR (Başkan)

Prof. Dr. İbrahim TURNA

Prof. Dr. Ömer KARA

Arş. Gör. Kamil ÇAKIROĞLU

Arş. Gör. Yavuz Okunur KOCAMANOĞLU

7. Tasarım ve Ekip Çalışması Komisyonu

Prof. Dr. Mustafa Fehmi TÜRKER (Başkan)

Doç. Dr. Zafer YÜCESAN

Arş. Gör. Necla KORALAY

Arş. Gör. Elif BERKER

8. Alt Yapı ve Güvenlik Komisyonu

Prof. Dr. Selçuk Gümüş (Başkan)

Prof. Dr. Sezgin HACISALİHOĞLU

Doç. Dr. Erhan ÇALIŞKAN

9. Etik Komisyonu

Prof. Dr. Selahattin KÖSE (Başkan)

Prof. Dr. Salih TERZİOĞLU

Öğr. Gör. Dr. Canan YILMAZ

Arş. Gör. Emine Nur YEŞİLYURT

10. Bölüm Tanıtım Komisyonu

Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

Doç. Dr. Zafer YÜCESAN

Doç. Dr. Sefa AKBULUT

Arş. Gör. Dr. Fahrettin ATAR

Arş. Gör. Nebahat YILDIRIM

11. İnsan Kaynakları ve Mezunlar Komisyonu

Prof. Dr. Cantürk GÜMÜŞ (Başkan)

Prof. Dr. Mehmet MISIR

Doç. Dr. M. Mahmut BAYRAMOĞLU

Arş. Gör. Murat ÖZTÜRK

12. Terminoloji Komisyonu

Prof. Dr. Nuray MISIR (Başkan)

Prof. Dr. Ömer KARA

Doç. Dr. Oğuz KURDOĞLU

Arş. Gör. Dr. Fahrettin ATAR