Bölüm Komisyonları

Bölüm Uyum Komisyonu

Prof. Dr. Selçuk GÜMÜŞ (BAŞKAN)

Dr. Öğr. Üyesi Saliha Ünver OKAN

Arş. Gör. Dr. Kadir Alperen COŞKUNER

Staj Komisyonu

Doç. Dr. Erhan ÇALIŞKAN (BAŞKAN)

Arş. Gör. Fahrettin ATAR

Arş. Gör. Necla KORALAY

Stratejik Planlama Komisyonu

Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER (BAŞKAN)

Prof. Dr. Ertuğrul BİLGİLİ (ÜYE)

Prof. Dr. Hakkı YAVUZ (ÜYE)

Prof. Dr. Cantürk GÜMÜŞ (ÜYE)

Prof. Dr. Ömer KARA (ÜYE)

Prof. Dr. Salih TERZİOĞLU (ÜYE)

Ormancılık Uygulamaları ve Teknik Gezi Düzenleme Komisyonu

Doç. Dr. Zafer YÜCESAN (BAŞKAN)

Doç. Dr. Sefa AKBULUT (ÜYE)

Doç. Dr. Mahmut BAYRAMOĞLU (ÜYE)

Proje, Seminer ve Bitirme Çalışmalarını İzleme Komisyonu

Prof. Dr. Ömer KARA (BAŞKAN)

Doç. Dr. Oğuz KURDOĞLU (ÜYE)

Doç. Dr. Erhan ÇALIŞKAN (ÜYE)

Arş. Gör. Dr. Kadir Alperen COŞKUNER (ÜYE)

Ders ve Sınav Programı Hazırlama Komisyonu

Doç. Dr. Zafer YÜCESAN (BAŞKAN)

Doç. Dr. Sefa AKBULUT (ÜYE)

Arş. Gör. Kamil ÇAKIROĞLU (ÜYE)

Arş. Gör. Taha Yasin HATAY (ÜYE)

Web Komisyonu

Arş. Gör. Kadir Alperen COŞKUNER (BAŞKAN)

Arş. Gör. Fahrettin ATAR (ÜYE-SİLVİKÜLTÜR)

Arş. Gör. Kadir Alperen COŞKUNER (ÜYE-ORMAN ENTOMOLOJİSİ ve KORUMA)

Arş. Gör. Burak SARI (ÜYE-ORMAN AMENAJMANI)

Arş. Gör. Elif BERKER (ÜYE-ORMAN EKONOMİSİ)

Arş. Gör. Yavuz Okunur KOCAMANOĞLU (ÜYE-TOPRAK İLMİ ve EKOLOJİ)

Arş. Gör. Necla KORALAY (ÜYE-HAVZA AMENAJMANI)

Arş. Gör. Taha Yasin HATAY (ÜYE-ORMAN İNŞAATI-GEODEZİ ve FOTOGRAMETRİ)

Arş. Gör. Murat ÖZTÜRK (ÜYE-ORMAN BOTANİĞİ)

Arşiv Komisyonu

Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER (BAŞKAN)

Arş. Gör. Taha Yasin HATAY (ÜYE)

Arş. Gör. Emre KÜÇÜKBEKİR (ÜYE)

UZEM Komisyonu

Doç. Dr. Uzay KARAHALİL (BAŞKAN)

Arş. Gör. Dr. Kadir Alperen COŞKUNER(ÜYE)

Arş. Gör. Taha Yasin HATAY (ÜYE)