duyurular

11

Ocak

KA107 Personel Ders Verme Hareketliliği - Gürcistan Projesi - Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

KTÜ Değişim Programları Koordinatörlüğü

Erasmus+ KA107 Personel Hareketliliği – Gürcistan Projesi

Proje Numarası

Ders Verme: 2020-1-TR01-KA107-083718

Başvuru Tarihleri

11 Ocak 2023 – 1 Şubat 2023

Son Başvuru Tarihi ve Saati

1 Şubat 2023 saat 16:00

 

Erasmus+ KA107 Gürcistan projemiz kapsamında bu duyuruda ilan edilen faaliyet türüne yalnızca anlaşma kapsamında olan Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği bölümümüzün Prof. Dr. / Doç. Dr. / Dr.Öğr.Üyesi kadrolarında olan personelimiz başvuru yapabilir.

Başvuru Yöntemi ve Aşamaları

Başvurular online alınacaktır.

1.Adım: KTÜ Erasmus E-Belge Sistemi Kayıt Formu

2.Adım: Erasmus Başvuru Portalı (E-devlet bilgileri ile giriş)

Adımları tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Başvuru Portalı Kullanım Rehberi

İlandaki bağlantı adresi sırasıyla önce kayıt formuna, sonra Erasmus Başvuru Portalı’na yönlendirecektir.

Erasmus Başvuru Portalı kullanımına ilişkin rehbere ulaşmak için tıklayınız.

Tahmini Kontenjan

Ders Verme Hareketliliği: 2 personel

Ders Verme Hareketliliğine Başvuru Yapabilecek Kadrolar

Prof.Dr. / Doç.Dr. / Dr.Öğr.Üyesi

Anlaşmalı Üniversite

 

Gürcistan

Batumi State Maritime Academy

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

Faaliyetin Gerçekleştirilebileceği Tarih Aralığı

 

31 Mart 2023 – 31 Temmuz 2023

Hibelendirilecek Süre

5 Gün Faaliyet + 1 Gün Seyahat

Günlük Hibe Miktarı

Seyahat Desteği

180 Euro

180 Euro

Ek puan / Puan kesintisi

Belgelendirilmesi kaydıyla aşağıdaki durumlarda ek puan verilir:

- Engelli personele ek 10 puan

- Gazi personel ile şehit/gazi eşi veya çocuğu olan personele ek 15 puan

Ek puan uygulanabilmesi için kanıtlayıcı belgenin bksaglam@ktu.edu.tr adresine başvuru süresi sona ermeden gönderilmesi gerekir.

Aşağıdaki durumlarda puan kesintisi yapılır:

- Vatandaşı olunan ülkeye gidilmesi halinde 10 puan kesinti

- Önceki dönemlerde hak kazanmasına rağmen mücbir bir sebep olmaksızın faaliyetini gerçekleştirilmemesi halinde 10 puan kesinti

Engelli Personel için Ek Hibe İmkânı

Engelli personelin hak kazanması durumunda ek hibe alması mümkün olabilir. Ek hibe talepleri ofisimize iletildiğinde talep Ulusal Ajans’a iletilir ve Ulusal Ajans her bir talebi özel olarak değerlendirir.

Başvuru ve Değerlendirme Kriterleri

- Daha önce programdan hiç faydalanmamış personele öncelik tanınır. Hiç faydalanmamış adaylar dil puanına göre en yüksekten en düşük puana göre sıralanır.

- Faydalanma sayıları belirlenirken Erasmus+ Programı kapsamındaki farklı proje türleri  Konsorsiyum/KA103/KA131/KA107/KA171) altındaki tüm Personel Hareketliliği faaliyetleri (Ders Verme faaliyeti ile Eğitim Alma faaliyeti ayrımı gözetilmeksizin) birlikte değerlendirilir.

 - Başvuruların tamamının daha önce programdan faydalanmış personele ait olması durumunda programdan önceki yıllarda daha az sayıda faydalanmış personele öncelik tanınır.

 - Dil puanını gösteren sertifikası olmayan veya başvuruda beyan ettiği puana dair belgeyi ibraz etmeyen personel programdan faydalanamaz. Programdan faydalanabilmek için dil notunun yüzlük sisteme göre en az 50 olması gerekir. Dil sınavı sonuç belgelerinde geçerlilik süresi dikkate alınmaz.

- Daha önce programdan faydalanmamış personelden kontenjan artması durumunda, daha önce programdan faydalanmış olan personel değerlendirmeye alınabilir ancak personelin daha önce programdan kaç kez faydalanmış olduğu dikkate alınır. Bu durumda programdan daha az sayıda faydalanmış olan personele öncelik tanınır.

- Katılımcı ülkelerden birinin vatandaşı olan bir personelin, hareketlilik faaliyeti ile vatandaşı olduğu ülkeye gitmesi durumunda, bu personele düşük öncelik verilir. Bu durumdaki personelin dil notuna -10 puan uygulanır.

- Engelli personele, durumlarını belgelendirmeleri şartıyla ek puan verilir. Bu durumdaki personelin online başvuru süreci sona ermeden önce durumlarını gösteren belgelerini başvuru formunda ilgili alana yüklemeleri gerekir. Durumunu belgelendiren personelin dil notuna 10 puan eklenir. Belge sunmayan personele ek puan uygulaması yapılmayacaktır.

- Gazi personel ile şehit / gazi eşi ya da çocuğu olan personel, durumlarını belgelendirmeleri şartıyla ek puan verilir. Bu durumdaki personelin online başvuru süreci sona ermeden önce durumlarını gösteren belgelerini başvuru formunda ilgili alana yüklemeleri gerekir. Durumunu belgelendiren personelin dil notuna 15 puan eklenir. Belge sunmayan adaylar için ek puan uygulaması yapılmayacaktır.

- Kadrosuna ve unvanına uygun faaliyete başvuru yapmayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

-Yukarıdaki değerlendirme kriterleri dikkate alınarak, yapılan başvurular değerlendirilir. Sınırlı bütçe ve adayların dil puanları asil ve yedek listelerin oluşturulmasında belirleyicidir.

- Seçilen asil ve yedek adayların kabul mektubu almaları için, ön değerlendirme sonuçlarının ilan edilmesini takiben 2 aylık bir süre tanınacaktır. Adayların kabul mektubu sunmaları için belirlenecek son teslim tarihi de ön değerlendirme sonuçlarının açıklandığı duyuru kapsamında ilan edilecektir.

- Son tarihe kadar ofise kabul mektubu teslim etmeyen asil ve yedek adaylar listelerden çıkartılırlar. Bu adayların hakları sonraki başvuru dönemlerine aktarılmaz.

- Her başvuru dönemi için yeniden başvuru yapılması gerekir. Kabul mektubu sunulması için tanınan süre içerisinde ofise kabul mektubu teslim eden asil adaylar bu duyuruda belirtilen son tarihten önce faaliyetlerini tamamlamalıdırlar, bu tarihe kadar faaliyetini gerçekleştirmeyen adayların hakkı sonraki dönemlere aktarılamaz.

BAŞVURU SÜRECİ ve ONLINE BAŞVURU ADRESİ

Erasmus+ başvurularının ERASMUS BAŞVURU PORTALI üzerinden yapılması zorunludur. Bağlantıdaki KTÜ E-BELGE SİSTEMİ KAYIT FORMU’nu tamamladıktan sonra ERASMUS BAŞVURU PORTALI’na devam etmeniz ve başvurunuzu PORTAL üzerinden yapmanız gerekmektedir.

KTÜ ERASMUS E-BELGE KAYIT FORMU ve ERASMUS BAŞVURU PORTALI

Koordinatörlüğümüz 2019 yılından itibaren, Kâğıtsız Erasmus (Erasmus without Paper) inisiyatifi doğrultusunda, Erasmus+ sürecinde gerek duyulan belgelerin dijital olarak hazırlanabilmesini sağlayan bir elektronik belge sistemi kullanmaktadır. Erasmus+ Programı’ndan faydalanacak personelimiz belgelerini bu sistemi kullanarak hazırlayacakları için KTÜ ERASMUS E-BELGE SİSTEMİ’ne kaydolmaları zorunludur.

KTÜ ERASMUS E-BELGE KAYIT FORMU üzerinden e-belge sistemimize kaydolmanız Erasmus+ Programı’na başvuru yaptığınız anlamına gelmez. Türkiye Ulusal Ajansı’nın kararına göre tüm Türkiye’deki üniversiteler Erasmus+ başvurularını ERASMUS BAŞVURU PORTALI üzerinden almaktadır. Erasmus+ Programı’ndan faydalanmak isteyen personelimizin bu portal üzerinden başvuru yapmaları zorunludur.

UYARI: E-Belge sistemimize kaydolmasına rağmen, ERASMUS BAŞVURU PORTALI üzerinden başvuru yapmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

ERASMUS BAŞVURU PORTALI’nı kullanarak nasıl başvuru yapılacağını öğrenmek için yukarıda ilgili alanda paylaşılan rehberi inceleyiniz. Lütfen rehberi incelemeden başvuru yapmayınız.

İlginiz için teşekkür ederiz.

İletişim

Erasmus+ Personel Hareketliliği veya başvurulara ilişkin sorularınızı lütfen aşağıdaki ilgiliye e-posta üzerinden iletiniz.

Betül Kübra YAPALAK

Erasmus+ KA107/KA171 Personel Hareketliliği Sorumlusu

E-Posta: bksaglam@ktu.edu.tr

 ONLINE BAŞVURU ADRESİ

 KTÜ E-Belge Sistemi Kayıt Formu’na ve  Erasmus Başvuru Portalı’na erişmek için tıklayınız.

 İlginiz için teşekkür ederiz.

 

KTÜ Değişim Programları Koordinatörlüğü

Erasmus Program Birimi