duyurular

29

Eylül

Erasmus Ders/Staj Tanınma ve Not/Staj Dönüşüm Belgeleri Hakkında

KTÜ Değişim Programları Koordinatörlüğü

Değerli öğrencilerimiz,

KTÜ Değişim Programları Koordinatörlüğü, 2019 yılından itibaren Erasmus+ Elektronik Belge Sistemi’ni kullanmaya başlamıştır. Erasmus Ders/Staj Tanınma ve Not/Staj Dönüşüm belgeleri ofisimizde matbu olarak dosyalanmamaktadır. Bu nedenle söz konusu belgelerin koordinatörlüğümüze EBYS üzerinden dijital olarak veya matbu(basılı) olarak gönderilmesine gerek yoktur. Belgeler öğrenciler tarafından koordinatörlüğümüze ait Erasmus Elektronik Belge Sistemi'ne yüklenmelidir. Bu konuda ilgili bölüm/fakülte/enstitü sekreterliklerine 28.09.2021 tarihinde resmi yazı gönderilmiştir. İlgili resmi yazıya ekten ulaşılabilir. Söz konusu belgelerin nasıl işleme alınacağı aşağıdaki açıklamalarda izah edilmiştir:

Erasmus Ders Tanınma ve Staj Tanınma Belgeleri

Öğrencinin yurt dışına çıkmadan önce hazırladığı ders tanınma ve/veya staj tanınma belgesinin, onaylanmasını takiben, öğrenci tarafından Erasmus+ Elektronik Belge Sistemi’ne yüklenmesi için ilgili sekreterlik tarafından öğrenciye iletilmesi gerekir.

Erasmus Not Dönüşüm ve Staj Dönüşüm Belgeleri

Faaliyetini tamamlayıp yurt dışından dönen öğrencinin dönüş aşamasında hazırladığı not dönüşüm ve/veya staj dönüşüm belgesinin onaylanmasını takiben, öğrenci tarafından Erasmus+ Elektronik Belge Sistemi’ne yüklenebilmesi için bir kopyasının ilgili sekreterlik tarafından öğrenciye, derslerinin ve/veya staj faaliyetlerinin transkriptine işlenmesi için bir kopyasının da yine ilgili sekreterlik tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na iletilmesi gerekir.


KTÜ DEĞİŞİM PROGRAMLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ