duyurular

16

Mart

Erasmus+ UZEM Konsorsiyumu - Kabul Mektubu Teslimi İçin Süre Uzatımı

KTÜ Değişim Programları Koordinatörlüğü

BU DUYURU YALNIZCA GÜZ YARIYILINDA ERASMUS+ UZEM KONSORSİYUMU ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 1.BAŞVURU DÖNEMİ KAPSAMINDA BAŞVURU YAPMIŞ VE LİSTEDE ASİL/YEDEK OLARAK YER ALMIŞ ÖĞRENCİLERE YÖNELİKTİR. 

BU İLANA GÜZ DÖNEMİNDE BAŞVURU YAPMAYAN VE 3 MART 2023 TARİHLİ ERASMUS+ DİL SINAVINA KATILAN ÖĞRENCİLERİMİZİ BU DUYURU İLGİLENDİRMEMEKTEDİR.

Erasmus+ UZEM Konsorsiyumu - Öğrenci Staj Hareketliliği 1.Başvuru Dönemi Kabul Mektubu Teslimi İçin Süre Uzatımı

Güz yarıyılında ilan edilen bu başvuru döneminin kabul mektubu teslimi için son tarih 15 Mart 2023 olarak belirlenmişti. Bu tarih, listedeki adayların kabul mektubu sunmaması nedeniyle 14 Nisan 2023'e kadar uzatılmıştır. Bu duyurudaki ön değerlendirme listesinde asil ve yedek durumunda olan öğrenciler, programdan faydalanabilmek için 14 Nisan 2023 saat 16:00'ya kadar kabul mektuplarını aşağıdaki google forms aracılığı ile Koordinatörlüğümüze sunmalıdırlar.

(Ön değerlendirme listesinin ilan edildiği duyuru için tıklayınız)

Proje Numarası

2021-1-TR01-KA131-HED-000007053

 

Bu proje sadece aşağıdaki bölümlerde eğitim görmekte olan lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik bir projedir:

-Bilgisayar Mühendisliği

-Yazılım Mühendisliği

-Yönetim Bilişim Sistemleri

Hibelendirilecek Süre

          2 ay

 Kabul Mektubu Sunmak için Son Tarih

14 Nisan 2023 - saat 16:00

Kabul Mektubu Teslim Formu

Kabul Mektubu Teslim Formu için Tıklayınız.

  • Stajın gerçekleştirilebileceği tarih aralığı: 1 Temmuz 2023 – 31 Ekim 2023 (Öğrencilerimiz staj tarihlerini belirlerken Üniversitemizdeki akademik takvimi, sınav takvimini dikkate almalıdırlar.)
  • Bu döneme başvuru yapan lisans düzeyindeki öğrenciler hak kazanmaları durumunda okulun kapalı olacağı ve derslerin devam etmeyeceği önümüzdeki yaz tatilinde staj yapabilirler.
  • Bu döneme başvuru yapan ve bu yaz mezun olacak öğrenciler, hak kazanmaları durumunda yaz tatilinde staj yapabilecekleri gibi eğer dilerlerse mezuniyetten sonra da en geç 31 Ekim 2023 tarihinde bitecek şekilde staj yapabilirler.
  • Bu döneme başvuru yapan lisansüstü düzeydeki ve tez aşamasındaki öğrenciler de (derslere devam zorunluluğu olmayan) hak kazanmaları durumunda yaz tatilinde staj yapabilecekleri gibi eğer dilerlerse yaz tatili dışında da en geç 31 Ekim 2023 tarihinde bitecek şekilde staj yapabilirler.

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ NEDİR?

Erasmus+ Staj faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurt dışındaki bir işletmede veya uygun olan başka bir kurumda staj yapmasıdır. 'Staj', bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir.

Not: Bir üniversitede derslere girmek Erasmus+ stajı olarak kabul edilmez.

STAJ YAPILABİLECEK KURUMLAR

Staj yapılacak kurum mutlaka öğrencinin kendi bölümüyle ilgili bir kurum olmalıdır. Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; program ülkelerinde yer alan işletme tanımına uyan emek piyasasında ya da eğitim, öğretim, gençlik, araştırma ve geliştirme alanında herhangi bir kamu ya da özel sektör kuruluşu olabilir. Örneğin:

- Kamu veya özel sektöre ait küçük, orta veya büyük ölçekli işletmeler

- Yerel, bölgesel ya da kamu kurumları
- Yurt dışındaki büyükelçilik veya konsolosluklar
- Ticaret odaları, esnaf-zanaatkar birlikleri, borsalar ve sendika gibi iş dünyasına ait her türlü oluşum
- Üniversiteler, araştırma enstitüleri, laboratuvarlar
- Vakıflar
- Okul/enstitü/eğitim merkezi/kurs vb. her türlü eğitim kurumu
- Kâr amacı gütmeyen kurumlar, dernekler, STK’lar
- Kariyer planlama, profesyonel danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti sunan kurumlar

STAJ YAPILAMAYACAK KURUMLAR

- Avrupa Birliği Kurumları ve AB Ajansları
- AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar

ZORUNLU STAJ VEYA GÖNÜLLÜ STAJ

Erasmus+ programı kapsamında zorunlu staja eş değer sayılacak şekilde staj yapılabileceği gibi zorunlu stajı olmayan bölümler de isteğe bağlı gönüllü staj yapabilirler. Zorunlu stajını Türkiye’de daha önce tamamlamış öğrenciler veya Erasmus+ stajı bölümü tarafından zorunlu stajına eş değer sayılmayan öğrenciler de dilerlerse Erasmus+ kapsamında gönüllü staj yapabilirler.

STAJIN NİTELİĞİ

- Staj yapılacak sektör öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı(bölümü) ile ilgili bir sektör olmalıdır.
- Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş tecrübesi (mesleki deneyim) elde etmesidir. 

STAJ YERİ BULUNMASI İÇİN ÖĞRENCİLERE SÜRE TANINMASI

Asil veya yedek olarak seçilen öğrencilere kendilerine staj yeri bulmaları için belli bir süre tanınmıştır. Detaylar için lütfen “KABUL MEKTUBU YÜKLEME SİSTEMİ / SON TARİH” başlığına bakınız.

KABUL MEKTUBU NEDİR?

Kabul mektubu staj yapmak için bulacağınız kurumdan alacağınız kabul edildiğinizi gösteren imzalı ve mühürlü resmi bir belgedir. Ofisimiz için belgenin taranmış hali yeterlidir.

KABUL MEKTUBU ALINMASI REHBERİ / KABUL MEKTUBU FORMATI

Staj yapılacak bir kurum bulunması ve kabul mektubu alınması için yapılabileceklerle ilgili koordinatörlüğümüz tarafından hazırlanan rehbere ekten ulaşabilirsiniz. Örnek kabul mektubu formatı, staj yeri aranabilecek web siteleri ve KTÜ'de daha önce staj yapılan kurumların bilgileri rehberde yer almaktadır.

Rehber için Tıklayınız.

 İKİLİ ANLAŞMALAR

Erasmus+ Staj Hareketliliği kapsamında KTÜ ile öğrencinin staj yapacağı kurum arasında ikili anlaşma olması gerekliliği yoktur. Öğrenciler ikili anlaşma olmaksızın kendi buldukları uygun olan kurumlarda staj yapabilirler. İkili anlaşma sadece Erasmus+ Öğrenci Öğrenim ve Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği için zorunludur.

(Bakınız: Official Erasmus+ Programme Guide by European Commision - Page 44)

KABUL MEKTUBU ALINMASI SÜRECİ / KABUL EDİLMEYECEK KURUMLAR

- Öğrencinin staj yerini kendisinin bulması gerekmektedir. Program sadece maddi destek sağlamaktadır.

- Staj yapılacak kurum mutlaka öğrencinin bölümüyle ilgili bir kurum olmak zorundadır. Bölümüyle ilgisi olmayan bir kurum veya staj bulan öğrencilerin kabul mektupları üniversitemiz tarafından kabul edilmeyecektir.

- Staj Hareketliliği kapsamında belge işlemlerine başlamadan önce staj yapmayı planladığınız kurumdan kabul mektubu alarak kabul edildiğinizi resmi olarak belgelendirmeniz gerekmektedir. Ancak bazı kurumlar kabul mektubu vermeden önce öğrencilerden “learning agreement” belgesi hazırlamalarını talep edebilmektedirler. Böyle bir cevap alan öğrencilerin son tarihe kadar üniversitemize kabul mektubu sunmak zorunda olduklarını, belge işlemlerine ancak kabul mektubu aldıktan sonra üniversitemizin Erasmus e-belge sistemi üzerinden başlayabileceklerini ve learning agreement belgesini de kabul mektubu aldıktan sonra hazırlayabileceklerini bildirmeleri gerekmektedir. Buna rağmen olumsuz cevap alan öğrencilerin zaman kaybetmeden başka kurumlara bakmaları gerekecektir. Bu tür taleplerde ısrarcı olan kurumlar üniversitemiz tarafından uygun olarak kabul edilmeyecektir.

- Mühür veya kaşesi olmayan kurumlar üniversitemiz tarafından kabul edilmeyecektir. Böyle kurumlar ile yazışan öğrencilerimizin zaman kaybetmeden başka kurumlara bakmaları gerekecektir.

KABUL MEKTUBU SUNMAZSAM NE OLUR? (PUAN KESİNTİSİ DETAYLARI)

Kabul mektubu teslimi son tarihine kadar ofise kabul mektubu teslim etmeyen veya edemeyen asil ve yedek öğrenciler liste dışı kalacakları için haklarını kaybedeceklerdir. Bununla birlikte son tarihe kadar kabul mektubu sunmayan öğrenciler için herhangi bir yaptırım uygulanmaz. Bu öğrenciler kabul mektubu sunmadıkları için programdan faydalanmak istemeyen öğrenci olarak değerlendirilirler ve sonraki Erasmus+ başvurularında herhangi bir puan kesintisi uygulanmaz. Dilerlerse programa daha sonra yeniden başvuru yapabilirler.

Not: Kabul mektubu sunduktan sonra mücbir bir sebep olmaksızın feragat eden veya kendisine verilen süre içerisinde feragat ettiğini koordinatörlüğümüze imzalı dilekçe ile bildirmeyen öğrencilere ise sonraki Erasmus+ başvurularında 10 puan kesinti uygulanır. Mücbir sebepler istisnadır. Mücbir sebepler, gideceğiniz ülkenin sınırlarının kapanması veya vize başvurunuzun reddedilmesi gibi durumlardır. Mücbir sebeplerin belgelendirilmesi zorunludur.

MADDİ DESTEK / STAJ YAPILABİLECEK ÜLKELER / ÜLKE DEĞİŞİKLİĞİ

Maddi destek miktarlarını ve ülke gruplarını görmek için tıklayınız. Başvuru aşamasında belirtilen ülkede staj yapılması zorunlu değildir. Başvuruda belirttiğinizden farklı bir ülkeden aldığınız kabul mektubunu sunabilirsiniz. Ülke değiştirmek için başka bir ülkeden kabul mektubu alarak ofisimize sunmanız yeterlidir. Ülke değiştirmek için başka bir işlem yapmanıza gerek yoktur.

* Erasmus+ projelerine Birleşik Krallık artık dahil değildir.

Not: Kabul mektubunuzu sisteme yükledikten sonra staj yapacağınız kurumu veya ülkeyi değiştirmeniz mümkün değildir. Mücbir sebepler istisnadır. Mücbir sebepler, gideceğiniz ülkenin sınırlarının kapanması veya vize başvurunuzun reddedilmesi gibi durumlardır. Mücbir sebeplerin belgelendirilmesi zorunludur.

KABUL MEKTUBU YÜKLEME SİSTEMİ / SON TARİH

- Listede asil ve yedek olarak yer alan tüm öğrencilerin kabul mektuplarını en geç 14 Nisan 2023 Cuma günü saat 16:00'ya kadar burada paylaşılan sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Kabul mektubu, koordinatörlüğümüze öğrenci tarafından sadece bu form kullanılarak teslim edilebilir, başka şekilde teslim edilemez.

Kabul Mektubu Teslim Formu için Tıklayınız.

- Belirtilen son tarih ve saatten sonra kabul mektubu yüklenmesi mümkün olmayacaktır. Öğrencilerin ek süre ve benzeri konulardaki bireysel talepleri dikkate alınmayacaktır.

- Öğrenciler kabul mektuplarının istenen formata uygun olup olmadığını ilgili sistem üzerinden kontrol edebileceklerdir. Kabul mektubunuzun uygunluğunu kontrol ettirmek için ayrıca email göndermenize gerek yoktur.

- Kesin kararınızı verdikten sonra kabul mektubunuzu sisteme yüklemeniz gerekmektedir. Kabul mektubunuzu sisteme yükledikten sonra staj yapacağınız kurumu veya ülkeyi değiştirmeniz mümkün değildir. Mücbir sebepler istisnadır. Mücbir sebepler, gideceğiniz ülkenin sınırlarının kapanması veya vize başvurunuzun reddedilmesi gibi durumlardır. Mücbir sebeplerin belgelendirilmesi zorunludur.

YEDEK ÖĞRENCİLERİN DURUMU

- Yedek öğrencilerin de aynen asil öğrenciler gibi en geç yukarıda belirtilen kabul mektubu son teslim tarihine kadar ve yukarıda linki verilen sisteme kabul mektuplarını yüklemeleri gerekmektedir.

- Verilen son tarihe kadar ofisimize kabul mektubu teslim etmeyen asil öğrenciler yerine ofisimize kabul mektubunu teslim etmiş olan yedek öğrenciler değerlendirmeye alınacaklardır.

- Yedek öğrencilerin şansı kabul mektubu teslimi için verilen son tarihe kadar devam etmektedir.

- Staj Hareketliliği kapsamında seçilen asil öğrencilerden bütçe artmazsa, yedek öğrenciler kabul mektubu getirmiş olsalar bile yeterli bütçe olmadığı için asil listeye çıkamazlar. Bu durumdaki öğrencilerin yedek öğrenci olma durumları sona erer ve bir sonraki başvuru dönemi açıldığı zaman yeniden başvuru yapıp sınava girmeleri gerekir. Bir sonraki başvuruda bu öğrencilerden 10 puan kesilmez.

- Verilen son tarihe kadar ofise kabul mektubu teslim etmeyen yedek öğrencilerin de aynı şekilde yedek öğrenci olma durumları sona erer ve bir sonraki başvuru dönemi açıldığı zaman yeniden başvuru yapıp sınava girmeleri gerekir. Bir sonraki başvuruda bu öğrencilerden 10 puan kesilmez.

STAJ SÜRESİ / ASGARİ VE AZAMİ STAJ SÜRESİ SINIRI

- Bu başvuru dönemi için staj süresi 2 ay olarak belirlenmiştir ve her öğrenciye 2 ay üzerinden maddi destek sağlanacaktır. Bu sebeple öğrenciler tarafından alınacak kabul mektupları 2 aylık bir süre için olmalıdır. Örneğin 15 Temmuz 2023 - 15 Eylül 2023 gibi başladığı tarihte bitecek şekilde bir süre belirlenmelidir.

- Her bir eğitim düzeyi için ayrı ayrı olacak şekilde Erasmus+ programından maksimum faydalanma süresi 12 aydır. Daha önce Erasmus programından faydalanmış öğrenciler, bu duyuruda açıklanan ve ön değerlendirme tablosunda yer verilen geriye kalan sürelerini kontrol ederek, staj hareketliliği için en az 2 ay sürelerinin kalıp kalmadığını teyit etmekle yükümlüdürler. Bu durumdaki öğrencilerin kalan sürelerini aşacak şekilde staj faaliyeti gerçekleştirmeleri mümkün değildir. Bu konuda sorumluluk öğrenciye aittir. Maksimum süreyi aşan öğrencilerin durumlarının tespit edilmesi halinde haklarında işlem yapılacaktır ve hibe iadesi talep edilecektir. 

- Erasmus+ Programı kapsamında stajın asgari süresi 2 aydır. 2 aydan kısa olan stajlar geçersizdir.

ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

- Puan kesintisi, ek puan ve diğer bilgiler listede açıklamalar kısmında yer almaktadır. Geriye kalan süreniz listede yer almaktadır. Daha önce Erasmus programından faydalandıysanız geriye kalan sürenizi aşacak şekilde hibesiz dahi olsa programdan faydalanmanız mümkün değildir. Geriye kalan süresini kontrol etmek ve ona göre staj süresi planlamak öğrencinin sorumluluğundadır.

- Listeyi düzgün şekilde görüntüleyebilmeniz için masaüstü veya dizüstü bilgisayar kullanmanız önerilir. Mobil cihazlarda sorun yaşanabilmektedir. Listede CTRL + F tuşları ile öğrenci numaranızı aratarak seçim sonucunuzu görebilirsiniz. Liste bölümlere göre sıralanmıştır.

Ön değerlendirme sonuçları için tıklayınız.

İletişim

Erasmus+ Konsorsiyum Staj Hareketliliği kapsamındaki soru ve işlemleriniz için lütfen yalnızca aşağıda bilgileri paylaşılan öğretim görevlisi ile irtibata geçiniz.

Görüşmelerin kayıt altına alınabilmesi adına lütfen e-mail yoluyla iletişime geçiniz.

Öğr. Gör. Onur AYDIN

Erasmus+ Konsorsiyum Staj Hareketliliği Sorumlusu

E-Posta: ktu.iro.aydin@gmail.com

KTÜ DEĞİŞİM PROGRAMLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ