duyurular

27

Kasım

2023-24 Bahar Döneminde Derslere Devam Zorunluluğu Olmayan Öğrenciler İçin 2022 Projesi Erasmus+ Staj Hareketliliği 3. Başvuru Dönemi

KTÜ Değişim Programları Koordinatörlüğü

Değerli öğrencilerimiz,

Bu başvuru dönemi için başvuru süreci duyuruda ilan edildiği gibi 11 Aralık 2023 Pazartesi günü saat 16:00 itibariyle sona ermiştir. Seçim sonuçları, değerlendirme süreci sona erdikten sona bu hafta içerisinde bu sayfadan ilan edilecektir.

KTÜ DEĞİŞİM PROGRAMLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ

---

ÖNEMLİ UYARILAR:

1) BU BAŞVURU DÖNEMİ NEDEN 2023-2024 BAHAR DÖNEMİ İÇERİSİNDE DERSLERE DEVAM ZORUNLULUĞU OLMAYAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİKTİR?

- Bu başvuru dönemi geçen akademik yıl içerisinde birinci ve ikinci başvuru dönemleri açılmış olan 2022 projesine ait olduğundan, proje bitiş tarihi 2024 yılı Temmuz ayının sonudur. (31 Temmuz 2024)
- Üniversitemizin akademik takvimine göre, önümüzdeki 2024 yılı yazında Haziran ve Temmuz aylarında final ve bütünleme sınavları olduğundan, lisans düzeyindeki öğrenciler bu tarihlerde söz konusu sınavlara girmekle yükümlü olduklarından, aynı tarihlerde ilgili öğrencilerin Erasmus+ programı kapsamında staj yapmaları mümkün olmayacaktır.
- Lisans düzeyindeki öğrenciler önümüzdeki bahar dönemi içerisinde derslere devam etmek zorunda olduklarından, eğer dönem içerisinde Erasmus+ kapsamında staj yaparlarsa devamsızlık yüzünden derslerinden kalabilirler.
- Derslere devam zorunluluğu olan ders aşamasındaki lisansüstü düzeydeki öğrenciler için de yukarıdaki iki madde geçerlidir.

Bu nedenle bu başvuru dönemi sadece aşağıdaki öğrencilere yöneliktir:

1) Derslere devam zorunluğu olmayan dönem içerisinde staj gerçekleştirebilecek lisansüstü tez aşamasındaki öğrenciler
2) Müfredatları gereği dönem içerisinde staj yapmakla yükümlü lisans düzeyindeki öğrenciler
3) 2023-2024 güz dönemi sonunda mezun olacak öğrenciler (Mezuniyet sonrası staj mümkün olduğu için 2023-2024 bahar döneminde mezun durumda olacak öğrenciler)


2) ŞARTLARIM UYGUN OLMAMASINA RAĞMEN BAŞVURU YAPARSAM NE OLUR?

Başvuru yapmadan önce lütfen şartlara uygun olduğunuzdan emin olunuz. Başvuru yapıp hak kazansanız bile yukarıdaki şartlar size uygun değilse Erasmus+ kapsamında staj yapmanız mümkün olmayacaktır.

Örneğin:

- Başvuru yapıp hak kazanan bir öğrenci, eğer 2023-2024 bahar dönemi içerisinde derslere devam zorunluğu varsa, Erasmus+ kapsamında dönem içerisinde staja giderse derslerinden devamsızlıktan kalabilecektir.
- 2024 yılı Haziran ve Temmuz aylarında staj planlayan bir öğrenci, final ve bütünleme sınavlarına girmesi gerekeceğinden bu aylarda Erasmus+ kapsamında staja giderse sınavlara giremeyeceğinden derslerinden kalacaktır.
- 2024 yılı Haziran ve Temmuz aylarında Erasmus+ stajı devam ederken sınavlara girmek için Türkiye’ye dönen bir öğrencinin Erasmus stajı iptal olacaktır çünkü program kuralları gereğince Erasmus+ stajı iki aydan kısa olamaz ve faaliyet kesintisiz gerçekleştirilmelidir.

 
BAŞVURU DÖNEMİ, PROJE NUMARASI, KİMLERİN BAŞVURU YAPABİLECEĞİ VEYA YAPAMAYACAĞI VE BAŞVURU YAPANLARIN NE ZAMAN STAJ YAPABİLECEĞİ

- Bu başvuru dönemi 2022 projesi kapsamında Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği 3. başvuru dönemidir.
- Başvurular online olarak alınacaktır. 
- Bu başvuru dönemi 2022-1-TR01-KA131-HED-000053711 nolu proje dönemine aittir.
- Sadece 25 Ekim 2023 tarihinde düzenlenen Erasmus+ İngilizce Dil Sınavına giren öğrenciler başvuru yapabilirler. Sınava girmeyen öğrenciler başvuru yapamazlar.
- 25 Ekim 2023 tarihindeki sınava girmemesine rağmen başvuru yapan öğrenciler değerlendirmeye alınamayacaklardır.
- Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliğinin herhangi bir başvuru dönemi kapsamında asil seçilen öğrencilerin Erasmus+ Staj Hareketliliğine de başvurmalarında bir engel yoktur. Bununla birlikte hem öğrenim hem de staj hareketliliği kapsamında seçilen öğrencilerin aynı tarihlerde hem öğrenim hem staj yapması mümkün değildir. Öğrenim ve staj tarihlerinin çakışmaması gerekmektedir. İki faaliyet türünden önce birinin bitmesi sonra diğerinin başlaması gerekmektedir.
- Daha önce 2022 projesi 1. ve 2. başvuru dönemleri kapsamında kabul mektubu sunan ve veritabanımızda asil olarak yer alan öğrenciler bu başvuru dönemine başvuru yapamazlar çünkü bu başvuru dönemi aynı proje döneminin 3. başvuru dönemidir. Aynı proje döneminde aynı faaliyet türünden iki kere faydalanılması mümkün değildir. Bu durumdaki öğrenciler başvuru yapsalar bile değerlendirme aşamasında eleneceklerdir.
- Daha önce Erasmus+ programının öğrenim veya staj hareketliliği türlerinden faydalanmış veya faydalanmak üzere seçilmiş öğrencilerin geriye kalan süreleri yeni bir staj faaliyeti gerçekleştirmek için en az 2 ay olmak zorundadır. Erasmus+ stajının minimum süresi 2 aydır. Bir eğitim düzeyi için örneğin lisans düzeyi için Erasmus+ programından toplam faydalanma süresi hakkı 12 aydır. Tıp Fakültesi öğrencileri için bu süre 24 aydır.
- Bu başvuru dönemi için staj yapılabilecek tarih aralığı en erken 2024 yılı Nisan ayının başında başlar ve en geç 2024 yılı Temmuz ayının sonunda biter. (Staja en erken 1 Nisan 2024 tarihinde başlanabilir – Staj en geç 31 Temmuz 2024 tarihinde bitebilir.) Öğrencilerimizin bu tarih aralığında 2 aylık bir staj dönemi planlamaları beklenmektedir.
- Örnek 2 aylık staj aralığı: 5 Mayıs 2024 – 5 Temmuz 2024
- Bu başvuru dönemi için staja en erken başlama tarihi koordinatörlüğümüz tarafından 2024 yılı Nisan ayının başı olarak belirlenmiştir.(1 Nisan 2024) Bu tarihten önce staja başlanması mümkün olmayacaktır.
- Bu başvuru dönemi için stajın bitmesi gereken en geç tarih 2024 yılı Temmuz ayının sonu olarak belirlenmiştir.(31 Temmuz 2024) Bu tarih aynı zamanda proje bitiş tarihidir.


DİL SINAVI İÇİN BELİRLENECEK TABAN PUANLAR

Henüz bir taban puan belirlenmemiştir. 25 Ekim 2023 tarihinde düzenlenen Erasmus+ İngilizce dil sınavı için Erasmus+ Staj Hareketliliği kapsamında belirlenecek taban puanlar, bütçe hesaplamaları yapılarak seçim sonuçlarıyla birlikte bu sayfadan daha sonra ilan edilecektir. Belirlenecek olan taban puanın altında kalacak öğrenciler eleneceklerdir.

* Taban puan sadece yazılı dil sınavına uygulanacaktır, Dinleme sınavı notuna veya Erasmus+ nihai notuna taban puan uygulanmayacaktır. Standart bir taban puan yoktur, taban puan bütçe hesabına göre değişebilir.


ÜNİVERSİTE GENELİNDE TOPLAM TAHMİNİ KONTENJAN SAYILARI

2022 projesi Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği 3. başvuru dönemi için üniversite genelinde tahmini toplam kontenjan 20 ile 30 öğrenci arasında olabilir. Bölüm veya fakültelere/enstitülere ayrılacak kesin kontenjanlar seçim sonuçlarıyla birlikte bütçe hesabına göre daha sonra ilan edilecektir. Kaç farklı bölümden kaç farklı başvuru olacağı, bölümlere veya fakültelere/enstitülere ayrılacak kesin kontenjan sayısını belirleyecektir.


ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ NEDİR?  

Erasmus+ Staj faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurt dışındaki bir işletmede veya uygun olan başka bir kurumda staj yapmasıdır. 'Staj', bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. 

Not: Bir üniversitede derslere girmek Erasmus+ stajı olarak kabul edilmez.


STAJ YAPILABİLECEK KURUMLAR

Staj yapılacak kurum mutlaka öğrencinin kendi bölümüyle ilgili bir kurum olmalıdır. Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; program ülkelerinde yer alan işletme tanımına uyan emek piyasasında ya da eğitim, öğretim, gençlik, araştırma ve geliştirme alanında herhangi bir kamu ya da özel sektör kuruluşu olabilir. Örneğin:

- Kamu veya özel sektöre ait küçük, orta veya büyük ölçekli işletmeler
- Yerel, bölgesel ya da kamu kurumları
- Yurt dışındaki büyükelçilik veya konsolosluklar
- Ticaret odaları, esnaf-zanaatkar birlikleri, borsalar ve sendika gibi iş dünyasına ait her türlü oluşum
- Üniversiteler, araştırma enstitüleri, laboratuvarlar
- Vakıflar
- Okul/enstitü/eğitim merkezi/kurs vb. her türlü eğitim kurumu
- Kar amacı gütmeyen kurumlar, dernekler, STK’lar
- Kariyer planlama, profesyonel danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti sunan kurumlar


STAJ YAPILAMAYACAK KURUMLAR

- Avrupa Birliği Kurumları ve AB Ajansları
- AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar


ZORUNLU STAJ VEYA GÖNÜLLÜ STAJ

Erasmus+ programı kapsamında zorunlu staja eş değer sayılacak şekilde staj yapılabileceği gibi zorunlu stajı olmayan bölümler de isteğe bağlı gönüllü staj yapabilirler. Zorunlu stajını Türkiye’de daha önce tamamlamış öğrenciler veya Erasmus+ stajı bölümü tarafından zorunlu stajına eş değer sayılmayan öğrenciler de dilerlerse Erasmus+ kapsamında gönüllü staj yapabilirler.


İKİLİ ANLAŞMALAR

Erasmus+ Staj Hareketliliği kapsamında KTÜ ile öğrencinin staj yapacağı kurum arasında ikili anlaşma olması gerekliliği yoktur. Öğrenciler ikili anlaşma olmaksızın kendi buldukları uygun olan kurumlarda staj yapabilirler.


STAJ YERİ BULUNMASI İÇİN ÖĞRENCİLERE SÜRE TANINMASI

Bu başvuru dönemi sona erdiğinde asil veya yedek olarak seçilecek öğrencilere kendilerine staj yeri bulmaları için belli bir süre tanınacaktır. Başvuru süreci sona erdiğinde staj yeri bulunması için yapılması gerekenlerle ilgili detaylı bilgilendirme koordinatörlüğümüz tarafından daha sonra yapılacaktır. Seçilecek öğrencilere daha sonra Bilgilendirme Toplantısı da düzenlenecektir. Kabul mektubu alınması için belirlenecek son tarih bu sayfadan daha sonra seçim sonuçlarıyla birlikte ilan edilecektir.


KABUL MEKTUBU NEDİR?

Kabul mektubu staj yapmak için bulacağınız kurumdan alacağınız kabul edildiğinizi gösteren imzalı ve mühürlü resmi bir belgedir. Kabul mektubu daha sonra seçim sonuçlarıyla birlikte ilan edilecek son tarihe kadar seçilecek asil ve yedek öğrencilerden talep edilecektir. Başvuru aşamasında kabul mektubunuzun olmasına gerek yoktur.


YEDEK ÖĞRENCİ OLMA DURUMU

Bu başvuru dönemi sona erdiğinde yedek olacak seçilecek öğrencilerden de asil öğrenciler gibi kabul mektubu talep edilecektir. İlan edilecek son tarihe kadar koordinatörlüğümüze kabul mektubu sunan yedek öğrenciler, kabul mektubu sunmayan asil öğrenciler yerine asil listeye alınacaklardır.


KABUL MEKTUBU SUNMAZSAM NE OLUR?

Seçim sonuçlarıyla birlikte ilan edilecek son tarihe kadar kabul mektubu sunmayan öğrenciler için herhangi bir yaptırım uygulanmaz. Bu öğrenciler kabul mektubu sunmadıkları için programdan faydalanmak istemeyen öğrenci olarak değerlendirilirler ve sonraki Erasmus+ başvurularında herhangi bir puan kesintisi uygulanmaz. Dilerlerse programa daha sonra yeniden başvuru yapabilirler.

Not: Kabul mektubu sunduktan sonra mücbir bir sebep olmaksızın feragat eden öğrencilerden ise sonraki Erasmus+ başvurularında 10 puan kesinti uygulanır.


MADDİ DESTEK(BURS/HİBE) VE STAJ YAPILABİLECEK ÜLKELER

Erasmus+ Stajı yapılabilecek ülkeler ve ilgili ülkelere göre verilecek aylık burs miktarları için tıklayınız.


BAŞVURU FORMUNDA SEÇİLECEK ÜLKE / ÜLKE VEYA KURUM DEĞİŞİKLİĞİ

Başvuru formunda staj yapmayı planladığınız ülkeyi seçmeniz beklenmektedir. Ülke tercihi koordinatörlüğümüz tarafından bütçe hesaplaması yapılabilmesi için istenmektedir. Kabul mektubunuzu sunmadan önce, başvuru formunda seçtiğiniz ülkeyi daha sonra başka bir ülkeden kabul mektubu almanız durumunda değiştirmeniz mümkündür.

Not: Asil ve yedek olarak seçilecek öğrencilerin kabul mektubu sunduktan sonra ülke veya kurum değişikliği yapmaları ise mümkün değildir. Ülke veya kurum değişikliği sadece kabul mektubu sunmadan önce yapılabilir. Mücbir sebepler istisnadır. Mücbir sebepler vize başvurunuzun reddedilmesi veya gideceğiniz ülkenin sınırlarının kapanması gibi durumlardır. Mücbir sebeplerin belgelendirilmesi zorunludur. Sözlü beyanlar dikkate alınmayacaktır.


ALT HİBE GRUBUNDAN BİR ÜLKE SEÇİLMESİ AVANTAJ MIDIR?

Alt hibe grubundan bir ülke seçmeniz bir avantaj değildir ve seçilme şansınızı arttırmaz.


BAŞVURU ŞARTLARI

- KTÜ’de kayıtlı tam zamanlı öğrenci olanlar başvuru yapabilirler. Mezun öğrenciler başvuru yapamazlar.
- Üniversitemizde bu faaliyet türü için başvurular lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine açıktır.
- Henüz akademik ortalaması olmayan lisans düzeyi 1. sınıf öğrencileri başvuru yapamazlar.
- Lisans için en az 2,20, Yüksek Lisans ve Doktora için en az 2,50 ortalamaya sahip olan öğrenciler başvuru yapabilirler.
- Yüksek Lisans öğrencisi olup henüz akademik ortalaması oluşmamış öğrenciler lisans mezuniyet ortalamaları en az 2.50 olması şartıyla başvuru yapabilirler. 
- Doktora öğrencisi olup henüz akademik ortalaması oluşmamış öğrenciler yüksek lisans mezuniyet ortalamaları en az 2.50 olması şartıyla başvuru yapabilirler. 
- Lisansüstü öğrencisi olup henüz genel akademik ortalaması oluşmayan ve bu nedenle KTÜ BYS sisteminde akademik ortalaması 0 görünen öğrencilerin bir önceki eğitim düzeylerine ait mezuniyet transkriptlerini (yüksek lisans öğrencileri lisans mezuniyet transkriptlerini, doktora öğrencileri yüksek lisans mezuniyet transkriptlerini) online başvuru süreci sona ermeden önce bu linke yüklemeleri zorunludur. Yüklenecek transkript e-devletten indirilen karekodlu belge veya ilgili üniversiteden alınmış imzalı-mühürlü transkriptin taranmış hali olmalıdır. Son tarihe kadar ofisimize gerekli belgeyi göndermeyen öğrenciler değerlendirmeye alınamayacakları için eleneceklerdir. 
- Başvuru dönemleri birbirinden bağımsız değerlendirilmektedir. Şu an devam eden veya sona eren farklı bir Erasmus+ başvuru dönemi için transkriptinizi farklı bir Google Forms’a yüklemiş olsanız bile aynı belgenizi bu başvuru dönemi için de ayriyeten burada linki verilen Google Forms’a yüklemeniz zorunludur.
- Daha önce Öğrenci Öğrenim ya da Staj Hareketliliği programından faydalanmış öğrenciler geriye kalan sürelerinin yeterli olması şartıyla başvuru yapabilirler. Bu durumdaki öğrencilerin geriye kalan süreleri en az 2 ay olmak zorundadır. 
- Daha önce 2022 projesi 1. ve 2. başvuru dönemleri kapsamında kabul mektubu sunan ve veritabanımızda asil olarak yer alan öğrenciler bu başvuru dönemine başvuru yapamazlar çünkü bu başvuru dönemi aynı proje döneminin 3. başvuru dönemidir. Aynı proje döneminde aynı faaliyet türünden iki kere faydalanılması mümkün değildir. Bu durumdaki öğrenciler başvuru yapsalar bile değerlendirme aşamasında eleneceklerdir.


DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ / ARTI VE EKSİ PUAN UYGULAMALARI

- Yazılı sınav için taban puan uygulanacaktır ve taban puanın altında kalan öğrenciler elenecektir. Henüz bir taban puan belirlenmemiştir. Belirlenecek taban puanlar bütçe hesabı yapıldıktan sonra seçim sonuçlarıyla birlikte koordinatörlüğümüz tarafından daha sonra ilan edilecektir.

- Gerekmesi durumunda İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü için daha yüksek taban puan uygulanacaktır. Diğer tüm bölümler için standart taban puan uygulanacaktır.

- Yazılı sınav %75 oranında, dinleme sınavı ise %25 oranında hesaba katılarak toplam dil notu hesaplanır.

- Nihai Erasmus+ notu hesaplanırken genel akademik ortalama %50, toplam dil notu %50 oranında dikkate alınır.(Genel akademik ortalama 100'lük sisteme 25 ile çarpılarak dönüştürülür.)

- Öğrenciler nihai Erasmus+ notuna göre bölüm ya da fakültelere/enstitülere eşit kontenjan ayrılarak ve ülke tercihleri dikkate alınarak seçilir. Bölümler ya da fakülteler/enstitüler için kesinleşen kontenjan sayıları bütçe hesabı yapıldıktan sonra ofisimiz tarafından ilan edilecektir. Kaç farklı bölümden kaç farklı başvuru olacağı, bölümlere veya fakültelere/enstitülere ayrılacak kesin kontenjan sayısını belirleyecektir.

- Daha önce programlardan faydalanmış olan veya faydalanmak üzere ilan edilen listelerde asil olarak yer alan öğrencilerin nihai Erasmus+ notunda -10 puan kesinti uygulanır.

- Daha önce programlardan birine başvurmuş ve kendilerine tanınan süre dışında hakkından feragat etmiş öğrencilerin nihai Erasmus+ puanlarına -10 puan uygulanır.

- Programdan daha önce 2 kez veya daha fazla faydalanmış öğrencilerden yapılacak kesinti artarak devam eder. Örneğin programdan 2 kez faydalanmış öğrencilerin 3. başvurularında nihai Erasmus notundan -20 puan kesinti uygulanır. Aynı durumdaki öğrencilerin 4. başvurularında ise -30 puan kesinti uygulanır.

- Engelli öğrencilerin (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) nihai Erasmus+ puanına +10 puan uygulanır. Önceliklendirme için öğrencinin 20 Şubat 2019 tarih ve 30692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik”te yer alan Engellilik Sağlık Kurulu raporunu ibraz etmesi gerekir. Bu durumdaki öğrencilerin online başvuru yaparken, durumlarını gösteren resmi belgelerini başvuru formunda ilgili kutucuğa tıkladıktan sonra açılacak yükleme alanına yüklemeleri gerekmektedir. Yüklenecek belge PDF formatında olmalıdır ve boyutu maksimum 1MB olmalıdır. Belge ilgili makamdan imzalı-mühürlü bir belgenin taranmış hali olmalıdır veya karekodla doğrulanabilen bir belge olmalıdır. Başvuru yaparken ilgili kısma özel durumlarını gösteren belgesini yüklemeyen öğrencilere + puan uygulaması yapılamayacaktır.

- Şehit ve gazi çocuklarının (belgelenmesi kaydıyla) nihai Erasmus+ puanına +15 puan uygulanır. Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurt içinde ve yurt dışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenlerin eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir. Bu durumdaki öğrencilerin online başvuru yaparken, durumlarını gösteren resmi belgelerini başvuru formunda ilgili kutucuğa tıkladıktan sonra açılacak yükleme alanına yüklemeleri gerekmektedir. Yüklenecek belge PDF formatında olmalıdır ve boyutu maksimum 1MB olmalıdır. Belge ilgili makamdan imzalı-mühürlü bir belgenin taranmış hali olmalıdır veya karekodla doğrulanabilen bir belge olmalıdır. Başvuru yaparken ilgili kısma özel durumlarını gösteren belgesini yüklemeyen öğrencilere + puan uygulaması yapılamayacaktır.

- 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilerin(belgelenmesi kaydıyla) Erasmus puanına +10 puan uygulanır. Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir. Bu durumdaki öğrencilerin online başvuru yaparken, durumlarını gösteren resmi belgelerini başvuru formunda ilgili kutucuğa tıkladıktan sonra açılacak yükleme alanına yüklemeleri gerekmektedir. Yüklenecek belge PDF formatında olmalıdır ve boyutu maksimum 1MB olmalıdır. Belge ilgili makamdan imzalı-mühürlü bir belgenin taranmış hali olmalıdır veya karekodla doğrulanabilen bir belge olmalıdır. Başvuru yaparken ilgili kısma özel durumlarını gösteren belgesini yüklemeyen öğrencilere + puan uygulaması yapılamayacaktır.

- Vatandaşı oldukları ülkede Erasmus+ faaliyeti gerçekleştirecek öğrencilerin nihai Erasmus+ puanına -10 puan uygulanır.

- KTÜ Değişim Programları Koordinatörlüğü tarafından daha önce seçilmiş Erasmus+ öğrencileri için düzenlenen toplantılara katılmayanların, programa yeniden başvuru yapmaları durumunda nihai Erasmus+ puanlarına -5 puan uygulanır.

- Online başvuru yapmalarına rağmen Erasmus+ Programı kapsamında daha önce düzenlenen dil sınavlarına girmeyen öğrencilerin nihai Erasmus+ puanına -5 puan uygulanır.

- Başvuru aşamasında kabul mektubu sunulması gibi bir zorunluluk yoktur. Bununla birlikte Ulusal Ajans’ın belirlemiş olduğu program kuralına göre başvuru aşamasında elinde imzalı ve mühürlü kabul mektubu hazır olan ve mektubunu son başvuru tarihine kadar koordinatörlüğümüze sunan öğrencilere +10 puan uygulaması yapılır. Sunulan kabul mektubu imzalı ve mühürlü değilse veya formatı uygun değilse değerlendirmeye alınmayacaktır. +10 puan uygulaması Erasmus+ notuna yapılır. Yazılı veya dinleme sınavına uygulanmaz. Başvuru aşamasında kabul mektubu sunan öğrenciler kesin olarak asil veya yedek seçilmezler, sadece +10 puan alırlar. Yazılı sınavdan belirlenecek taban puanın altında kalan öğrenciler başvuru aşamasında kabul mektubu sunmuş olsalar bile elenirler. Örnek kabul mektubu formatına bu linkten ulaşabilirsiniz. Başvuru aşamasında kabul mektubu sunulması gibi bir zorunluluk yoktur ancak elinizde uygun formatta kabul mektubunuz varsa bu linkten yükleme yapabilirsiniz. Yükleyeceğiniz kabul mektubu PDF formatında olmalıdır. Başvuru esnasında sunduğunuz kabul mektubunu daha sonra başka bir kurumdan veya ülkeden alacağınız kabul mektubu ile değiştirmeniz mümkün değildir. Bu sebeple son kararınızı verdikten sonra kabul mektubunuzu sisteme yüklemeniz gerekmektedir. Mücbir sebepler istisnadır. Mücbir sebepler vize başvurunuzun reddedilmesi veya gideceğiniz ülkenin sınırlarının kapanması gibi durumlardır. Mücbir sebeplerin belgelendirilmesi zorunludur. Sözlü beyanlar dikkate alınmayacaktır.

- Daha önce farklı bir Erasmus+ staj başvuru dönemi kapsamında sunduğunuz kabul mektubunun aynısını bu başvuru dönemi için de sunmanız mümkün değildir. İki farklı proje dönemi için aynı tarihlerde staj yapılamayacağından bu döneme sunacağınız kabul mektubunuzdaki staj tarihleri mutlaka farklı olmak ve bu başvuru döneminin staj yapılabilecek tarihlerine uygun olmak zorundadır. (Farklı tarihler olması şartıyla aynı kurumdan kabul mektubu sunulabilir.) Tarihleri uygun olmayan kabul mektuplarına +10 puan uygulaması yapılmaz.

- (Bu madde üstteki madde ile bağlantılıdır.) Başvuru aşamasında sunduğu kabul mektubuna göre dijital becerileri geliştirmeye yönelik staj yapacak öğrencilerin Erasmus+ nihai notlarına +5 puan uygulaması yapılır. Aşağıdaki faaliyetlerden biri ya da birkaçını deneyimleyen stajlar bu kapsamda sayılır: dijital pazarlama (örn.sosyal medya yönetimi, web analitiği), dijital grafik, mekanik ve mimari tasarım, uygulama, yazılım ve kod ya da web sitesi geliştirme, bilişim sistem ve ağlarının kurulumu, bakımı ve yönetimi, siber güvenlik, veri analitiği, veri madenciliği ve görselleştirmesi, programlama, robotik ve yapay zekâ eğitimleri. Genel müşteri hizmetleri, talep oluşturma, veri girişi ya da rutin ofis görevleri bu kapsamda sayılmaz. Öğrencilerin yapacakları stajın dijital becerileri geliştirmeye yönelik staj olduğunun anlaşılabilmesi için kabul mektuplarında staj yapacakları pozisyon veya departmana ek olarak staj faaliyetlerinin de açıkça yazılı olması gerekmektedir. Öğrencilerin sözlü beyanları dikkate alınmayacaktır. Staj faaliyetleri kabul mektubunda açıkça yazılı olmayan veya yazılı staj faaliyetleri dijital becerileri geliştirmeye yönelik olmayan öğrenciler +5 puan uygulamasından faydalanamazlar.   

- Kendisi veya yakınları deprem bölgesinde ikamet eden öğrencilere +10 puan uygulaması Ulusal Ajans tarafından 4 Nisan 2023 tarihi itibariyle kaldırılmıştır. Bu tarihten sonra çıkılan tüm ilanlarda artık AFAD’dan afetzede yardımı alınması koşulu geçerli olmuştur. Bu yeni program kuralına göre kendileri veya 1. derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alan öğrencilerin (belgelenmesi kaydıyla) Erasmus+ nihai notlarına +10 puan uygulanır. 1. derece yakınlar: anne, baba, çocuklar, eş olarak belirlenmiştir. Bu durumdaki öğrencilerin online başvuru yaparken, durumlarını gösteren resmi belgelerini bu linkte yer alan forma yüklemeleri gerekmektedir. Yüklenecek belge PDF formatında olmalıdır. İlgili belgeye e-devletten ulaşılabilir. E-devlette “AFAD Hane Başı Destek Ödeme Sonucu Sorgulama” veya “AFAD Afetzede Barınma Desteği Ödeme Sonucu Sorgulama” şeklinde arama yaparak, çıkan sonucun bulunduğu sayfanın ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Ekran görüntüsü almadan önce sağ üst bölümde yer alan kullanıcının e-devlet profiline tıklayarak TC kimlik numarası görünecek şekilde görüntü almanız gerekmektedir. Yardım alan kişi siz iseniz kendi e-devlet hesabınızdan, yardımı alan siz değil 1.derece yakınınız ise yakınınızın e-devlet hesabından ekran görüntüsü almanız gerekecektir. Yardım alan siz değil 1. derece yakınınız ise bu durumda yakınlık derecenizi gösteren e-devletten indirilmiş karekodlu nüfus kayıt örneğinizi de ilgili ekran görüntüsü ile birlikte yüklemeniz gerekmektedir. (Yükleme yapmadan önce her iki belgeyi birleştirip tek bir PDF dosyası yapmanız gerekmektedir.) Başvuru yaparken ilgili forma özel durumlarını gösteren belgesini yüklemeyen öğrencilere + puan uygulaması yapılamayacaktır.
 

STAJIN ASGARİ VE AZAMİ SÜRESİ / TOPLAM FAALİYET SÜRESİ SINIRI

- Erasmus+ kapsamında staj süresi en az 2 ay, en fazla 12 aydır. 2 aydan kısa staj yapılması mümkün değildir.
- Koordinatörlüğümüz yetersiz bütçe olması durumunda staj sürelerini asgari süre olan 2 ay ile sınırlandırma hakkına sahiptir.
- Daha önce programdan faydalanmış olan öğrenciler(Öğrenim+Staj) her bir eğitim düzeyi için lisans-yüksek lisans-doktora ayrı ayrı olmak üzere 12 ayı aşmamak şartıyla Erasmus+ döneminde yeniden başvuru yapabilirler. 
- Daha önce programdan faydalanmış olan Tıp Fakültesi öğrencileri lisans+yüksek lisans olarak değerlendirildikleri için 24 ayı aşmamak şartıyla Erasmus+ döneminde yeniden başvuru yapabilirler.
- Erasmus+ döneminde KTÜ’de kayıtlı öğrenci olduğu dönemde başvuru yaparak hak kazanmış olmak şartıyla mezun olan öğrenciler de mezuniyet tarihinden sonra 1 yıl içerisinde projenin bitiş tarihine kadar staj faaliyeti gerçekleştirebilirler. 


ERASMUS+ SÜREÇ REHBERLERİ

Üniversitemizde Erasmus+ programının uygulanma şekli ve süreci hakkında detaylı bilgi almak isterseniz ekteki süreç rehberlerini inceleyebilirsiniz.


SON BAŞVURU TARİHİ VE SAATİ

11 Aralık 2023 Pazartesi / Saat 16:00 

Seçim sonuçları ve diğer tüm duyurular bu internet sayfasında yayınlanacaktır.


BAŞVURU YAPARKEN KULLANILACAK E-POSTA ADRESİ

Başvuru yapabilmek için gmail uzantılı bir e-posta adresi kullanılması zorunludur. Eğer gmail uzantılı bir e-posta adresiniz yoksa başvuru formuna geçmeden önce gmail uzantılı bir e-posta adresi açmanız gerekmektedir. Hotmail, outlook, windowslive ve icloud uzantılı e-posta adresleri ile zaman zaman e-posta alma veya gönderme konusunda sorun yaşanmaktadır. Bu sebeple sadece gmail uzantılı adresler kabul edilecektir. 


ONLINE BAŞVURU FORMU

2022 projesi kapsamında Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği 3. Başvuru Dönemine başvuru yapmak için tıklayınız.


ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ İLETİŞİM

Öğr. Gör. Şener KARAOSMANOĞLU
E-posta: sener.karaosmanoglu@gmail.com


KTÜ DEĞİŞİM PROGRAMLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ