Müdek Çalışma Grupları

1. Bölüm Kalite ve Akreditasyon Komisyonu (BKAK)

Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER (B)

Prof. Dr. Mehmet MISIR

Prof. Dr. Zafer Cemal ÖZKAN

Prof. Dr. Cantürk GÜMÜŞ

Prof. Dr. Selçuk GÜMÜŞ

Prof. Dr. Mahmut EROĞLU

Prof. Dr. Sezgin HACISALİHOĞLU

Prof. Dr. Gürsel ÇOLAKOĞLU (ABD Bşk. V)

2. Ölçüt 1 Çalışma Grubu (Öğrenciler)

Prof. Dr. Devlet TOKSOY (B)

Doç. Dr. Sefa AKBULUT

Doç. Dr. M. Mahmut BAYRAMOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Saliha ÜNVER OKAN

Arş. Gör. Necla KORALAY

3. Ölçüt 2 Çalışma Grubu (Programın Eğitim Amaçları)

Prof. Dr. Mahmut EROĞLU (B)

Prof. Dr. Hakkı YAVUZ

Prof. Dr. Mustafa Fehmi TÜRKER

Prof. Dr. Ertuğrul BİLGİLİ

Arş. Gör. Ali BAYRAKTAR

4. Ölçüt 3 Çalışma Grubu (Program Çıktıları

Prof. Dr. Mahmut EROĞLU (B)

Prof. Dr. Hakkı YAVUZ

Prof. Dr. Mustafa Fehmi TÜRKER

Prof. Dr. Salih TERZİOĞLU

Arş. Gör. Ali BAYRAKTAR

5. Ölçüt 4 Çalışma Grubu (Sürekli İyileştirme)

Prof. Dr. Mehmet MISIR (B)

Prof. Dr. Ömer KARA

Doç. Dr. Oğuz KURDOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Uzay KARAHALİL

Arş. Gör. Dr. Kadir Alperen COŞKUNER

6. Ölçüt 5 Çalışma Grubu (Eğitim Planı)

Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER (B)

Doç. Dr. Zafer YÜCESAN

Doç. Dr. Sefa AKBULUT

Dr. Öğr. Üyesi Ercan OKTAN

7. Ölçüt 6 Çalışma Grubu (Öğretim Kadrosu)

Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER (B)

Prof. Dr. Mehmet MISIR,

Prof. Dr. Zafer Cemal ÖZKAN

Prof. Dr. Cantürk GÜMÜŞ

Prof. Dr. Selçuk GÜMÜŞ

Prof. Dr. Mahmut EROĞLU

Prof. Dr. Sezgin HACISALİHOĞLU

Prof. Dr. Gürsel ÇOLAKOĞLU (ABD Bşk. V)

8. Ölçüt 7 Çalışma Grubu (Altyapı)

Prof. Dr. Selçuk GÜMÜŞ (B)

Prof. Dr. Sezgin HACISALİOĞLU

Doç. Dr. Erhan ÇALIŞKAN

Arş. Gör. Abdullah YILDIZ

9. Ölçüt 8 Çalışma Grubu (Kurum Desteği ve Parasal Kaynaklar)

Prof. Dr. Cantürk GÜMÜŞ (B)

Prof. Dr. Nuray MISIR

Doç. Dr. M. Mahmut BAYRAMOĞLU

Arş. Gör. Murat ÖZTÜRK

10. Ölçüt 9 Çalışma Grubu (Organizasyon ve Karar Alma Süreçleri)

Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER (B)

Doç. Dr. Zafer YÜCESAN

Doç. Dr. Sefa AKBULUT

Ar. Gör. Dr. Fahrettin ATAR

Arş. Gör. Nebahat YILDIRIM

11. Ölçüt 10 Çalışma Grubu (Programa Özgü Ölçütler)

Prof. Dr. Bedri SERDAR (B)

Prof. Dr. İbrahim TURNA

Dr. Öğr. Üyesi Derya MUMCU KÜÇÜKER

Arş. Gör. Yavuz Okunur KOCAMANOĞLU