duyurular

11

Mart

2023 Projesi Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği 2. Başvuru Dönemi Başlamıştır

Değişim Programları Koordinatörlüğü - Erasmus+ ProgramıBAŞVURU DÖNEMİ, PROJE NUMARASI, KİMLERİN BAŞVURU YAPABİLECEĞİ VEYA YAPAMAYACAĞI VE BAŞVURU YAPANLARIN NE ZAMAN STAJ YAPABİLECEĞİ

- Bu başvuru dönemi 2023 projesi kapsamında Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği 2. başvuru dönemidir.
- Başvurular online olarak alınacaktır. 
- Bu başvuru dönemi 2023-1-TR01-KA131-HED-000115908 nolu proje dönemine aittir.
- Bu başvuru dönemi için 2023 proje dönemi şartları geçerlidir.
- Sadece 28 Şubat 2024 tarihinde düzenlenen Erasmus+ İngilizce Dil Sınavına giren öğrenciler başvuru yapabilirler. Sınava girmeyen öğrenciler başvuru yapamazlar.
- 28 Şubat 2024 tarihindeki sınava girmemesine rağmen başvuru yapan öğrenciler değerlendirmeye alınamayacaklardır.
- 2023 Projesi 1. başvuru döneminde asil olarak seçilen öğrenciler, bu başvuru dönemi aynı projenin ikinci başvuru dönemi olduğu için 2023 projesi 2. başvuru dönemine başvuru yapamazlar.  
- Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliğinin herhangi bir başvuru dönemi kapsamında asil seçilen öğrencilerin Erasmus+ Staj Hareketliliğine de başvurmalarında bir engel yoktur. Bununla birlikte hem öğrenim hem de staj hareketliliği kapsamında seçilen öğrencilerin aynı tarihlerde hem öğrenim hem staj yapması mümkün değildir. Öğrenim ve staj tarihlerinin çakışmaması gerekmektedir. İki faaliyet türünden önce birinin bitmesi sonra diğerinin başlaması gerekmektedir.
- Daha önce Erasmus+ programının öğrenim veya staj hareketliliği türlerinden faydalanmış veya faydalanmak üzere seçilmiş öğrencilerin geriye kalan süreleri yeni bir staj faaliyeti gerçekleştirmek için en az 2 ay olmak zorundadır. Erasmus+ stajının minimum süresi 2 aydır. Bir eğitim düzeyi için örneğin lisans düzeyi için Erasmus+ programından toplam faydalanma süresi hakkı 12 aydır. Tıp Fakültesi öğrencileri için bu süre 24 aydır.
- Bu başvuru dönemi için staj yapılabilecek tarih aralığı en erken 2024 yılı Temmuz ayının başında başlar ve en geç 2025 yılı Temmuz ayının sonunda biter. (Staja en erken 1 Temmuz 2024 tarihinde başlanabilir – Staj en geç 31 Temmuz 2025 tarihinde bitebilir.) Öğrencilerimizin bu tarih aralığında 2 aylık bir staj dönemi planlamaları beklenmektedir.
- Örnek 2 aylık staj aralığı: 15 Temmuz 2024 – 15 Eylül 2024
- Burada ilan edilen 1 Temmuz 2024 tarihi staja en erken başlama tarihidir. Stajınıza daha geç bir tarihte başlamanız da mümkündür. Öğrencilerin vize işlemleri için kendilerine yeteri kadar süre ayıracak şekilde bir staj başlangıç tarihi belirlemeleri gerekmektedir. Lütfen staj tarihlerinizi belirlerken vize işlemlerini yetiştirebileceğiniz şekilde planlama yapınız.
- Bu başvuru dönemi için staja en erken başlama tarihi koordinatörlüğümüz tarafından 2024 yılı Temmuz ayının başı olarak belirlenmiştir.(1 Temmuz 2024) Bu tarihten önce staja başlanması mümkün olmayacaktır.
- Bu başvuru dönemi için stajın bitmesi gereken en geç tarih 2025 yılı Temmuz ayının sonu olarak belirlenmiştir.(31 Temmuz 2025) Bu tarih aynı zamanda proje bitiş tarihidir.
- Bu döneme başvuru yapan lisans düzeyindeki öğrenciler hak kazanmaları durumunda okulun kapalı olacağı ve derslerin devam etmeyeceği önümüzdeki yaz tatilinde staj yapabilirler.
- Bu döneme başvuru yapan ve bu yaz mezun olacak öğrenciler, hak kazanmaları durumunda önümüzdeki yaz tatilinde staj yapabilecekleri gibi eğer dilerlerse mezuniyetten sonra da en geç 2025 yılı Temmuz ayının sonunda bitecek şekilde staj yapabilirler. (31 Temmuz 2025)
- Bu döneme başvuru yapan lisansüstü düzeydeki ve tez aşamasındaki öğrenciler de (derslere devam zorunluluğu olmayan) hak kazanmaları durumunda önümüzdeki yaz tatilinde staj yapabilecekleri gibi eğer dilerlerse yaz tatili dışında da en geç 2025 yılı Temmuz ayının sonunda bitecek şekilde staj yapabilirler. (31 Temmuz 2025)
- Yurt dışınıza çıkış işlemlerinizi tamamlamadan önce üniversitemizle ilişiğinizi kesmemeniz gerekmektedir.


DİL SINAVI İÇİN BELİRLENECEK TABAN PUANLAR

Henüz bir taban puan belirlenmemiştir. 28 Şubat 2024 tarihinde düzenlenen Erasmus+ İngilizce Dil Sınavı için Erasmus+ Staj Hareketliliği kapsamında belirlenecek taban puanlar, bütçe hesaplamaları yapılarak seçim sonuçlarıyla birlikte bu sayfadan daha sonra ilan edilecektir. Belirlenecek olan taban puanın altında kalacak öğrenciler eleneceklerdir.

* Taban puan sadece yazılı dil sınavına uygulanacaktır, Dinleme sınavı notuna veya Erasmus+ nihai notuna taban puan uygulanmayacaktır. Standart bir taban puan yoktur, taban puan bütçe hesabına göre değişebilir.
 

ÜNİVERSİTE GENELİNDE TOPLAM TAHMİNİ KONTENJAN SAYILARI

2023 projesi Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği 2. başvuru dönemi için üniversite genelinde tahmini toplam kontenjan 40 ila 60 öğrenci arasında olabilir. Bölüm veya fakültelere/enstitülere ayrılacak kesin kontenjanlar seçim sonuçlarıyla birlikte bütçe hesabına göre daha sonra ilan edilecektir. Kaç farklı bölümden kaç farklı başvuru olacağı, bölümlere veya fakültelere/enstitülere ayrılacak kesin kontenjan sayısını belirleyecektir.
 

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ NEDİR?  

Erasmus+ Staj faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurt dışındaki bir işletmede veya uygun olan başka bir kurumda staj yapmasıdır. 'Staj', bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. 

Not: Bir üniversitede derslere girmek Erasmus+ stajı olarak kabul edilmez.
 

STAJ YAPILABİLECEK KURUMLAR

Staj yapılacak kurum mutlaka öğrencinin kendi bölümüyle ilgili bir kurum olmalıdır. Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; program ülkelerinde yer alan işletme tanımına uyan emek piyasasında ya da eğitim, öğretim, gençlik, araştırma ve geliştirme alanında herhangi bir kamu ya da özel sektör kuruluşu olabilir. Örneğin:

- Kamu veya özel sektöre ait küçük, orta veya büyük ölçekli işletmeler
- Yerel, bölgesel ya da kamu kurumları
- Yurt dışındaki büyükelçilik veya konsolosluklar
- Ticaret odaları, esnaf-zanaatkar birlikleri, borsalar ve sendika gibi iş dünyasına ait her türlü oluşum
- Üniversiteler, araştırma enstitüleri, laboratuvarlar
- Vakıflar
- Okul/enstitü/eğitim merkezi/kurs vb. her türlü eğitim kurumu
- Kar amacı gütmeyen kurumlar, dernekler, STK’lar
- Kariyer planlama, profesyonel danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti sunan kurumlar


STAJ YAPILAMAYACAK KURUMLAR

- Avrupa Birliği Kurumları ve AB Ajansları
- AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar


ZORUNLU STAJ VEYA GÖNÜLLÜ STAJ

Erasmus+ programı kapsamında zorunlu staja eş değer sayılacak şekilde staj yapılabileceği gibi zorunlu stajı olmayan bölümler de isteğe bağlı gönüllü staj yapabilirler. Zorunlu stajını Türkiye’de daha önce tamamlamış öğrenciler veya Erasmus+ stajı bölümü tarafından zorunlu stajına eş değer sayılmayan öğrenciler de dilerlerse Erasmus+ kapsamında gönüllü staj yapabilirler.
 

İKİLİ ANLAŞMALAR

Erasmus+ Staj Hareketliliği kapsamında KTÜ ile öğrencinin staj yapacağı kurum arasında ikili anlaşma olması gerekliliği yoktur. Öğrenciler ikili anlaşma olmaksızın kendi buldukları uygun olan kurumlarda staj yapabilirler.
 

STAJ YERİ BULUNMASI İÇİN ÖĞRENCİLERE SÜRE TANINMASI

Bu başvuru dönemi sona erdiğinde asil veya yedek olarak seçilecek öğrencilere kendilerine staj yeri bulmaları için belli bir süre tanınacaktır. Başvuru süreci sona erdiğinde staj yeri bulunması için yapılması gerekenlerle ilgili detaylı bilgilendirme koordinatörlüğümüz tarafından daha sonra yapılacaktır. Seçilecek öğrencilere daha sonra Oryantasyon Toplantısı da düzenlenecektir. Kabul mektubu alınması için belirlenecek son tarih bu sayfadan daha sonra seçim sonuçlarıyla birlikte ilan edilecektir.
 

KABUL MEKTUBU NEDİR?

Kabul mektubu staj yapmak için bulacağınız kurumdan alacağınız kabul edildiğinizi gösteren imzalı ve mühürlü resmi bir belgedir. Kabul mektubu daha sonra seçim sonuçlarıyla birlikte ilan edilecek son tarihe kadar seçilecek asil ve yedek öğrencilerden talep edilecektir. Başvuru aşamasında kabul mektubunuzun olmasına gerek yoktur.
 

YEDEK ÖĞRENCİ OLMA DURUMU

Bu başvuru dönemi sona erdiğinde yedek olacak seçilecek öğrencilerden de asil öğrenciler gibi kabul mektubu talep edilecektir. İlan edilecek son tarihe kadar koordinatörlüğümüze kabul mektubu sunan yedek öğrenciler, kabul mektubu sunmayan asil öğrenciler yerine asil listeye alınacaklardır.
 

KABUL MEKTUBU SUNMAZSAM NE OLUR?

Seçim sonuçlarıyla birlikte ilan edilecek son tarihe kadar kabul mektubu sunmayan öğrenciler için herhangi bir yaptırım uygulanmaz. Bu öğrenciler kabul mektubu sunmadıkları için programdan faydalanmak istemeyen öğrenci olarak değerlendirilirler ve sonraki Erasmus+ başvurularında herhangi bir puan kesintisi uygulanmaz. Dilerlerse programa daha sonra yeniden başvuru yapabilirler.

Not: Kabul mektubu sunduktan sonra mücbir bir sebep olmaksızın feragat eden öğrencilerden ise sonraki Erasmus+ başvurularında 10 puan kesinti uygulanır.
 

MADDİ DESTEK(BURS/HİBE) VE STAJ YAPILABİLECEK ÜLKELER

Erasmus+ Stajı yapılabilecek ülkeler ve ilgili ülkelere göre verilecek aylık burs miktarları için tıklayınız.


BAŞVURU FORMUNDA SEÇİLECEK ÜLKE / ÜLKE DEĞİŞİKLİĞİ

Başvuru formunda staj yapmayı planladığınız ülkeyi seçmeniz beklenmektedir. Ülke tercihi koordinatörlüğümüz tarafından bütçe hesaplaması yapılabilmesi için istenmektedir. Kabul mektubunuzu sunmadan önce, başvuru formunda seçtiğiniz ülkeyi daha sonra başka bir ülkeden kabul mektubu almanız durumunda değiştirmeniz mümkündür.

Not: Asil ve yedek olarak seçilecek öğrencilerin kabul mektubu sunduktan sonra ülke değişikliği yapmaları ise mümkün değildir. Ülke değişikliği sadece kabul mektubu sunmadan önce yapılabilir. Mücbir sebepler istisnadır. Mücbir sebepler vize başvurunuzun reddedilmesi veya gideceğiniz ülkenin sınırlarının kapanması gibi durumlardır. Mücbir sebeplerin belgelendirilmesi zorunludur. Sözlü beyanlar dikkate alınmayacaktır.
 

ALT HİBE GRUBUNDAN BİR ÜLKE SEÇİLMESİ AVANTAJ MIDIR?

Alt hibe grubundan bir ülke seçmeniz bir avantaj değildir ve seçilme şansınızı arttırmaz.
 

BAŞVURU ŞARTLARI

- KTÜ’de kayıtlı tam zamanlı öğrenci olanlar başvuru yapabilirler. Mezun öğrenciler başvuru yapamazlar.
- Üniversitemizde bu faaliyet türü için başvurular lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine açıktır.
- Henüz akademik ortalaması olmayan lisans düzeyi 1. sınıf öğrencileri başvuru yapamazlar.
- Lisans için en az 2,20, Yüksek Lisans ve Doktora için en az 2,50 ortalamaya sahip olan öğrenciler başvuru yapabilirler.
- Yüksek Lisans öğrencisi olup henüz akademik ortalaması oluşmamış öğrenciler lisans mezuniyet ortalamaları en az 2.50 olması şartıyla başvuru yapabilirler. 
- Doktora öğrencisi olup henüz akademik ortalaması oluşmamış öğrenciler yüksek lisans mezuniyet ortalamaları en az 2.50 olması şartıyla başvuru yapabilirler. 
- Lisansüstü öğrencisi olup henüz genel akademik ortalaması oluşmayan ve bu nedenle KTÜ BYS sisteminde akademik ortalaması 0 görünen öğrencilerin bir önceki eğitim düzeylerine ait mezuniyet transkriptlerini (yüksek lisans öğrencileri lisans mezuniyet transkriptlerini, doktora öğrencileri yüksek lisans mezuniyet transkriptlerini) online başvuru süreci sona ermeden önce başvuru formundaki ilgili alana yüklemeleri zorunludur. Yüklenecek transkript e-devletten indirilen karekodlu belge veya ilgili üniversiteden alınmış imzalı-mühürlü transkriptin taranmış hali olmalıdır. Son tarihe kadar ofisimize gerekli belgeyi göndermeyen öğrenciler değerlendirmeye alınamayacakları için eleneceklerdir. 
- Başvuru dönemleri birbirinden bağımsız değerlendirilmektedir. Şu an devam eden veya sona eren farklı bir Erasmus+ başvuru dönemi için transkriptinizi farklı bir forma yüklemiş olsanız bile aynı belgenizi bu başvuru dönemi için de ayriyeten ilgili alana yüklemeniz zorunludur.
- Daha önce Öğrenci Öğrenim ya da Staj Hareketliliği programından faydalanmış öğrenciler geriye kalan sürelerinin yeterli olması şartıyla başvuru yapabilirler. Bu durumdaki öğrencilerin geriye kalan süreleri en az 2 ay olmak zorundadır. 
 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ / ARTI VE EKSİ PUAN UYGULAMALARI

- Yazılı sınav için taban puan uygulanacaktır ve taban puanın altında kalan öğrenciler elenecektir. Henüz bir taban puan belirlenmemiştir. Belirlenecek taban puanlar bütçe hesabı yapıldıktan sonra seçim sonuçlarıyla birlikte koordinatörlüğümüz tarafından daha sonra ilan edilecektir.

- Gerekmesi durumunda İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü için daha yüksek taban puan uygulanacaktır. Diğer tüm bölümler için standart taban puan uygulanacaktır.

- Yazılı sınav %75 oranında, dinleme sınavı ise %25 oranında hesaba katılarak toplam dil notu hesaplanır.

- Nihai Erasmus+ notu hesaplanırken genel akademik ortalama %50, toplam dil notu %50 oranında dikkate alınır.(Genel akademik ortalama 100'lük sisteme 25 ile çarpılarak dönüştürülür.)

- Öğrenciler nihai Erasmus+ notuna göre bölüm ya da fakültelere/enstitülere eşit kontenjan ayrılarak ve ülke tercihleri dikkate alınarak seçilir. Bölümler ya da fakülteler/enstitüler için kesinleşen kontenjan sayıları bütçe hesabı yapıldıktan sonra ofisimiz tarafından ilan edilecektir. Kaç farklı bölümden kaç farklı başvuru olacağı, bölümlere veya fakültelere/enstitülere ayrılacak kesin kontenjan sayısını belirleyecektir.

- Daha önce programlardan faydalanmış olan veya faydalanmak üzere ilan edilen listelerde asil olarak yer alan öğrencilerin nihai Erasmus+ notunda -10 puan kesinti uygulanır.

- Daha önce programlardan birine başvurmuş ve kendilerine tanınan süre dışında hakkından feragat etmiş öğrencilerin nihai Erasmus+ puanlarına -10 puan uygulanır.

- Programdan daha önce 2 kez veya daha fazla faydalanmış öğrencilerden yapılacak kesinti artarak devam eder. Örneğin programdan 2 kez faydalanmış öğrencilerin 3. başvurularında nihai Erasmus notundan -20 puan kesinti uygulanır. Aynı durumdaki öğrencilerin 4. başvurularında ise -30 puan kesinti uygulanır.

- Engelli öğrencilerin (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) nihai Erasmus+ puanına +10 puan uygulanır. Önceliklendirme için öğrencinin 20 Şubat 2019 tarih ve 30692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik”te yer alan Engellilik Sağlık Kurulu raporunu ibraz etmesi gerekir. Bu durumdaki öğrencilerin online başvuru yaparken, durumlarını gösteren resmi belgelerini başvuru formunda ilgili kutucuğa tıkladıktan sonra açılacak yükleme alanına yüklemeleri gerekmektedir. Yüklenecek belge PDF formatında olmalıdır ve boyutu maksimum 1MB olmalıdır. Belge ilgili makamdan imzalı-mühürlü bir belgenin taranmış hali olmalıdır veya karekodla doğrulanabilen bir belge olmalıdır. Başvuru yaparken ilgili kısma özel durumlarını gösteren belgesini yüklemeyen öğrencilere + puan uygulaması yapılamayacaktır.

- Şehit ve gazi çocuklarının (belgelenmesi kaydıyla) nihai Erasmus+ puanına +15 puan uygulanır. Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurt içinde ve yurt dışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenlerin eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir. Bu durumdaki öğrencilerin online başvuru yaparken, durumlarını gösteren resmi belgelerini başvuru formunda ilgili kutucuğa tıkladıktan sonra açılacak yükleme alanına yüklemeleri gerekmektedir. Yüklenecek belge PDF formatında olmalıdır ve boyutu maksimum 1MB olmalıdır. Belge ilgili makamdan imzalı-mühürlü bir belgenin taranmış hali olmalıdır veya karekodla doğrulanabilen bir belge olmalıdır. Başvuru yaparken ilgili kısma özel durumlarını gösteren belgesini yüklemeyen öğrencilere + puan uygulaması yapılamayacaktır.

- 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilerin(belgelenmesi kaydıyla) Erasmus puanına +10 puan uygulanır. Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir. Bu durumdaki öğrencilerin online başvuru yaparken, durumlarını gösteren resmi belgelerini başvuru formunda ilgili kutucuğa tıkladıktan sonra açılacak yükleme alanına yüklemeleri gerekmektedir. Yüklenecek belge PDF formatında olmalıdır ve boyutu maksimum 1MB olmalıdır. Belge ilgili makamdan imzalı-mühürlü bir belgenin taranmış hali olmalıdır veya karekodla doğrulanabilen bir belge olmalıdır. Başvuru yaparken ilgili kısma özel durumlarını gösteren belgesini yüklemeyen öğrencilere + puan uygulaması yapılamayacaktır.

- Vatandaşı oldukları ülkede Erasmus+ faaliyeti gerçekleştirecek öğrencilerin nihai Erasmus+ puanına -10 puan uygulanır.

- KTÜ Değişim Programları Koordinatörlüğü tarafından daha önce seçilmiş Erasmus+ öğrencileri için düzenlenen toplantılara katılmayanların, programa yeniden başvuru yapmaları durumunda nihai Erasmus+ puanlarına -5 puan uygulanır.

- Online başvuru yapmalarına rağmen Erasmus+ Programı kapsamında daha önce düzenlenen dil sınavlarına girmeyen öğrencilerin nihai Erasmus+ puanına -5 puan uygulanır.

- Başvuru aşamasında kabul mektubu sunulması gibi bir zorunluluk yoktur. Bununla birlikte Ulusal Ajans’ın belirlemiş olduğu program kuralına göre başvuru aşamasında elinde imzalı ve mühürlü kabul mektubu hazır olan ve mektubunu son başvuru tarihine kadar koordinatörlüğümüze sunan öğrencilere +10 puan uygulaması yapılır. Sunulan kabul mektubu imzalı ve mühürlü değilse veya formatı uygun değilse değerlendirmeye alınmayacaktır. +10 puan uygulaması Erasmus+ notuna yapılır. Yazılı veya dinleme sınavına uygulanmaz. Başvuru aşamasında kabul mektubu sunan öğrenciler kesin olarak asil veya yedek seçilmezler, sadece +10 puan alırlar. Yazılı sınavdan belirlenecek taban puanın altında kalan öğrenciler başvuru aşamasında kabul mektubu sunmuş olsalar bile elenirler. Örnek kabul mektubu formatına bu linkten ulaşabilirsiniz. Başvuru aşamasında kabul mektubu sunulması gibi bir zorunluluk yoktur ancak elinizde uygun formatta kabul mektubunuz varsa başvuru formundaki ilgili alana yükleme yapabilirsiniz. Yükleyeceğiniz kabul mektubu PDF formatında olmalıdır. Yüklediğiniz kabul mektubunu daha sonra değiştirmeniz mümkün değildir. Bu nedenle lütfen son kararınızı verdikten sonra kabul mektubunuzu ilgili formdaki yükleme alanına yükleyiniz. Mücbir sebepler istisnadır. Mücbir sebepler vize başvurunuzun reddedilmesi gibi durumlardır ve mücbir sebeplerin belgelendirilmesi gerekir. Sözlü beyanlar dikkate alınmayacaktır.

- (Bu madde üstteki madde ile bağlantılıdır.) Başvuru aşamasında sunduğu kabul mektubuna göre dijital becerileri geliştirmeye yönelik staj yapacak öğrencilerin Erasmus+ nihai notlarına +5 puan uygulaması yapılır. Aşağıdaki faaliyetlerden biri ya da birkaçını deneyimleyen stajlar bu kapsamda sayılır: dijital pazarlama (örn.sosyal medya yönetimi, web analitiği), dijital grafik, mekanik ve mimari tasarım, uygulama, yazılım ve kod ya da web sitesi geliştirme, bilişim sistem ve ağlarının kurulumu, bakımı ve yönetimi, siber güvenlik, veri analitiği, veri madenciliği ve görselleştirmesi, programlama, robotik ve yapay zekâ eğitimleri. Genel müşteri hizmetleri, talep oluşturma, veri girişi ya da rutin ofis görevleri bu kapsamda sayılmaz. Öğrencilerin yapacakları stajın dijital becerileri geliştirmeye yönelik staj olduğunun anlaşılabilmesi için kabul mektuplarında staj yapacakları pozisyon veya departmana ek olarak staj faaliyetlerinin de açıkça yazılı olması gerekmektedir. Öğrencilerin sözlü beyanları dikkate alınmayacaktır. Staj faaliyetleri kabul mektubunda açıkça yazılı olmayan veya yazılı staj faaliyetleri dijital becerileri geliştirmeye yönelik olmayan öğrenciler +5 puan uygulamasından faydalanamazlar.   

- Kendisi veya yakınları deprem bölgesinde ikamet eden öğrencilere +10 puan uygulaması Ulusal Ajans tarafından 4 Nisan 2023 tarihi itibariyle kaldırılmıştır. Bu tarihten sonra çıkılan tüm ilanlarda artık AFAD’dan afetzede yardımı alınması koşulu geçerli olmuştur. Bu yeni program kuralına göre kendileri veya 1. derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alan öğrencilerin (belgelenmesi kaydıyla) Erasmus+ nihai notlarına +10 puan uygulanır. 1. derece yakınlar: anne, baba, çocuklar, eş olarak belirlenmiştir. Bu durumdaki öğrencilerin online başvuru yaparken, durumlarını gösteren resmi belgelerini başvuru formundaki ilgili alana yüklemeleri gerekmektedir. Yüklenecek belge PDF formatında olmalıdır. Belge ilgili makamdan imzalı-mühürlü bir belgenin taranmış hali olmalıdır veya karekodla doğrulanabilen bir belge olmalıdır. Yardım alan siz değil 1. derece yakınınız ise bu durumda yakınlık derecenizi gösteren e-devletten indirilmiş karekodlu nüfus kayıt örneğinizi de ilgili forma yüklemeniz gerekmektedir. Başvuru yaparken ilgili forma özel durumlarını gösteren belgesini yüklemeyen öğrencilere + puan uygulaması yapılamayacaktır.


STAJIN ASGARİ VE AZAMİ SÜRESİ / TOPLAM FAALİYET SÜRESİ SINIRI

- Erasmus+ kapsamında staj süresi en az 2 ay, en fazla 12 aydır. 2 aydan kısa staj yapılması mümkün değildir.
- Koordinatörlüğümüz yetersiz bütçe olması durumunda staj sürelerini asgari süre olan 2 ay ile sınırlandırma hakkına sahiptir.
- Daha önce programdan faydalanmış olan öğrenciler(Öğrenim+Staj) her bir eğitim düzeyi için lisans-yüksek lisans-doktora ayrı ayrı olmak üzere 12 ayı aşmamak şartıyla Erasmus+ döneminde yeniden başvuru yapabilirler. 
- Daha önce programdan faydalanmış olan Tıp Fakültesi öğrencileri lisans+yüksek lisans olarak değerlendirildikleri için 24 ayı aşmamak şartıyla Erasmus+ döneminde yeniden başvuru yapabilirler.
- Erasmus+ döneminde KTÜ’de kayıtlı öğrenci olduğu dönemde başvuru yaparak hak kazanmış olmak şartıyla mezun olan öğrenciler de mezuniyet tarihinden sonra 1 yıl içerisinde projenin bitiş tarihine kadar staj faaliyeti gerçekleştirebilirler. Bununla birlikte yurt dışına çıkış öncesi işlemlerinizi tamamlamadan önce üniversitemizle ilişiğinizi kesmemeniz gerekmektedir.
 

ERASMUS+ SÜREÇ REHBERLERİ

Üniversitemizde Erasmus+ programının uygulanma şekli ve süreci hakkında detaylı bilgi almak isterseniz ekteki süreç rehberlerini inceleyebilirsiniz.
 

SON BAŞVURU TARİHİ VE SAATİ

25 Mart 2024 Pazartesi / Saat 16:00 

Seçim sonuçları ve diğer tüm duyurular bu internet sayfasında yayınlanacaktır.
 

BAŞVURU YAPARKEN KULLANILACAK E-POSTA ADRESİ

Başvuru yapabilmek için gmail uzantılı bir e-posta adresi kullanılması zorunludur. Eğer gmail uzantılı bir e-posta adresiniz yoksa başvuru formuna geçmeden önce gmail uzantılı bir e-posta adresi açmanız gerekmektedir. Hotmail, outlook, windowslive ve icloud uzantılı e-posta adresleri ile zaman zaman e-posta alma veya gönderme konusunda sorun yaşanmaktadır. Bu sebeple sadece gmail uzantılı adresler kabul edilecektir. 
 

ONLINE BAŞVURU FORMU

2023 projesi kapsamında Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği 2. Başvuru Dönemine başvuru yapmak için tıklayınız.


ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ İLETİŞİM

Öğr. Gör. Şener KARAOSMANOĞLU
E-posta: sener.karaosmanoglu@gmail.com
 

KTÜ DEĞİŞİM PROGRAMLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ