duyurular

28

Mart

2023-24 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Ön Değerlendirme Sonuçları

KTÜ Değişim Programları Koordinatörlüğü

Değerli öğrencilerimiz,

2023-2024 akademik yılında, 2023 Projesi Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği kapsamında Avrupa’da üniversitemizin anlaşmalı olduğu üniversitelerde eğitim almak isteyen öğrencilerimiz için ön değerlendirme süreci sonuçlanmıştır.

Bu sadece bir ön yerleştirmedir. 

Yeni dönemdeki faaliyetler Türkiye Ulusal Ajansı'nın yayımlayacağı el kitabındaki kurallara göre gerçekleşecektir.

“Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında 2023 Yılı Katkı Anlaşması henüz imzalanmamıştır. Bu nedenle, Erasmus+ öğrenci hareketliliği kapsamında yapmış olduğunuz başvuru sonucunda hareketliliğe hibeli ya da hibesiz olarak seçilmeniz kazanılmış bir hak niteliği taşımamaktadır. Hibe alıp almayacağınız veya hibenizin tutarı Avrupa Komisyonu ile imzalanacak anlaşma ve akabinde üniversitenize tahsis edilecek hibe tahsis süreçleri sonuçlandığında kesinleşecek olup, söz konusu anlaşma süreçlerinde yaşanacak gecikmelerden veya aksaklıklardan kaynaklanabilecek maddi veya manevi kayıplardan Karadeniz Teknik Üniversitesi  veya Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.”


 

Seçilen tüm öğrencilerimiz aday öğrenci statüsündedir. Öğrencilerimizin asil olarak hak kazanmaları yerleştirildikleri üniversite tarafından kabul edilmelerine ve ilgili ülke konsolosluklarından vize alabilmelerine bağlıdır.

1. Öğrenciler yerleştikleri üniversite tarafından talep edilen dil şartını sağlamakla yükümlüdür. Talep edilen dil şartını sağlayamayan öğrenci programdan faydalanamaz. Anlaşmalı olduğumuz tüm üniversiteler dil sertifikası talep etmemektedir ancak talep eden üniversiteler için öğrenciler dil sertifikası sunmakla yükümlüdür. Yerleştiğiniz üniversitenin, dil seviyenizi yetersiz bulması durumunda Erasmus hakkınızdan feragat etmek zorunda kalabilirsiniz.

2. KTÜ Değişim Programları Koordinatörlüğü, yayınlanan listede toplam dil notu 65–79 puan arasında olan öğrenciler için B1 seviyesinde, 80-100 arasında olan öğrenciler için B2 seviyesinde dil sertifikası verecektir. Ofisimiz tarafından verilen dil sertifikalarını kabul etmeyen üniversiteler için öğrenciler kabul edilen formatta (TOEFL veya IELTS) dil sertifikası almakla yükümlüdür.

3. Öğrencilerin programdan faydalanabilmesi için yurt dışında bir dönem için 30, iki dönem için 60ECTS’lik uygun ders bulmaları zorunludur. Bölüm Erasmus+ koordinatörü seçilen dersleri onaylamazsa öğrenci programdan faydalanamaz.

4. Öğrencilerin yurt dışında yerleşmiş oldukları üniversite tarafından kabul edilmeleri ve kabul veya davet yazısı almaları gerekmektedir. Kabul veya davet yazısı alamayan öğrenci programdan faydalanamaz.

5. Yerleştiğiniz üniversitenin son başvuru tarihini kaçırmanız durumunda, Erasmus+ hakkınızı kaybedeceğinizi unutmayın.

 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ  

1. Öğrencilerin genel akademik ortalamaları online başvuru esnasında KTÜ Öğrenci İşleri Sistemi üzerinden otomatik olarak çekilmiştir. BYS sistemi üzerinde henüz bir akademik ortalaması olmayan lisansüstü öğrencilerin genel akademik ortalamaları, başvuru süresince ofise sundukları transkriptlerine dayanarak otomasyon sistemine eklenmiştir. Belirlenen sürede transkript teslim etmeyen öğrenciler elenmiştir.

2. Bütçe ve yeterli kontenjan kriterleri dikkate alınarak yerleştirme yapılmıştır. 

3. Eğitim düzeyi için yeterli akademik ortalamayı sağlayamayan öğrenciler elenmiştir.

4. Yazılı sınavda, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü için 85, Türk Dili ve Edebiyatı bölümü için 55, diğer tüm bölümler için 65, baraj puanı olarak belirlenmiştir. Yazılı sınavda belirlenen puanların altında kalan öğrenciler elenmiştir.

5. 3 Mart 2023 tarihli online dil sınavına katılmayan öğrenciler elenmiştir.

6. Öğrenim gördüğü eğitim düzeyi için kontenjan olmayan, eğitim düzeyi hakkında yanlış beyanda bulunan ve üniversite kaydını sildiren öğrenciler elenmiştir.   

7. Akademik ortalamalar yirmi beş ile çarpılarak yüzlük sisteme dönüştürülmüştür. 

8. Nihai Erasmus notu hesaplanırken akademik ortalama %50, Dil notu %50 oranında dikkate alınmıştır.

9. Öğrenciler yapmış oldukları tercihlere göre, nihai Erasmus+ notu dikkate alınarak ve en yüksek puandan en düşük puana göre sıralanarak otomasyon sistemi tarafından yerleştirilmişlerdir. Öğrencilerin tercih sıralaması, kaç tercih yaptıkları, hangi üniversiteleri seçmiş oldukları ve seçmiş oldukları üniversitelerin ortak kontenjanı olup olmadığı yerleştirmede etkili olmuştur. Ortak kontenjana sahip üniversiteler internet sayfamızda yayınlanan ikili anlaşmalar listesinde * işaretiyle belirtilmiştir.

10. Daha önce Erasmus Programından aynı eğitim düzeyinde faydalanmış olan öğrencilerin nihai Erasmus notuna 10 puan kesinti uygulanmıştır.

11. Daha önce Erasmus Programı kapsamında hak kazanıp, düzenlenen oryantasyon ve bilgilendirme toplantılarına katılmayan öğrencilerin nihai Erasmus notuna 5 puan kesinti uygulanmıştır.

12. Daha önce Erasmus Programı kapsamında hak kazanıp, kendilerine tanınan sürede feragat ettiklerini bildirmeyen öğrencilerin nihai Erasmus notuna 10 puan kesinti uygulanmıştır.

13. Şehit ve gazi çocuklarının (belgelenmesi kaydıyla) Erasmus+ puanına +15 puan uygulanmıştır.

14. 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilerin Erasmus+ puanına +10 puan uygulanmıştır. 

15. Vatandaşı olunan ülkede Erasmus+ faaliyeti gerçekleştirecek öğrencilerin puanına  10 puan kesinti uygulanmıştır.

16. Depremzede ve/veya depremzede yakını olan öğrencilerin Erasmus+ puanına +10 puan uygulanmıştır. 

17. Akademik eğitim düzeyi hakkında yanlış beyanda bulunan, öğrencisi bulunduğu fakülte ya da bölümden farklı bir fakülte/bölüm seçimi yaparak tercihte bulunan öğrenciler elenmiştir.

 

GENEL AÇIKLAMALAR

- 2023-24 akademik yılında tüm öğrencilerimize TEK DÖNEM hibe desteği sağlanacak olup, dileyen öğrencilerimiz ikinci dönemlerini hibesiz olarak sürdürebilirler.

- Daha önce Erasmus+ Programından faydalanmış olan öğrenciler(Öğrenim ve/veya Staj) aynı akademik düzeyde toplamda 12 ayı aşmamak şartıyla Erasmus+ programından yeniden faydalanabilirler. Bu durumdaki öğrenciler için Öğrenim Hareketliliği kapsamında geriye kalan sürenin en az 2 ay olması gerekir. 2 aydan daha az süresi kalmış öğrenciler programdan faydalanamaz. 

- Altıncı sınıfta öğrenim gören Tıp Fakültesi öğrencileri fakülte yönetiminin almış olduğu karar gereği Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği programından faydalanamazlar.

 

MADDİ DESTEK

(2023 Erasmus+ Uygulama El Kitabına Göre Güncellenebilir)

Misafir Olunacak Ülke

Aylık Hibe Öğrenim

Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka,

Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda,

Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Yunanistan

600€

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya,

Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye

450€

 

ENGELLİ YARARLANICI DESTEĞİ

Engelli öğrencilere durumlarını belgelendirmeleri şartıyla ekstra maddi destek sağlanacaktır. ( Engel oranının minimum %70 olması gerekir)

 

MADDİ AÇIDAN KISITLI ÖĞRENCİLER

Dezavantajlı katılımcılara( 2023 Erasmus+ Uygulama El Kitabı Hükümlerince Belirlenen), hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir.

 

YTB BURSLU ÖĞRENCİLER

YTB Burslusu olarak üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerin, Erasmus+ programından faydalanma hakkı kazanması durumunda, YTB bursları zaman zaman kesilebilmektedir. Bu durumdaki öğrencilerin burs aldıkları kurum ile iletişime geçmeleri gerekmektedir. Bununla birlikte YTB burslarının kesilmesini kabul eden öğrencilerin, Erasmus+ programından faydalanmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

 

SÜREÇ

1. 29 Mart 2023 Çarşamba saat 16.00'kadar, hakkından feragat etmek isteyen öğrencilerimizin EKTEKİ dilekçeyi düzenleyerek ofinaf@ktu.edu.tr adresine mail ile göndermeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonraki dilekçeler zamansız feragat kapsamında değerlendirmeye alınacak olup feragat eden öğrencilere sonraki Erasmus başvurularında -10 puan uygulanacaktır. 

2. Feragat sürecinin ardından listenin güncellenmiş hali bu sayfa üzerinden duyurulacaktır.

3. Yerleştirme sürecinde yapılan tercihlerin değişikliği ile ilgili herhangi bir talep veya becayiş isteği dikkate alınmayacaktır.

 

ÖN YERLEŞTİRME SONUÇLARI

2023-2024 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ön yerleştirme sonuçları için TIKLAYINIZ.

Süreç Rehberi için tıklayınız.

 

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

2023-24 akademik yılı Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği kapsamında hak kazanan öğrencilerimize, hazırlanması gereken belgeler ve süreç ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapılacak olup, Erasmus süreci boyunca aktif olarak kullanılması gereken elektronik belge sistemi kullanım rehberi sunulacaktır.

Bu toplantıda, elektronik belge sistemi ile ilgili tanıtım yapılacağı,  online sisteme giriş yöntemi ve önümüzdeki süreçte öğrencilerin neler yapması gerektiği anlatılacağı için toplantıya katılım zorunludur.

Bilgilendirme toplantısına katılmayan öğrencilere program kuralları gereğince sonraki başvurularında -5 puan uygulaması yapılacaktır.

Toplantı takvimi bir sonraki duyuruda ilan edilecektir.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ


Tüm iletişim e-posta ile sağlanacaktır. Sorularınız için; linkteki iletişim adreslerinden yalnızca birini seçerek ofisimizle irtibat sağlayabilirsiniz.

(Hotmail, outlook, windowslive ve icloud uzantılı e-posta adresleri ile sık sık e-posta alma veya gönderme konusunda sorun yaşanmaktadır. Göndereceğiniz e-postanın ofisimize sorunsuz şekilde ulaşması veya bizim yazacağımız cevabın sorunsuz şekilde size ulaşması için gmail uzantılı bir e-posta adresi kullanmanız gerekmektedir.) 

 

KTÜ DEĞİŞİM PROGRAMLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ERASMUS+ PROGRAM BİRİMİ