2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuruları

2020-2021  Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında yatay geçişle Üniversitemiz Lisans- Ön lisans programlarına alınacak öğrencilerle ilgili kontenjan ve başvuru bilgileri aşağıdadır. Yatay geçiş başvuruları web üzerinden 04-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru için tıklayınız

Yurt İçi Başvurularda Yüklenecek Belgeler:

 1- Transkript ve Ders içerikleri

 2- Disiplin belgesi (Diğer belgelerde belirtiliyorsa ayrı bir belgeye gerek yoktur.)

 3- ÖSYS Yerleştirme sonuç belgesi

 4- Öğrenci Belgesi (Son 2 ay içerisinde alınmış olması gerekli)

 5- % 10’luk dilime girenler için yazı. (İkinci Öğretim öğrencileri için)

 6- Hazırlığı olan bölümler için hazırlığı geçtiğine dair belge

 

Yurt Dışı Başvurularda Yüklenecek Belgeler:

 1- Transkript ve Ders içerikleri

 2- Öğrenci Belgesi

 3- Başvuru için öğrencinin Yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırdığı yıla ait aşağıdaki belgelerden en az biri sisteme yüklenecektir.

3.1. Kayıtlı bulunduğu Yükseköğretime kurumuna kabulünde kullanılan belge

3.2. Uluslararası geçerliliği olan sınav sonuç belgesi

 4- Yükseköğretim Kurulunca belirlenmiş olan sıralama kuruluşları (Academic Ranking of World University, QS World University Rankings, Times Higher Education World University Rankings) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarının herhangi birinde ilk 1000’de yer aldığına ilişkin belge

 

Önemli Not :  

Başvurular Sistem üzerinden alınacaktır.  Posta veya Elden Başvuru  kabul edilmeyecektir.

KKTC'de bulunan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan üniversiteler ile programlarında kayıtlı olan öğrenciler Yurt İçi yatay geçiş başvurusunda bulunacaklardır.

Yatay Geçiş Takvimi

Küresel Covid-19 Salgını Dolayısıyla Yurt İçindeki Yükseköğretim Kurumlarına Yatay Geçiş Koşulları​

KTÜ Yatay Geçiş Kontenjanları

Yatay Geçiş Senato Esasları Yönergesi

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

 Başvuruda Dikkat Edilecek Hususlar

İletişim : 0(462) 377 4127/2417