duyurular

28

Mart

2023 Projesi Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği 2. Başvuru Dönemi Ön Seçim Sonuçları

Değişim Programları Koordinatörlüğü - Erasmus+ ProgramıDeğerli öğrencilerimiz,

Duyuruyu okumadan süreci anlayabilmeniz mümkün değildir. Bu nedenle on dakikanızı ayırarak süreci anlayabilmeniz için bu duyuruyu baştan sona kadar dikkatli şekilde okumanız gerekmektedir.


BAŞVURU DÖNEMİ, PROJE NUMARASI VE KABUL MEKTUBU ALACAK ÖĞRENCİLERİN NE ZAMAN STAJ YAPABİLECEĞİ

- 2023 projesi kapsamında Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği 2. başvuru dönemi ön seçim sonuçları belli olmuştur.

- Bu başvuru dönemi 2023-1-TR01-KA131-HED-000115908 nolu proje dönemine aittir.

- Sadece 28 Şubat 2024 tarihinde düzenlenen Erasmus+ İngilizce Dil Sınavına giren öğrencilerin başvuruları dikkate alınmıştır. Sınava girmeyen öğrencilerin başvuruları dikkate alınmamıştır.

- Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliğinin herhangi bir başvuru dönemi kapsamında asil seçilen öğrencilerin, geriye kalan süreleri yeterliyse Erasmus+ Staj Hareketliliğinden de faydalanmalarına bir engel yoktur. Bununla birlikte hem öğrenim hem de staj hareketliliği kapsamında seçilen öğrencilerin aynı tarihlerde hem öğrenim hem staj yapması mümkün değildir. Öğrenim ve staj tarihlerinin çakışmaması gerekmektedir. İki faaliyet türünden önce birinin bitmesi sonra diğerinin başlaması gerekmektedir.

- Daha önce Erasmus+ programının öğrenim veya staj hareketliliği türlerinden faydalanmış veya faydalanmak üzere seçilmiş öğrencilerin geriye kalan süreleri yeni bir staj faaliyeti gerçekleştirmek için en az 2 ay olmak zorundadır. Erasmus+ stajının minimum süresi 2 aydır. Bir eğitim düzeyi için örneğin lisans düzeyi için Erasmus+ programından toplam faydalanma süresi hakkı 12 aydır. Tıp Fakültesi öğrencileri için bu süre 24 aydır.

- Bu başvuru dönemi için staj yapılabilecek tarih aralığı en erken 2024 yılı Temmuz ayının başında başlar ve en geç 2025 yılı Temmuz ayının sonunda biter. (Staja en erken 1 Temmuz 2024 tarihinde başlanabilir – Staj en geç 31 Temmuz 2025 tarihinde bitebilir.) Öğrencilerimizin bu tarih aralığında 2 aylık bir staj dönemi planlamaları beklenmektedir.

- Örnek 2 aylık staj aralığı başladığı tarihte bitecek şekilde bir tarih aralığıdır: 15 Temmuz 2024 – 15 Eylül 2024 gibi

- Bu başvuru dönemi için staja en erken başlama tarihi koordinatörlüğümüz tarafından 2024 yılı Temmuz ayının başı olarak belirlenmiştir.(1 Temmuz 2024) Bu tarihten önce staja başlanması mümkün olmayacaktır.

- Bu başvuru dönemi için stajın bitmesi gereken en geç tarih 2025 yılı Temmuz ayının sonu olarak belirlenmiştir.(31 Temmuz 2025) Bu tarih aynı zamanda proje bitiş tarihidir.

- Bu döneme başvuru yapan lisans düzeyindeki öğrenciler hak kazanmaları durumunda okulun kapalı olacağı ve derslerin devam etmeyeceği önümüzdeki yaz tatilinde staj yapabilirler.

- Bu döneme başvuru yapan ve bu yaz mezun olacak öğrenciler, hak kazanmaları durumunda önümüzdeki yaz tatilinde staj yapabilecekleri gibi eğer dilerlerse mezuniyetten sonra da en geç 2025 yılı Temmuz ayının sonunda bitecek şekilde staj yapabilirler. (31 Temmuz 2025)

- Bu döneme başvuru yapan lisansüstü düzeydeki ve tez aşamasındaki öğrenciler de (derslere devam zorunluluğu olmayan) hak kazanmaları durumunda önümüzdeki yaz tatilinde staj yapabilecekleri gibi eğer dilerlerse yaz tatili dışında da en geç 2025 yılı Temmuz ayının sonunda bitecek şekilde staj yapabilirler. (31 Temmuz 2025)


YAZILI SINAV İÇİN BELİRLENEN TABAN PUAN*

 Tüm Bölümler: 80 puan

* Taban puan bütçe hesabına ve kaç farklı bölümden kaç farklı başvuru olması gibi değişkenlere göre belirlenmiştir. Standart taban puan uygulaması yoktur. Her başvuru döneminde bütçe durumuna göre birbirinden farklı taban puanlar belirlenebilir.


DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ (ARTI VE EKSİ PUAN UYGULAMALARI) 

- Sadece 28 Şubat 2024 tarihinde düzenlenen Erasmus+ Dil Sınavı'na katılan öğrenciler değerlendirmeye alınmıştır. 

- Akademik ortalaması lisans düzeyi için 2,20 ve yüksek lisans ile doktora düzeyi için 2,50 altında olan öğrenciler elenmiştir.

- Lisans düzeyinde öğrenim gören ancak henüz akademik ortalaması olmayan öğrenciler elenmiştir.

- Lisansüstü düzeyde olan ve akademik ortalamaları KTÜ BYS sisteminde 0 görünen öğrencilerden bir önceki eğitim düzeylerine ait mezuniyet transkriptlerini başvuru formundaki ilgili alana yüklemeyen öğrenciler elenmiştir. 

- Lisansüstü düzeyde olup aktif olarak eğitim gördükleri düzeydeki akademik ortalamaları henüz oluşmayan öğrencilerden bir önceki eğitim düzeylerine ait akademik ortalamaları 2,50 altında olanlar elenmiştir.

- Yazılı veya dinleme dil sınavlarından herhangi birine girmeyen öğrenciler elenmiştir.

- Yazılı dil sınavı için belirlenen ve bu duyuruda ilan edilen taban puanın altında kalan öğrenciler elenmiştir.

- Akademik ortalama 25 ile çarpılarak yüzlük sisteme dönüştürülmüştür.

- Nihai Erasmus+ notu hesaplanırken akademik ortalama %50, dil notu %50 oranında dikkate alınmıştır.

- Taban puanı geçen öğrenciler kendi bölümleri içerisinde nihai Erasmus+ notuna göre değerlendirilmişlerdir. Seçim nihai Erasmus+ notuna göre yapılmıştır.

- Asil öğrenciler seçilirken bütçe hesabına göre değerlendirme yapılmıştır. Koordinatörlük olarak elimizdeki bütçe yeterli olduğu oranda asil öğrenci seçilebilmiştir. Her bölümden eşit sayıda olmak üzere taban puanı geçen öğrenciler arasından nihai Erasmus+ notuna göre her bölümden 2 asil öğrenci seçilebilmiştir. Dil sınavı için belirlenen taban puanı geçen hiçbir öğrenci bulunmayan bölümlerden asil öğrenci seçilememiştir. Taban puanı geçen ve asil öğrenciler dışında kalan tüm öğrenciler yedek olarak seçilmiştir.

- Üniversite genelinde toplam 49 asil ve 115 yedek öğrenci seçilmiştir.

- Program kuralları gereği daha önce Erasmus+ Programından faydalanmış olan öğrencilerin,  önceki yılların listelerinde programdan faydalanmak üzere asil olarak yer alan öğrencilerin ve önceki yılların listelerinde asil olarak yer alan ancak feragat etmesine rağmen bunu koordinatörlüğümüze imzalı dilekçesiyle bildirmeyen öğrencilerin nihai Erasmus+ notunda sistem tarafından otomatik olarak 10 puan kesinti uygulanmıştır.

- Program kuralları gereği daha önce Erasmus+ Programından ikiden daha fazla kez faydalanmış olan öğrencilerin nihai Erasmus+ notunda yapılan 10 puanlık kesinti katlanarak devam eder. Örneğin üçüncü kez programdan faydalanan öğrencilerin nihai Erasmus+ notundan 20 puan ve dördüncü kez faydalanan öğrencilerin ise 30 puan kesilir. Bu durumdaki öğrencilere puan kesintisi katlanarak uygulanmıştır.

- Yönerge gereği 2024 projesi Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği kapsamında asil olarak seçilen öğrencilerden 10 puan kesilmiştir.

- Program kuralları gereği daha önceki dönemlerde kendisine tanınan süre dışında hakkından feragat eden öğrencilerden 10 puan kesilmiştir. 

- Program kuralları gereği daha önceki yıllarda Değişim Programları Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen herhangi bir oryantasyon programına veya toplantıya katılmayan öğrencilerin nihai Erasmus+ notlarında 5 puan kesinti uygulanmıştır.

- Program kuralları gereği daha önceki yıllarda düzenlenen Erasmus+ dil sınavlarına online başvuru yapmalarına rağmen katılmayan öğrencilerin nihai Erasmus+ notlarında 5 puan kesinti uygulanmıştır. 

- Özel durumlarını belgelendiren engelli öğrencilerin nihai Erasmus+ notlarına 10 puan eklenmiştir.

- Özel durumlarını belgelendiren şehit veya gazi yakını öğrencilerin nihai Erasmus+ notlarına 15 puan eklenmiştir.

- Özel durumlarını belgelendiren ve 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilerin nihai Erasmus+ notlarına 10 puan eklenmiştir. 

- Kendisi veya yakınları deprem bölgesinde ikamet eden öğrencilere +10 puan uygulaması Ulusal Ajans tarafından 4 Nisan 2023 tarihi itibariyle kaldırılmıştır. Bu tarihten sonra çıkılan tüm ilanlarda artık AFAD’dan afetzede yardımı alınması koşulu geçerli olmuştur. Bu yeni program kuralına göre kendileri veya 1. derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alan öğrencilerin (belgelenmesi kaydıyla) Erasmus+ nihai notlarına +10 puan uygulanmıştır. 1. derece yakınlar: anne, baba, çocuklar, eş olarak belirlenmiştir.

- Başvuru aşamasında kabul mektubu sunulması gibi bir zorunluluk yoktur. Bununla birlikte Ulusal Ajans’ın belirlemiş olduğu program kuralına göre başvuru aşamasında elinde imzalı ve mühürlü kabul mektubu hazır olan, kabul mektubu format olarak uygun olan, staj yapacağı kurum kendi bölümüyle ilgili olan ve mektubunu başvuru formundaki ilgili alana yükleyen öğrencilere +10 puan uygulaması yapılmıştır. Kabul mektubu onaylı değilse veya formatı uygun değilse veya staj yapılacak kurum öğrencinin kendi bölümüyle ilgili değilse sunulan belge değerlendirmeye alınmamıştır. Program kuralları gereğince +10 puan uygulaması nihai Erasmus+ notuna yapılmıştır. Yazılı veya dinleme sınavına uygulanmamıştır. Başvuru aşamasında kabul mektubu sunan öğrenciler kesin olarak asil veya yedek seçilmemişlerdir, sadece nihai Erasmus notlarına +10 puan uygulanmıştır. Yazılı sınavdan belirlenen taban puanın altında kalan öğrenciler başvuru aşamasında kabul mektubu sunmuş olsalar bile elenmişlerdir.

- (Bu madde üstteki madde ile bağlantılıdır.) Başvuru aşamasında sunduğu kabul mektubuna göre dijital becerileri geliştirmeye yönelik staj yapacak öğrencilerin nihai Erasmus+ nihai notlarına +5 puan uygulaması yapılmıştır. Aşağıdaki faaliyetlerden biri ya da birkaçını deneyimleyen stajlar bu kapsamda sayılır: dijital pazarlama (örn.sosyal medya yönetimi, web analitiği), dijital grafik, mekanik ve mimari tasarım, uygulama, yazılım ve kod ya da web sitesi geliştirme, bilişim sistem ve ağlarının kurulumu, bakımı ve yönetimi, siber güvenlik, veri analitiği, veri madenciliği ve görselleştirmesi, programlama, robotik ve yapay zekâ eğitimleri. Genel müşteri hizmetleri, talep oluşturma, veri girişi ya da rutin ofis görevleri bu kapsamda sayılmaz. Öğrencilerin yapacakları stajın dijital becerileri geliştirmeye yönelik staj olduğunun anlaşılabilmesi için kabul mektuplarında staj yapacakları pozisyon veya departmana ek olarak staj faaliyetlerinin de açıkça yazılı olması gerekmektedir. Öğrencilerin sözlü beyanları dikkate alınmamıştır. Sadece yapacağı staj dijital becerileri geliştirmeye yönelik olan ve bu açıkça kabul mektubunda yazılı olan öğrenciler +5 puan uygulamasından faydalanmışlardır.

- Kabul mektubu sunmayan ancak buna rağmen başvuru formunda dijital beceri kısmını işaretleyen öğrencilerin bu işaretlemeleri geçersiz olduğundan dikkate alınmamıştır.  

- Şehit/gazi yakını, engelli, kendisi veya 1. Derece yakını AFAD’dan afetzede yardımı alan ve haklarında korunma/barınma kararı alınmış öğrencilerden son başvuru tarihine kadar durumlarını gösteren belgelerini koordinatörlüğümüze sunmayan öğrencilere ek puan uygulaması yapılamamıştır. 

- Bir bölümde nihai Erasmus+ notu tamamen aynı olan iki öğrenci olması durumunda, yönerge gereğince akademik ortalaması daha yüksek olan öğrenciye öncelik tanınacaktır.

- Tüm artı ve eksi puan uygulamaları Erasmus+ program kuralları gereğince nihai Erasmus+ notuna uygulanır. Yazılı veya dinleme sınavına uygulanmaz. 


ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ NEDİR? 

Erasmus+ Staj faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurt dışındaki bir işletmede veya uygun olan başka bir kurumda staj yapmasıdır. 'Staj', bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir.

Not: Bir üniversitede derslere girmek Erasmus+ stajı olarak kabul edilmez.


STAJ YAPILABİLECEK KURUMLAR

Staj yapılacak kurum mutlaka öğrencinin kendi bölümüyle ilgili bir kurum olmalıdır. Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; program ülkelerinde yer alan işletme tanımına uyan emek piyasasında ya da eğitim, öğretim, gençlik, araştırma ve geliştirme alanında herhangi bir kamu ya da özel sektör kuruluşu olabilir. Örneğin:

- Kamu veya özel sektöre ait küçük, orta veya büyük ölçekli işletmeler

- Yerel, bölgesel ya da kamu kurumları

- Yurt dışındaki büyükelçilik veya konsolosluklar

- Ticaret odaları, esnaf-zanaatkar birlikleri, borsalar ve sendika gibi iş dünyasına ait her türlü oluşum

- Üniversiteler, araştırma enstitüleri, laboratuvarlar

- Vakıflar

- Okul/enstitü/eğitim merkezi/kurs vb. her türlü eğitim kurumu

- Kar amacı gütmeyen kurumlar, dernekler, STK’lar

- Kariyer planlama, profesyonel danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti sunan kurumlar
 

STAJ YAPILAMAYACAK KURUMLAR

- Avrupa Birliği Kurumları ve AB Ajansları

- AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar
 

ZORUNLU STAJ VEYA GÖNÜLLÜ STAJ

Erasmus+ programı kapsamında zorunlu staja eş değer sayılacak şekilde staj yapılabileceği gibi zorunlu stajı olmayan bölümler de isteğe bağlı gönüllü staj yapabilirler. Zorunlu stajını Türkiye’de daha önce tamamlamış öğrenciler veya Erasmus+ stajı bölümü tarafından zorunlu stajına eş değer sayılmayan öğrenciler de dilerlerse Erasmus+ kapsamında gönüllü staj yapabilirler.


STAJIN NİTELİĞİ

- Staj yapılacak sektör öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı(bölümü) ile ilgili bir sektör olmalıdır.

- Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş tecrübesi(mesleki deneyim) elde etmesidir.  


STAJ YERİ BULUNMASI İÇİN ÖĞRENCİLERE SÜRE TANINMASI

Asil veya yedek olarak seçilen öğrencilere kendilerine staj yeri bulmaları için belli bir süre tanınmıştır. Detaylar için lütfen “KABUL MEKTUBU YÜKLEME SİSTEMİ / SON TARİH” başlığına bakınız.


KABUL MEKTUBU NEDİR?

Kabul mektubu staj yapmak için bulacağınız kurumdan alacağınız kabul edildiğinizi gösteren imzalı ve mühürlü resmi bir belgedir. Ofisimiz için belgenin taranmış hali yeterlidir.


KABUL MEKTUBU ALINMASI REHBERİ / KABUL MEKTUBU FORMATI

Staj yapılacak bir kurum bulunması ve kabul mektubu alınması için yapılabileceklerle ilgili koordinatörlüğümüz tarafından hazırlanan rehbere ekten ulaşabilirsiniz. Örnek kabul mektubu formatı, staj yeri aranabilecek web siteleri ve KTÜ'de daha önce staj yapılan kurumların bilgileri rehberde yer almaktadır.


İKİLİ ANLAŞMALAR

Erasmus+ Staj Hareketliliği kapsamında KTÜ ile öğrencinin staj yapacağı kurum arasında ikili anlaşma olması gerekliliği yoktur. Öğrenciler ikili anlaşma olmaksızın kendi buldukları uygun olan kurumlarda staj yapabilirler. İkili anlaşma sadece Erasmus+ Öğrenci Öğrenim ve Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği için zorunludur. (Bakınız: Official Erasmus+ Programme Guide by European Commision - Page 44) 


KABUL MEKTUBU ALINMASI SÜRECİ / KABUL EDİLMEYECEK KURUMLAR

- Öğrencinin staj yerini kendisinin bulması gerekmektedir. Program sadece maddi destek sağlamaktadır.

- Staj yapılacak kurum mutlaka öğrencinin bölümüyle ilgili bir kurum olmak zorundadır. Bölümüyle ilgisi olmayan bir kurum veya staj bulan öğrencilerin kabul mektupları üniversitemiz tarafından kabul edilmeyecektir.

- Staj Hareketliliği kapsamında belge işlemlerine başlamadan önce staj yapmayı planladığınız kurumdan kabul mektubu alarak kabul edildiğinizi resmi olarak belgelendirmeniz gerekmektedir. Ancak bazı kurumlar kabul mektubu vermeden önce öğrencilerden “learning agreement” belgesi hazırlamalarını talep edebilmektedirler. Böyle bir cevap alan öğrencilerin son tarihe kadar üniversitemize kabul mektubu sunmak zorunda olduklarını, belge işlemlerine ancak kabul mektubu aldıktan sonra üniversitemizin Erasmus e-belge sistemi üzerinden başlayabileceklerini ve learning agreement belgesini de kabul mektubu aldıktan sonra hazırlayabileceklerini bildirmeleri gerekmektedir. Buna rağmen olumsuz cevap alan öğrencilerin zaman kaybetmeden başka kurumlara bakmaları gerekecektir. Bu tür taleplerde ısrarcı olan kurumlar üniversitemiz tarafından uygun olarak kabul edilmeyecektir.

- Mühür veya kaşesi olmayan kurumlar üniversitemiz tarafından kabul edilmeyecektir. Böyle kurumlar ile yazışan öğrencilerimizin zaman kaybetmeden başka kurumlara bakmaları gerekecektir.


KABUL MEKTUBU SUNMAZSAM NE OLUR? (PUAN KESİNTİSİ DETAYLARI)

Kabul mektubu teslimi için verilen son tarihe kadar ofise kabul mektubu teslim etmeyen veya edemeyen asil ve yedek öğrenciler liste dışı kalacakları için haklarını kaybedeceklerdir. Bununla birlikte son tarihe kadar kabul mektubu sunmayan öğrenciler için herhangi bir yaptırım uygulanmaz. Bu öğrenciler kabul mektubu sunmadıkları için programdan faydalanmak istemeyen öğrenci olarak değerlendirilirler ve sonraki Erasmus+ başvurularında herhangi bir puan kesintisi uygulanmaz. Dilerlerse programa daha sonra yeniden başvuru yapabilirler.

Not: Kabul mektubu sunduktan sonra mücbir bir sebep olmaksızın feragat eden veya kendisine verilen süre içerisinde feragat ettiğini koordinatörlüğümüze imzalı dilekçe ile bildirmeyen öğrencilere ise sonraki Erasmus+ başvurularında 10 puan kesinti uygulanır. Mücbir sebepler istisnadır. Mücbir sebepler, gideceğiniz ülkenin sınırlarının kapanması veya vize başvurunuzun reddedilmesi gibi durumlardır. Mücbir sebeplerin belgelendirilmesi zorunludur.


MADDİ DESTEK / STAJ YAPILABİLECEK ÜLKELER / ÜLKE DEĞİŞİKLİĞİ

Maddi destek miktarlarını ve ülke gruplarını görmek için tıklayınız. Online başvuru formunda seçtiğiniz ülkede staj yapmak zorunda değilsiniz. Kabul mektubunuzu sunmadan önce online başvuru formunda seçtiğiniz ülkeyi değiştirmeniz mümkündür. Ülke değiştirmek için başka bir ülkeden kabul mektubu alarak ofisimize sunmanız yeterlidir. Ülke değiştirmek için başka bir işlem yapmanıza gerek yoktur.

* Erasmus+ projelerine Birleşik Krallık artık dahil değildir.

Not: Kabul mektubunuzu sisteme yükledikten sonra staj yapacağınız kurumu veya ülkeyi değiştirmeniz mümkün değildir. Mücbir sebepler istisnadır. Mücbir sebepler, gideceğiniz ülkenin sınırlarının kapanması veya vize başvurunuzun reddedilmesi gibi durumlardır. Mücbir sebeplerin belgelendirilmesi zorunludur.


KABUL MEKTUBU YÜKLEME SİSTEMİ / SON TARİH ve SAAT
 
- Aşağıda belirtilen son tarih ve saatten sonra kabul mektubu yüklenmesi mümkün olmayacaktır. Öğrencilerin ek süre ve benzeri konulardaki bireysel talepleri dikkate alınmayacaktır.

- Öğrenciler kabul mektuplarının istenen formata uygun olup olmadığını ilgili sistem üzerinden kontrol edebileceklerdir. Kabul mektubunuzun uygunluğunu kontrol ettirmek için ayrıca mail göndermenize gerek yoktur.

- Kesin kararınızı verdikten sonra kabul mektubunuzu sisteme yüklemeniz gerekmektedir. Kabul mektubunuzu sisteme yükledikten sonra staj yapacağınız kurumu veya ülkeyi değiştirmeniz mümkün değildir. Mücbir sebepler istisnadır. Mücbir sebepler, gideceğiniz ülkenin sınırlarının kapanması veya vize başvurunuzun reddedilmesi gibi durumlardır. Mücbir sebeplerin belgelendirilmesi zorunludur.

- Listede asil ve yedek olarak yer alan tüm öğrencilerin kabul mektuplarını en geç 10 Mayıs 2024 Cuma günü saat 13:00'e kadar bu linkte yer alan sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Kabul mektubu, koordinatörlüğümüze öğrenci tarafından sadece bu form kullanılarak teslim edilebilir, başka şekilde teslim edilemez. Yükleyeceğiniz kabul mektubu PDF formatında olmalıdır.

* Kabul mektubunuzun uygunluğunu linke tıkladığınızda açılacak formda bulunan checklist ile kontrol edebilirsiniz.


KABUL MEKTUBUNU HALİHAZIRDA BAŞVURU AŞAMASINDA SUNAN ÖĞRENCİLERİN DURUMU

Taban puanı geçen öğrenciler arasından başvuru aşamasında kabul mektubunu sunan ve kabul mektubunun uygunluğu koordinatörlüğümüz tarafından kabul edilen öğrencilerin tekrardan yukarıda linki verilen sisteme kabul mektuplarını yüklemelerine gerek yoktur. Bu öğrencilerimizden asil listede olanlar ve sunduğu kabul mektubu format olarak uygun olanlar Erasmus+ işlemlerine şimdiden başlayabileceklerdir. Bu durumdaki öğrencilere e-posta ile e-belge sistemimiz hakkında bilgi verilecektir. Kabul mektubunu başvuru aşamasında sunan ancak yedek listede olan öğrencilerin asil listeye çıkıp çıkamama durumları kabul mektubu teslimi için verilen son tarih olan 10 Mayıs 2024 tarihinden sonra belli olacağından bu öğrencilerimizin de kabul mektubu teslimi için verilen son tarihe kadar diğer öğrenciler gibi beklemeleri gerekecektir. Şu an herhangi başka bir işlem yapmalarına gerek yoktur. Son tarihten sonra asil veya yedekten asile çıkan diğer tüm öğrencilerle beraber sürece dahil olarak işlemlere devam edeceklerdir. 

 
YEDEK ÖĞRENCİLERİN DURUMU

- Yedek öğrencilerin de aynen asil öğrenciler gibi en geç yukarıda belirtilen kabul mektubu son teslim tarihine kadar ve yukarıda linki verilen sisteme kabul mektuplarını yüklemeleri gerekmektedir.

- Verilen son tarihe kadar ofisimize kabul mektubu teslim etmeyen asil öğrenciler yerine ofisimize kabul mektubunu teslim etmiş olan yedek öğrenciler değerlendirmeye alınacaklardır. 

- Yedek öğrencilerin şansı kabul mektubu teslimi için verilen son tarihe kadar devam etmektedir.

- Staj Hareketliliği kapsamında seçilen asil öğrencilerden bütçe artmazsa, yedek öğrenciler kabul mektubu getirmiş olsalar bile yeterli bütçe olmadığı için asil listeye çıkamazlar. Bu durumdaki öğrencilerin yedek öğrenci olma durumları sona erer ve bir sonraki başvuru dönemi açıldığı zaman yeniden başvuru yapıp sınava girmeleri gerekir. Bir sonraki başvuruda bu öğrencilerden 10 puan kesilmez.

- Verilen son tarihe kadar ofise kabul mektubu teslim etmeyen yedek öğrencilerin de aynı şekilde yedek öğrenci olma durumları sona erer ve bir sonraki başvuru dönemi açıldığı zaman yeniden başvuru yapıp sınava girmeleri gerekir. Bir sonraki başvuruda bu öğrencilerden 10 puan kesilmez.


STAJ SÜRESİ / ASGARİ VE AZAMİ STAJ SÜRESİ SINIRI

- Bu başvuru dönemi için staj süresi 2 ay olarak belirlenmiştir ve her öğrenciye 2 ay üzerinden maddi destek sağlanacaktır. Bu sebeple öğrenciler tarafından alınacak kabul mektupları 2 aylık bir süre için olmalıdır. Örneğin 15 Ağustos 2024 - 15 Ekim 2024 gibi başladığı tarihte bitecek şekilde bir süre belirlenmelidir.

- Her bir eğitim düzeyi için ayrı ayrı olacak şekilde Erasmus+ programından maksimum faydalanma süresi 12 aydır. Tıp Fakültesi öğrencileri için bu süre 24 aydır. Daha önce Erasmus programından faydalanmış öğrenciler, bu duyuruda açıklanan ve listenin en sağında yer verilen geriye kalan sürelerini kontrol ederek, staj hareketliliği için en az 2 ay sürelerinin kalıp kalmadığını teyit etmekle yükümlüdürler. Bu durumdaki öğrencilerin kalan sürelerini aşacak şekilde staj faaliyeti gerçekleştirmeleri mümkün değildir. Bu konuda sorumluluk öğrenciye aittir. Maksimum süreyi aşan öğrencilerin durumlarının tespit edilmesi halinde haklarında işlem yapılacaktır ve hibe iadesi talep edilecektir.  

- Erasmus+ Programı kapsamında stajın asgari süresi 2 aydır. 2 aydan kısa olan stajlar geçersizdir.


ASİL VE YEDEK ÖĞRENCİLER İÇİN KABUL MEKTUBU ALINMASI SÜRECİYLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Bu toplantı verilen son tarihe kadar kabul mektubu alması beklenen asil ve yedek öğrencileri ilgilendirmektedir. Başvuru aşamasında kabul mektubu sunan öğrencilerin bu toplantı kaydını izlemelerine gerek yoktur. Kabul mektubu alınması süreci ile ilgili toplantı video kaydını izlemek için tıklayınız.

* Kabul mektubu sunacak asil öğrenciler ve yedekten asile çıkacak öğrenciler için daha sonra koordinatörlüğümüz tarafından farklı bir toplantı linki daha paylaşılacaktır.


ERASMUS+ SÜREÇ REHBERLERİ

Üniversitemizde Erasmus+ programının uygulanma şekli ve süreci hakkında detaylı bilgi almak isterseniz ekteki süreç rehberlerini inceleyebilirsiniz.


ÖN SEÇİM SONUÇLARI

- Puan kesintisi, ek puan ve diğer bilgiler listede yer almaktadır. Geriye kalan süreniz listenin en sağında yer almaktadır. Daha önce Erasmus+ programından faydalandıysanız geriye kalan sürenizi aşacak şekilde hibesiz dahi olsa programdan faydalanmanız mümkün değildir. Geriye kalan süresini kontrol etmek ve ona göre staj süresi planlamak öğrencinin sorumluluğundadır.

- Listeyi düzgün şekilde görüntüleyebilmeniz için masaüstü veya dizüstü bilgisayar kullanmanız önerilir. Mobil cihazlarda sorun yaşanabilmektedir. Listede CTRL + F tuşları ile öğrenci numaranızı aratarak seçim sonucunuzu görebilirsiniz. Liste bölümlere göre sıralanmıştır. 2023 Projesi Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği 2. Başvuru Dönemi ön seçim sonuçları için tıklayınız.


İRTİBAT BİLGİSİ

Öğr. Gör. Şener KARAOSMANOĞLU
Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği Sorumlusu
E-Posta: sener.karaosmanoglu@gmail.com

Yazışmaların kayıt altında olabilmesi için tüm iletişim e-posta ile sağlanacaktır. E-postalarınıza mutlaka dönüş yapılacaktır. Lütfen gönderdiğiniz e-postaya cevap almadan aynı konuda ikinci bir e-posta göndermeyiniz.

* Ofisimizle irtibata geçerken, başvuru aşamasında sisteme girdiğiniz gmail uzantılı e-posta adresinizi kullanmanız beklenmektedir çünkü hotmail, outlook, windowslive ve icloud uzantılı e-posta adresleri ile çoğu zaman e-posta alma veya gönderme konusunda sorun yaşanmaktadır.KTÜ DEĞİŞİM PROGRAMLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ