2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Yurt Dışı Öğrenci Alımı Başvuru Sonuçları ve Kayıtları

Başvuru Sonuçları için Tıklayınız

KESİN KAYIT TARİHLERİ, BELGELERİ VE ÖĞRENİM ÜCRETİ

Yerleşme Şekli: Adayların değerlendirilmeleri ve yerleştirme işlemleri Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Yerleştirme işlemlerinde KTÜYÖS 2021 puanı olan adaylara öncelik verilir. Adaylar ilan edilen kontenjanlardan en fazla beş tercih yapabilir. Yerleştirmede adaylar KTÜYÖS 2021 puanına, ortaöğretim mezuniyet puanının yüzlük sisteme çevrilmiş değerine, doğum tarihine (Gençler öncelikli) ve soyadına göre (alfabetik)  sıralanır ve kontenjan dâhilinde yerleştirilir. Kontenjan dolmaması durumunda eşdeğer sınavın yüzlük sisteme çevrilmiş değerine (Eşdeğer sınavlar arasında öncelik olmaksızın), ortaöğretim mezuniyet puanının yüzlük sisteme çevrilmiş değerine, doğum tarihine (Gençler öncelikli) ve soyadına göre (alfabetik) sıralanıp yerleştirme yapılır.

       Bir fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokuluna kabul edilen aynı ülke uyruklu adayların sayısı, bu fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokuluna bağlı programların kontenjan toplamının yüzde 20’ sini aşmayacak şekilde yerleştirme yapılır. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasından sonra kontenjanların dolmaması halinde, ülke barajı uygulanmaz yedeklerden sırası gelen adayın kaydı yapılır. Ek yerleştirme yapılmaz.

NOT: Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca, Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden adaylar, Türk vatandaşlığını kaybedenlere talepleri halinde verilen mavi kart sahibi olduğunu belgeleyen adaylar ile lise eğitimlerini yurtdışında görmüş (KKTC hariç) uyruğundan biri T.C olan çift uyruklu ve T.C uyruğunda bulunan adaylar için Öğretmenlik, Hukuk, Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık programlarına kayıtta anılan programların kontenjanın %10’unun aşılmaması gerekmektedir. Yurtdışından Kabul Edilecek Öğrenci Kontenjanlarında yer alan Öğretmenlik, Hukuk, Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık programlarına mahsus olmak üzere alınan, kontenjanın %10'unun aşılmamasına ilişkin karar yabancı uyruklu iken sonradan TC vatandaşlığına geçen çift uyruklu/TC uyrukluları kapsamamaktadır.

KESİN KAYIT TARİHLERİ, BELGELER ve ÖĞRENİM ÜCRETİ

Üniversiteye yerleşenlerin kesin kayıtları 06 Eylül-10 Eylül 2021 tarihleri arasında http://www.ktu.edu.tr/oidb adresi üzerinden online olarak yapılacaktır.

Yedeklerin kayıt tarihleri: İlk yedek listedekiler 16 Eylül-17 Eylül 2021, yedeklerden kayıt yaptırmayanların yerine ikinci yedekler 21 Eylül 2021 tarihlerinde http://www.ktu.edu.tr/oidb adresi üzerinden online olarak yapılacaktır.

1.Kesin Kayıt Belgeleri

a) Sınav sonuç belgesi (ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği) veya KTÜYÖS sınav sonuç belgesi. (ZORUNLU)

b) Lise diploması (ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği), (ZORUNLU)

c) Not belgesi (ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği), (ZORUNLU)

d) Türk liselerine denk bir ortaöğretimin tamamlandığına ilişkin denklik belgesi (denklik işlemi ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan ya da Milli Eğitim Bakanlığınca yapılmış), (ZORUNLU)

e) Pasaport fokokopisi veya kimlik fotokopisi (ZORUNLU)

f) 2 adet fotoğraf (4,5x6 ebadında, son altı ay içinde, önden çekilmiş). (Belgeler teslim edilirken verilecek)

g) Türkçe düzeyini gösteren belge. T.C. Milli Eğitim Bakanlığından mezun olanlar hariç. (VARSA)

h) T.C. veya KKTC vatandaşları Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Nüfus müdürlüğünden alınacak) (ZORUNLU)

ı) Uyruğundan biri T.C olan çift uyruklular ile T.C uyruğunda bulunanların yurtdışındaki bir liseden örgün eğitim yoluyla alınan diplomaların, ilgili ülkede kalınan sürenin lise eğitiminin örgün yolla alındığını gösteren pasaport veya emniyet kayıtlarının diplomanın alındığı ülkeye giriş ve çıkışlarını gösteren belge. (ZORUNLU)

Not: Kesin kayıt belgelerini istendiği şekilde sisteme yüklemeyenlerin veya eksik yükleyenlerin kayıtları kabul edilmeyecektir. Ayrıca kesin kayıt yaptıran öğrenciler, kesin kayıt belgelerini kayıt tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Yabancı Uyruklu Öğrenci Bürosuna elden, posta veya kargo yoluyla göndermeleri zorunludur. Evraklarını kayıt tarihinden itibaren 3 ay içinde göndermeyen öğrencilerin kayıtları silinecektir.

 ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK SINAVI

 2021 YKS kılavuzunda belirtilen bölümlerde öğrenim görecek öğrenciler zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimine tabidirler.

Yeterlik Sınavı: İngilizce Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi Yeterlik Sınavı ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için Yabancı Diller Yüksekokulu'nun web sayfasına bakabilirsiniz. Bu sınav Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından düzenlenir ve yapılır.

Türkçe Yeterlilik Düzeyleri Öğretim dili Türkçe olan yükseköğretim programlarına kabul edilen adayların öğrenimlerine başlayabilmeleri için Türkçe yeterliliklerini belgelemeleri gerekmektedir. Üniversitemizce kabul edilen Türkçe yeterlilik düzeyleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

KTÜ Türkçe Yeterlilik Sınavı Düzeyleri

Türkçe Dil Yeterlilik Düzeyi

Puan Aralıkları

Açıklama

C2

90-100

B2, C1 ve C2 düzeyi puanı olan adayların Türkçe düzeyi yeterlidir.

C1

80-90

Öğrencinin önlisans/  lisans öğrenimine başlayabileceğini ifade eder.

B2

65-79

B1

50-64

A1,  A2  ve  B1  düzeyi  puanı  olan  adayların  Türkçe düzeyi yeterli değildir.

A2

30-49

Öğrencinin bu maddenin 3. fıkrasına göre Türkçe seviyesi yeterli düzeye geldikten

A1

0-29

sonra önlisans/ lisans öğrenimine başlayabileceğini ifade eder.

 

  1. Öğrencilerin ibraz edeceği belgeler: Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (KTÜ TÖMER) verdiği “Türkçe Yeterlilik Belgesi”; üniversitelerin Türkçe Dil Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin verdiği Türkçe Dil Yeterlilik Belgeleri ya da Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılan Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) sonuç belgeleri olabilir. Öğrencilerden B2, C1 ve C2 düzeyine sahip olanlar adaylar öğrenime başlar.
  2. B2 Türkçe düzeyi ile üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler en geç üçüncü eğitim ve öğretim yılının başına kadar Türkçe düzeyini C1 ya da C2 seviyesine yükselttiğini belgelemelidir. En geç üçüncü eğitim ve öğretim yılının başına kadar Türkçe düzeyini C1 ya da C2 seviyesine yükseltemeyenler dil seviyesini C1 ya da C2 seviyesine çıkarıncaya kadar eğitim ve öğretimlerine devam edemezler.
  3. Türkçe Dil Yeterlik belgesi olmayan ya da Türkçe seviyesi A1, A2 ve B1 olan öğrenciler öğrenime başlayamayacaktır. Bu öğrenciler, Türkçe hazırlık eğitimi alabilmeleri için bir (1) yıl izinli sayılacaklardır. Bu süre zarfında öğrenciler Türkçe öğrenmekle yükümlü tutulacaktır. Türkçe düzeyini
  4. maddenin 1. ve 2. fıkrasına göre yeterli duruma getiren öğrenciler yerleştikleri programda öğrenime başlayabilecektir.
  5. Eğitim dili Türkçe ve belirli bir yabancı dille karma olarak verilen yükseköğretim programlarına kayıt hakkı kazanan öğrencilere, yabancı dil hazırlık eğitiminden sonra Türkçe eğitimi alması için bir (1) yıl ek süre verilir. Yabancı dil hazırlık eğitimi ve Türkçe eğitimi toplam iki yılı geçen öğrencilerin Üniversiteyle ilişkileri kesilir.
  6. Öğrenciler, Türkçe dil yeterlilik belgelerini akademik takvimde belirtilen ders kayıtlanma tarihlerinden önce Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına sunmakla yükümlüdür.
  7. Lise eğitimini Türkiye’deki bir okulda tamamlayarak mezun olan veya yurtdışındaki bir Türk lisesinde öğrenimini tamamlayan öğrencilerden Türkçe Yeterlik Belgesi aranmaz.

TÖMER Birimi irtibat telefonu (0462) 377 35 35

Kabul Mektubu

Kabul mektubu (vize işlemleri için isteniyorsa) talebinde bulunulacak

eposta (e-mail) adresi :  osmanzekisen@ktu.edu.tr

ÖĞRENİM ÜCRETİ

Katkı payı ve öğrenim ücreti ödemeleri asıl listeden yerleştirilenler için 06 Eylül-10 Eylül 2021,

1. yedekten yerleşenler 16 Eylül-17 Eylül 2021 tarihleri arasında,

2. yedekten yerleşenler 21 Eylül 2021  tarihinde yapılacaktır.

2021-2022 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YURT DIŞINDAN KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERİN

KATKI PAYLARI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİ (TL)

NOT: 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren yeni kayıt yaptıracak Tıp Fakültesi Öğrencileri yıllık 35.000TL katkı payı yatıracaklardır. 2019-2020 yılı ve daha önce kayıt yaptıran öğrencilerden eski orana göre katkı payı ücreti alınacaktır. 2021-2022 Yılından itibaren Diş Hekimliği, Eczacılık, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesine kayıt yaptıracak öğrencilerden yeni orana göre katkı payı alınacaktır. Daha önce kayıt yaptıran öğrencilerden eski orana göre katkı payı alınacaktır.

FAKÜLTE /YÜKSEOKUL/MYO

ÖĞRENCİ KATKI PAYI (TL)

NORMAL ÖĞRENİM SÜRESİNİ OKUYAN ÖĞRENCİLER

    1. TAKSİT

   2. TAKSİT

BİRİNCİ ÖĞRETİM

TIP FAKÜLTESİ

35.000

17.500

17.500

TIP FAKÜLTESİ (ESKİ ÖĞRENCİLER)

2.118

1.059

1.059

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ (ESKİ ÖĞRENCİLER)

1.770

885

885

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

15.000

7.500

7.500

ECZACILIK FAKÜLTESİ (ESKİ ÖĞRENCİLER)

1.770

885

885

ECZACILIK FAKÜLTESİ

10.048

5.024

5.024

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

5.578

2.789

2.789

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ (ESKİ ÖĞRENCİLER)

1.389

694,5

694,5

MİMARLIK FAKÜLTESİ (ESKİ ÖĞRENCİLER)

1.389

694,5

694,5

MİMARLIK FAKÜLTESİ

5.578

2.789

2.789

ORMAN FAKÜLTESİ (ESKİ ÖĞRENCİLER)

1.389

694,5

694,5

ORMAN FAKÜLTESİ

5.578

2.789

2.789

OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ (ESKİ ÖĞRENCİLER)

1.389

694,5

694,5

OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

5.578

2.789

2.789

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ESKİ ÖĞRENCİLER)

1.122

561

561

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

4.140

2.070

2.070

SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (ESKİ ÖĞRENCİLER)

1.131

565,5

565,5

SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

6.896

3.448

3.448

FEN FAKÜLTESİ(ESKİ ÖĞRENCİLER)

1.020

510

510

FEN FAKÜLTESİ

4.592

2.296

2.296

EDEBİYAT FAKÜLTESİ (ESKİ ÖĞRENCİLER)

1.020

510

510

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

3.678

1.840

1.840

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI %100 İNGİLİZCE (ESKİ ÖĞRENCİLER)

1.020

510

510

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI %100 İNGİLİZCE

3.678

1.840

1.840

RUS DİLİ VE EDEBİYATI %100 RUSÇA (ESKİ ÖĞRENCİLER)

1.020

510

510

RUS DİLİ VE EDEBİYATI %100 RUSÇA

3.678

1.840

1.840

SAĞLIK BİLİMLRİ FAKÜTESİ (ESKİ ÖĞRENCİLER)

1.020

510

510

SAĞLIK BİLİMLRİ FAKÜTESİ

3.678

1.840

1.840

SAĞLIK HİZMETLERİ MYO (ESKİ ÖĞRENCİLER)

681

340,5

340,5

SAĞLIK HİZMETLERİ MYO

2.760

1.380

1.380

MESLEK

YÜKSEKOKULLARI

2.760

1.380

1.380

MESLEK

YÜKSEKOKULLARI (ESKİ ÖĞRENCİLER)

681

340,5

340,5