duyurular

05

Mart

2024-2025 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuruları Başlamıştır

Değişim Programları Koordinatörlüğü - Erasmus+ ProgramıDeğerli öğrencilerimiz,

2024-2025 akademik yılında, 2024 Projesi Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği kapsamında Avrupa’da üniversitemizin anlaşmalı olduğu üniversitelerde eğitim almak isteyen öğrencilerimiz için online başvuru süreci başlamıştır.

* Bu başvuru dönemi için 2024 proje yılı şartları geçerlidir. İlgili proje numarası: 2024-1-TR01-KA131-HED-000198197

Yeni dönemdeki faaliyetler Türkiye Ulusal Ajansı'nın yayımladığı el kitabındaki kurallara göre gerçekleşecektir.

“Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında 2024 Yılı Katkı Anlaşması henüz imzalanmamıştır. Bu nedenle, Erasmus+ öğrenci hareketliliği kapsamında yapmış olduğunuz başvuru sonucunda hareketliliğe hibeli ya da hibesiz olarak seçilmeniz kazanılmış bir hak niteliği taşımamaktadır. Hibe alıp almayacağınız veya hibenizin tutarı Avrupa Komisyonu ile imzalanacak anlaşma ve akabinde üniversitenize tahsis edilecek hibe tahsis süreçleri sonuçlandığında kesinleşecek olup, söz konusu anlaşma süreçlerinde yaşanacak gecikmelerden veya aksaklıklardan kaynaklanabilecek maddi veya manevi kayıplardan Karadeniz Teknik Üniversitesi veya Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.”

BAŞVURU ŞARTLARI

- Bu çağrıda yalnızca 28 Şubat 2024 tarihinde yapılan KTÜ Erasmus dil sınavına katılan öğrenciler değerlendirmeye alınacaktır.  Sınav notu olmayan öğrenciler elenecektir.

- KTÜ’de tam zamanlı aktif öğrenci olmak.

- Lisans için en az 2.20, Yüksek Lisans ve Doktora için en az 2.50 ortalamaya sahip olmak.

- Lisans düzeyindeki hazırlık sınıfı öğrencileri akademik ortalamaya sahip olmamaları sebebiyle başvuru yapamaz.

- Lisansüstü öğrencisi olup henüz akademik ortalaması olmayan öğrenciler ise bir önceki mezuniyet akademik ortalamaları 2.50 olması şartıyla başvuru yapabilirler. Ancak bu durumdaki lisansüstü öğrencilerin online başvurularını tamamladıktan sonra, akademik ortalamalarını gösteren öğrenci işlerinden onaylı transkript belgelerini başvuru sırasında ilgili alana yüklemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde bu durumdaki öğrenciler elenecektir. E-devlet üzerinden temin edilmiş, akademik ortalamaları gösteren mezuniyet belgeleri de kabul edilir. BYS sistemi üzerinden alınan ekran görüntüleri kabul edilmez. Belgelerin öğrenci işlerinden veya e-devlet üzerinden transkript formatında temin edilmesi gerekmektedir.

*Forma yalnızca sistemde genel akademik ortalaması 0 (sıfır) görünen LİSANSÜSTÜ öğrencilerimiz yükleme yapmalıdır.

Afetzede Öğrenciler

Kendileri veya birinci derece yakınları (anne, baba, çocuklar ve eş) AFAD’dan afetzede yardımı alan öğrencilerin durumlarını gösteren resmi belgelerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Yüklenecek belge PDF formatında olmalıdır. İlgili belgeye e-devletten ulaşılabilir. E-devlette “AFAD Hane Başı Destek Ödeme Sonucu Sorgulama” veya “AFAD Afetzede Barınma Desteği Ödeme Sonucu Sorgulama” şeklinde arama yaparak, çıkan sonucun bulunduğu sayfanın ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Ekran görüntüsü almadan önce sağ üst bölümde yer alan kullanıcının e-devlet profiline tıklayarak TC kimlik numarası görünecek şekilde görüntü almanız gerekmektedir. Yardım alan kişi siz iseniz kendi e-devlet hesabınızdan, yardımı alan siz değil 1.derece yakınınız ise yakınınızın e-devlet hesabından ekran görüntüsü almanız gerekecektir. Yardım alan siz değil 1. derece yakınınız ise bu durumda yakınlık derecenizi gösteren e-devletten indirilmiş karekodlu nüfus kayıt örneğinizi de ilgili ekran görüntüsü ile birlikte yüklemeniz gerekmektedir. (Yükleme yapmadan önce her iki belgeyi birleştirip tek bir PDF dosyası yapmanız gerekmektedir.)

- Çift anadalda öğrencilerimiz aynı başvuru döneminde yalnızca bir anadaldan başvurularını gerçekleştirebilirler.

- 2024-2025 akademik yılında, mezun durumunda olacak öğrenciler başvuru yapamaz.

- Okulu uzayan/faaliyet gerçekleştirmek isteyen öğrencilerin bir dönem için en az 30 AKTS değerinde ders alma zorunluluğu vardır.

Belirlenecek taban puanlar seçim sonuçlarıyla beraber daha sonra ilan edilecektir. Daha sonra ilan edilecek taban puanı geçerek asil olarak seçilecek öğrencilere aşağıdaki puan aralıklarına göre dil sertifikası verilecektir. Bu nedenle üniversite tercihi yaparken başvuru formunda üniversite adının yanında yazan dil yeterliliği kısmını lütfen dikkate alınız. Dil yeterliliğini sağlamanız kabul mektubu alabilmeniz adına önemlidir. 28 Şubat 2024 tarihli Erasmus dil sınavı sonucunda yayınlanan listedeki dil puanlarına göre 65-79 puan arasında olan öğrenciler için B1 seviyesinde, 80-100 arasında olan öğrenciler için B2 seviyesinde İngilizce dil sertifikası verilecektir.

İKİLİ ANLAŞMALAR

Online başvuru yapmadan önce linkte yer alan anlaşmalı üniversitelerimizin listesini kontrol ediniz, üniversitelerin talep ettikleri dil yeterliliği kriterlerini dikkate alınız ve internet üzerinden tercih yapmak istediğiniz üniversiteleri araştırınız. Anlaşmaların son başvuru tarihlerine dikkat etmeniz ve bu doğrultuda tercih yapmanız programdan faydalanabilmeniz açısından önemlidir.

Başvuru tamamlandıktan sonra tercihlerinizde değişiklik yapmak ya da tercih sırasını değiştirmek mümkün değildir.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

- Nihai Erasmus+ notu hesaplanırken akademik ortalama %50, dil notu %50 oranında dikkate alınır.

- Öğrenciler sistem tarafından yapmış oldukları tercihlere göre nihai Erasmus+ notu dikkate alınarak yine sistem tarafından otomatik olarak yerleştirilir.

- Geçtiğimiz akademik yıllarda Erasmus+ programından faydalanmak için hak kazanmış ancak düzenlenen oryantasyon toplantılarına katılmamış öğrencilerin nihai Erasmus+ notundan 5 puan kesinti uygulanır.

- Daha önce Erasmus+ Programından 1 kez faydalanmış olan öğrencilerin nihai Erasmus+ notunda 10 puan kesinti uygulanır.

- Program kuralları gereğince, programdan daha önce 2 kez veya daha fazla faydalanmış öğrencilerden yapılacak kesinti artarak devam eder. Örneğin programdan 2 kez faydalanmış öğrencilerin 3. başvurularında nihai Erasmus+ notundan -20 puan kesinti uygulanır. Aynı durumdaki öğrencilerin 4. başvurularında ise -30 puan kesinti uygulanır.

- Daha önce Erasmus+ programlarından birine başvurmuş ve kendilerine tanınan süre dışında hakkından feragat etmiş öğrencilerin Erasmus+ puanlarına 10 puan kesinti uygulanır.

- Kendileri veya birinci derece yakınları (anne, baba, çocuklar ve eş) AFAD’dan afetzede yardımı alan öğrencilere belgelemeleri şartıyla, tek sefere mahsus olarak Erasmus+ puanına +10 puan uygulanır.

- Engelli öğrencilerin (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) Erasmus+ puanına +10 puan uygulanır. Bu durumdaki öğrencilerin durumlarını gösteren belgelerini online başvuru sırasında,  başvuru formundaki ilgili alana yüklemeleri gerekmektedir.

- Şehit ve gazi çocuklarının (belgelenmesi kaydıyla) Erasmus+ puanına +15 puan uygulanır. Bu durumdaki öğrencilerin durumlarını gösteren belgelerini online başvuru sırasında,  başvuru formundaki ilgili alana yüklemeleri gerekmektedir.

- 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilerin Erasmus+ puanına +10 puan uygulanır. Bu durumdaki öğrencilerin durumlarını gösteren belgelerini online başvuru sırasında,  başvuru formundaki ilgili alana yüklemeleri gerekmektedir.

- Vatandaşı olunan ülkede Erasmus+ faaliyeti gerçekleştirecek öğrencilerin puanına  10 puan kesinti uygulanır.

- Dil sınavına başvuru yaptığı halde sınava katılmayan öğrencilerin bir sonraki başvurularında 5 puan kesinti uygulanır.

GENEL AÇIKLAMALAR

- 28 Şubat 2024 tarihli Erasmus+ dil sınavına girmeyenlerin başvuruları dikkate alınmayacaktır.

- Akademik eğitim düzeyi hakkında yanlış beyanda bulunan, öğrencisi bulunduğu fakülte ya da bölümden farklı bir fakülte/bölüm seçimi yaparak tercihte bulunan öğrenciler elenecektir.

- Tercihte bulunacağınız üniversitelerin son başvuru tarihlerini üniversitelerin kendi web sayfalarından kontrol etmeniz, tercihlerinizi bu doğrultuda yapmanız kabul mektubu alabilmeniz açısından oldukça önemlidir.

- Daha önce Erasmus+ Programından faydalanmış olan öğrenciler (Öğrenim ve/veya Staj) her bir eğitim düzeyi için lisans-yüksek lisans-doktora ayrı ayrı olmak üzere 12 ayı aşmamak şartıyla Erasmus+ döneminde yeniden başvuru yapabilirler. Bu durumdaki öğrenciler için Öğrenim Hareketliliği kapsamında geriye kalan sürenin en az 3 ay olması gerekir. 3 aydan daha az süresi kalmış öğrenciler programdan faydalanamaz.

- Daha önce programdan faydalanmış olan Tıp Fakültesi öğrencileri lisans+yüksek lisans olarak değerlendirildikleri için 24 ayı aşmamak şartıyla Erasmus+ döneminde yeniden başvuru yapabilirler.

- Altıncı sınıfta öğrenim gören Tıp Fakültesi öğrencileri fakülte yönetiminin almış olduğu karar gereği Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği programından faydalanamazlar.

- Henüz taban puan belirlenmemiştir. Sınava giren öğrencilerin başarı durumuna göre yazılı sınav için taban puanlar belirlenecektir. İngiliz Dili/Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri için farklı taban puanlar uygulanacaktır.

- Erasmus Ofisi sadece ön yerleştirme yapmaktadır ve öğrencileri aday olarak göstermektedir. Öğrencinin programdan faydalanabilmesi için tek dönemde 30 ECTS kredisi alabilmesi ve KTÜ'de 30 ECTS kredisine denk ders saydırabilmesi şarttır. ECTS kredisi tüm Avrupa'da geçerli olan bir kredi ve not sistemidir. Yeterli sayıda ECTS kredi yükü sağlayamayan öğrenciler programdan faydalanamaz. Aynı şekilde aday olarak gösterildiği üniversiteden kabul mektubu alamayan öğrenci programdan faydalanamaz.

- Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru formunda uyruk alanına, vatandaşı bulunan ülke bilgisini girmesi gerekmektedir.

MADDİ DESTEK

Kurumumuza tahsis edilecek olan proje bütçesi kapsamında öğrenci seçimi yapılacaktır.

Ülkelere göre aylık hibe(burs) miktarlarına ulaşmak için tıklayınız.

Yerleşmeye hak kazanan öğrencilere, toplam hibeye ek olarak faaliyetin gerçekleşeceği şehre göre seyahat hibesi sağlanacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız. 

ENGELLİ YARARLANICI DESTEĞİ

Engelli öğrencilere durumlarını belgelendirmeleri şartıyla ekstra maddi destek sağlanacaktır. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

MADDİ AÇIDAN KISITLI ÖĞRENCİLER

Ulusal ajans tarafından el kitabında dezavantajlı katılımcı olarak değerlendirilen öğrencilerimize ilave hibe desteği sağlanacaktır. Bu durumdaki öğrencilerimizin yerleştirme aşamasından sonra ofisimiz ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

YTB BURSLU ÖĞRENCİLER

YTB Burslusu olarak üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerin, Erasmus+ programından faydalanma hakkı kazanması durumunda, YTB bursları YTB tarafından kesilebilmektedir. YTB burslarının kesilmesini kabul eden öğrencilerin, Erasmus+ programından faydalanmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

SÜREÇ

Başvuru süreci sona erdikten ve gerekli kontrollerin yapılmasının ardından yerleştirme sonuçları bu web sayfası üzerinden ilan edilecektir.

Son Başvuru Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba / Saat 16.00

BAŞVURU YAPARKEN KULLANILACAK E-POSTA ADRESİ

Başvuru yapabilmek için gmail uzantılı bir e-posta adresi kullanılması zorunludur. Eğer gmail uzantılı bir e-posta adresiniz yoksa başvuru formuna geçmeden önce gmail uzantılı bir e-posta adresi açmanız gerekmektedir. Hotmail, outlook, windowslive ve icloud uzantılı e-posta adresleri ile zaman zaman e-posta alma veya gönderme konusunda sorun yaşanmaktadır. Bu sebeple sadece gmail uzantılı adresler kabul edilecektir.

ONLINE BAŞVURU FORMU

2024-2025 akademik yılı Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Programına başvuru yapmak için TIKLAYINIZ.

Süreç Rehberi için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular için tıklayınız.

İRTİBAT BİLGİLERİ

Tüm iletişim e-posta ile sağlanacaktır. Sorularınız için; linkteki iletişim adreslerinden yalnızca birini seçerek ofisimizle irtibat sağlayabilirsiniz.KTÜ DEĞİŞİM PROGRAMLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ