Mühendislik Tamamlama Programlarına Kayıt Olacak Öğrencilerin Dikkatine

2021-Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı sonucuna göre Üniversitemize yerleşen öğrencilerin kayıt işlemleri 18-22 Ekim 2021 tarihleri arasında KTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 18-20 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılabilecektir.
İstenen Belge
Mezuniyet Transkripti örneği

Not: 2021 YKS kılavuzunda belirtilen bölümlerde öğrenim görecek öğrenciler zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimine tabidirler.

Yeterlik Sınavı: Yabancı Dil hazırlıktan muaf olmak isteyen öğrenciler yeterlilik sınavına girmek zorundadır. Bu sınavda başarılı olanlar, zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimine devam etmeden, asıl bölümlerinin uyum yapılan sınıfına devam edecektir. Muafiyet sınavı Yabancı Diller Yüksekolulunda yapılacaktır. 

25 Ekim 2021 tarihinde,

 1. Oturum saat 13:00

 2. Oturum saat 15:00

 3. Oturum saat  16:00' da Yabancı Diller Yüksekokulunda yapılacaktır.

Mühendislik Fakültesi Öğrenci işleri Bürosu İletişim Numaraları

0 462 377 2612 -  0 462 377 2712 -  0 462 377 2427
 
Of Teknoloji Fakültesi Öğrenci işleri Bürosu İletişim Numarası

0 462 377 2425

E-posta : oidb@ktu.edu.tr