duyurular

02

Şubat

Erasmus+ KA107 Gürcistan Projesi Personel Ders Verme Hareketliliği Ön Değerlendirme Sonuçları

KTÜ Değişim Programları Koordinatörlüğü

Değerli akademik personelimiz,

Erasmus+ KA107 Personel Hareketliliği – Gürcistan Projesi başvurularına ilişkin ön değerlendirme süreci sona ermiştir. 

Bu sadece bir ön seçimdir. Personelin programdan kesin olarak faydalanabilmesi aşağıdaki şartlara bağlıdır:

1) Kabul Mektubu: Personelin faaliyetini gerçekleştirmek üzere, anlaşmalı kurumumuz olan Batumi State Maritime Academy’den kabul mektubu alarak bu duyuruda belirtilen son tarihe kadar e-posta ile bksaglam@ktu.edu.tr adresine iletmesi gerekmektedir.

2) Dil Sınavı Sonuç Belgesi: Personelin kabul mektubu ile eşzamanlı olarak başvuru sisteminde beyan ettiği dil puanını gösteren dil sınavı sonuç belgesini de e-posta ile bksaglam@ktu.edu.tr adresine iletmesi gerekmektedir. İbraz edilen dil sınavı sonuç belgesi puanının daha önce başvuru formuna girilen dil puanından farklı olması durumunda ilgili personel listeden çıkarılacaktır.

3) Rektörlük Görevlendirmesi: Personelin Erasmus+ faaliyeti kapsamında yurt dışına çıkabilmesi ve kendisine ödeme yapılabilmesi için Rektörlük Görevlendirmesi alması zorunludur. Görevlendirme başvurusu yapılırken sistemde talep edilen proje numarası aşağıdaki gibidir:

Personel Ders Verme Hareketliliği: 2020-1-TR01-KA107-083718

Kabul Mektubu Sunmak için Son Tarih

(Hem asil hem yedek adaylar için)

 

20 Şubat 2023 saat 16:00

 

 Faaliyetin Gerçekleştirilebileceği Tarih Aralığı 

 

31 Mart 2023 – 31 Temmuz 2023

 

*Faaliyetin bu tarih aralığı dışında gerçekleştirilmesi mümkün değildir.

*Son tarihe kadar kullanılmayan hak, sonraki dönem ve projelere aktarılmaz.

*Yedek adaylar asil listeye çıkma durumlarının netleşmesi için kabul mektubu son teslim tarihini beklemelidir.

 


DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği:  

1) Daha önce Erasmus+ Personel Hareketliliği programından hiç faydalanmamış olanlara öncelik tanınmıştır. 

2) Başvuru yapan her öğretim üyesinin daha önce programdan kaç kez faydalandığı listemizde yer almaktadır.

3) Adayların başvuruları değerlendirilirken faydalanma sayıları ve dil puanı esas alınmıştır.

4) Başvuru yapan personelin tamamını seçebilmek, kısıtlı bütçe nedeniyle mümkün olmadığı için bütçenin yeterli olduğu oranda asil seçilmiştir. Bütçenin tamamını kullanacak sayıda asil belirlendikten sonra, başvuru taban puanı olan 50 puanın üzerinde dil puanına sahip olmak şartıyla diğer adaylar yedek olarak belirlenmişlerdir.


*** Asil durumdaki personelin kabul mektubu alarak Koordinatörlüğümüze sunmamaları durumunda, bu duyuruda ilan edilen son tarihe kadar kabul mektubu alarak Koordinatörlüğümüze teslim eden yedeklerin asil duruma geçmeleri mümkün olabilecektir. Bu sebeple yedek adayların da asil adaylar gibi 20 Şubat 2023 tarihine kadar kabul mektubu almaları ve Koordinatörlüğümüze e-posta ile teslim etmeleri beklenmektedir.


ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

- ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ 


KABUL MEKTUBU ALINMASI VE FORMATI ( LETTER OF ACCEPTANCE )
  
Listedeki asil ve yedek durumdaki personelimizin anlaşmalı kurumumuz Batumi State Maritime Academy ile iletişime geçerek verilen son tarihe kadar kabul mektubu almaları gerekmektedir. Kabul mektubu yurt dışındaki kurum tarafından imzalı ve mühürlü veya kaşeli resmi formatta olmalıdır. Aşağıdaki bilgiler mutlaka belgede yer almalıdır: 

1) Personelin adı ve soyadı 

2) Gün / ay / yıl formatında faaliyetin başlangıç ve bitiş tarihleri (5 iş günü+2 gün seyahat)

3) Erasmus+ Personel Hareketliliği (Erasmus+ Staff Mobility) kapsamında kabul edildikleri ve 8 saat ders verecekleri

4) Yurt dışında faaliyet gerçekleştirilecek kurumun açık adı ve hangi ülkede yer aldığı 

5) Karşı kurumun onayı (imza ve mühür/kaşe)


KABUL MEKTUBU TESLİMİ SONRASI ASİL ADAYLARIN DURUMU VE YEDEK ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu aşamada; asil adayların kabul mektubu teslim edip etmemeleri ve yedek adaylardan ne kadarının kabul mektubu teslim ettiği gibi durumlar belirleyicidir. Son tarihe kadar Koordinatörlüğümüze kabul mektubu teslim etmeyen asil ve yedek adaylar listelerden çıkartılırlar. Bu adayların hakları sonraki başvuru dönemlerine aktarılmaz. Her başvuru dönemi için yeniden başvuru yapılması gerekir. Son tarihe kadar Koordinatörlüğümüze kabul mektubu teslim eden asil adayların ise hakları proje süresince saklıdır.

Asil adaylardan kabul mektubu getirmeyenler olması durumunda, onlardan artan bütçe yedek adaylar için kullanılır. Asil adaylardan kabul mektubu sunmayanlar olması halinde kabul mektubu sunmuş yedek adaylar faydalanma sayıları ve dil puanları dikkate alınarak değerlendirilir. 


Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği: 

Ders Verme Hareketliliği kapsamında öğretim üyesinin en az 8 saat ders vermesi zorunludur. Ders Verme Hareketliliği için 5 gün bireysel destek  (5*180 euro hibe) + seyahat desteği (180 euro) sağlanır.

Seyahat desteği Trabzon ile faaliyetin gerçekleşeceği şehir arasındaki mesafe Distance Calculator ile km bazlı hesaplanarak sabit bir miktar olarak (180 euro ) verilecektir.
 


ELEKTRONİK BELGE SİSTEMİ

Koordinatörlüğümüz, faaliyet için gerekli olan belgelerin hazırlanabileceği bir elektronik belge sistemi kullanmaktadır. Hazırlanması gereken belgeler ve ilgili açıklamalar sistem üzerinde yer almaktadır. Erasmus+ Elektronik Belge Sistemi’nin kullanılmasıyla ilgili ayrıca bilgilendirme e-posta ile yapılacaktır. Asil listedeki personel kabul mektubunu e-posta ile Koordinatörlüğümüze sunduktan sonra sisteme tanımlanacak ve sisteme giriş yapmak için kullanacakları bilgiler kendilerine e-posta ile iletilecektir. 20 Şubat 2023’ten sonra duyurulacak nihai değerlendirme sonucunda asil listeye çıkmaları durumunda, bu tarihe kadar kabul mektubu alarak Koordinatörlüğümüze teslim etmiş yedek adaylar da sisteme tanımlanacaklar ve giriş yapmak için kullanacakları bilgiler kendilerine e-posta ile bildirilecektir. İRTİBAT BİLGİSİ

Betül Kübra YAPALAK
Erasmus+ KA107/KA171 Personel Hareketliliği Sorumlusu
bksaglam@ktu.edu.tr

 

KTÜ Değişim Programları Koordinatörlüğü

Erasmus Program Birimi