2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Merkezi Yatay Geçiş Başvuruları

     

Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş. Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle yayımlanan Ek Madde 1 ile ilgili uygulama esasları çerçevesinde, yatay geçiş başvuruları 04-15 Ağustos 2020 tarihleri arasında web üzerinden yapılacaktır.

Web'e Yüklenecek Belgeler:

 1- Transkript ve Ders içerikleri

 2- Disiplin belgesi

 3- ÖSYS sonuç belgesi (Alanında veya alan dışında başvuru için ÖSYS puanı ve puan türünü gösteren sonuç belgesi)

 4- Yabancı Dil Hazırlık sınıfını geçtiğine dair belge (Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan  programlara başvuru yapanlar için)

 5- Öğrenci Belgesi (Son iki ay içersinde alınmış olması gerekir.)

Ek  Madde 1 Uygulama İlkeleri (Merkezi Yatay Geçiş)

NOT :Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü programına başvuru yapabilecek öğrencilerin ÖSYM tercih klavuzunun15,16,17,32,86,141 numaralı maddesine bakmak gerekmektedir. başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak; 1 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak (tashih yaşı kabul edilmez); reşit olmayanlar için veli göstermek; erkek adaylarda 1,66 m'den, kız adaylarda 1.60 m'den uzun olmak; beden kütle endeksi testi sonucunun 18,5 / 29.9 aralığında olması gerekmektedir. Sağlık durumunun denizciliğe elverişli olduğunu belgeleyen, kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının normal sağlık raporu yerine Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nden "Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi" alması gerekir. Adayların bu belgeyi yapılacak olan mülakat ve beden yeterliliği testinden önce sınav komisyonlarına ibraz etmeleri, ön kayıt da yapılacak mülakat ve beden yeterliliği testinde başarılı olmaları, Gemi Adamları ve Kılavuzu Kaptanlar Yönetmeliğinin gemi adamı olabilme şartları ile ilgili yasal koşulu sağlamaları gerekmektedir. Bu programa kayıt olan öğrenciler, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri, Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü öğrenci kıyafet yönergesine uygun Üniformayı Hazırlık Sınıfından sonra giymek zorunda olup eğitim ast-üst ilişkileri içinde gerçekleştirilir. Üniforma giyinildiğinde vücudunun görünür yerlerinde dövme bulunmaması gerekmektedir. Üniformalarının temini öğrenciye aittir.Sağlık raporu formları ve sağlık raporu ile ilgili ilgililere bölüm internet sayfasından  ( https://www.ktu.edu.tr/denizulaştirma) adresinden ulaşabilirler.

Taban puanlar için tıklayınız.

 Başvuruda Dikkat Edilecek Hususlar

Başvuru Linki:  Başvuru İçin Tıklayınız. 

Başvuru Tarihi               :  04-15 Ağustos 2020   

Sonuç Açıklama Tarihi      : 02 Eylül 2020

Kayıt Tarihi                  : 07-09 Eylül 2020

iletişim : 0462 377 2417/4127