duyurular

08

Ocak

2023-2024 Erasmus+ KA131 Personel Hareketliliği Başvuruları Ön Değerlendirme Sonuçları (2023-1-TR01-KA131-HED-000115908 no.lu proje)

KTÜ Değişim Programları Koordinatörlüğü

Değerli akademik, idari ve teknik personelimiz,

2023-2024 akademik yılı Erasmus+ KA131 Personel Hareketliliği başvurularına ilişkin ön değerlendirme süreci sona ermiştir. 

Bu sadece bir ön seçimdir. Personelin programdan kesin olarak faydalanabilmesi aşağıdaki şartlara bağlıdır:

1) Kabul Mektubu: Personelin faaliyet gerçekleştirmek istediği kurumdan kabul mektubu alarak bu duyuruda belirtilen son tarihe kadar e-posta ile ktu.iro.aydin@gmail.com adresine iletmesi gerekmektedir.

2) Rektörlük Görevlendirmesi: Personelin Erasmus+ faaliyeti kapsamında yurt dışına çıkabilmesi ve kendisine ödeme yapılabilmesi için Rektörlük Görevlendirmesi alması zorunludur. Asil listedeki adaylar kabul mektubu aldıktan sonra gerekli belgeleri hazırlayacak ve rektörlük görevlendirmesi talebinde bulunacaklardır.

Görevlendirme başvurusu yapılırken sistemde talep edilen proje numarası: 2023-1-TR01-KA131-HED-000115908

*Yedek listedeki adayların durumu kabul mektubu teslim süreci sonunda belli olacağı için bu aşamada kabul mektubu sunarak nihai listenin açıklanmasını beklemeleri gerekecektir.

 

Kabul Mektubu Sunmak için Son Tarih

(Hem asil hem yedek adaylar için)

29 Şubat 2024 saat 16:00

 

Asil Listede Yer Alan Adayların
Faaliyet Gerçekleştirebilecekleri Tarih Aralığı

 

1 Mart 2024 - 31 Aralık 2024

Yedek  Listede Yer Alan Adayların Kabul Mektubu Sunarak Asil Listeye Çıkmaları Halinde Faaliyet Gerçekleştirebilecekleri
Tarih Aralığı

1 Nisan 2024 - 31 Aralık 2024

(Yedek adaylar öncelikle asil listeye çıkma durumlarının netleşmesi için kabul mektubu son teslim tarihini beklemelidirler.

Faaliyetin bu tarih aralığı dışarısında gerçekleştirilmesi mümkün değildir.

Son tarihe kadar kullanılmayan hak, sonraki dönem ve projelere aktarılmaz.

 


DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği:  

1) Daha önce Erasmus+ Personel Hareketliliği programından hiç faydalanmamış olanlara öncelik tanınmıştır. 

2) Başvuru yapan her öğretim üyesinin daha önce programdan kaç kez faydalandığı listemizde yer almaktadır.

3) Adayların başvuruları değerlendirilirken faydalanma sayıları ve dil puanı esas alınmıştır.

4) Eğer bir fakülte veya birimde uygun kriterlere sahip birden fazla personel varsa en yüksek dil puanına sahip olan asil, diğeri veya diğerleri yedek olarak seçilmiştir.

5) Başvuru yapan personelin tamamını seçebilmek, kısıtlı bütçe nedeniyle mümkün olmadığı için bütçenin yeterli olduğu oranda asil seçilmiştir. Bütçenin tamamını kullanacak sayıda asil belirlendikten sonra, başvuru taban puanı olan 50 puanın üzerinde dil puanına sahip olmak şartıyla hiç faydalanmamış diğer adaylar yedek olarak belirlenmişlerdir.

6) Asil durumdaki personelin anlaşmalı olduğumuz kurumlardan kabul mektubu alarak Koordinatörlüğümüze sunmamaları durumunda bu duyuruda ilan edilen son tarihe kadar kabul mektubu alarak Koordinatörlüğümüze teslim eden yedeklerin asil duruma geçmeleri mümkün olabilecektir. Bu sebeple yedek adayların da asil adaylar gibi 29 Şubat 2024 tarihine kadar kabul mektubu almaları ve Koordinatörlüğümüze e-posta ile teslim etmeleri beklenmektedir.

7) Daha önce programdan bir veya daha fazla kez faydalanmış olan personelimiz bütçe yetersizliğinden dolayı “asil veya yedek olarak belirlenemedi” ifadesi ile listede yer almaktadır.

*Başvuru ilanında yer alan ek puan ve puan kesintisi uygulamaları uygulanmıştır.


Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği: 

1) Daha önce Erasmus Personel Hareketliliği programından hiç faydalanmamış olanlara öncelik tanınmıştır. 

2) Başvuru yapan her personelin daha önce programdan kaç kez faydalandığı listemizde yer almaktadır.

3) Adayların başvuruları değerlendirilirken faydalanma sayıları ve dil puanı esas alınmıştır. Daha önce hiç faydalanmamış personele öncelik tanınmıştır.

4) Eğer bir fakülte veya birimde uygun kriterlere sahip birden fazla personel varsa en yüksek dil puanına sahip olan asil, diğeri veya diğerleri yedek olarak seçilmiştir.

5) Başvuru yapan ve daha önce programdan hiç faydalanmamış personelin tamamını seçebilmek kısıtlı bütçe nedeniyle mümkün olmadığı için bütçenin yeterli olduğu oranda asil belirlenmiştir. Bütçenin tamamını kullanacak sayıda asil belirlendikten sonra programdan daha önce hiç faydalanmamış ve başvuru taban puanı olan 50 puanın üzerinde dil puanına sahip olmak şartıyla diğer adaylar yedek olarak belirlenmişlerdir.

6) Asil durumdaki personelin kabul mektubu alarak Koordinatörlüğümüze sunmamaları durumunda, bu duyuruda ilan edilen son tarihe kadar kabul mektubu alarak Koordinatörlüğümüze teslim eden yedeklerin asil duruma geçmeleri mümkün olabilecektir. Bu sebeple yedek adayların da asil adaylar gibi 29 Şubat 2024 tarihine kadar kabul mektubu almaları ve Koordinatörlüğümüze e-posta ile teslim etmeleri beklenmektedir.

7) Daha önce programdan bir veya daha fazla kez faydalanmış olan personelimiz bütçe yetersizliğinden dolayı “asil veya yedek olarak belirlenemedi” ifadesi ile listede yer almaktadır.

*Başvuru ilanında yer alan ek puan ve puan kesintisi uygulamaları uygulanmıştır.


ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 

- DERS VERME HAREKETLİLİĞİ ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ 

- EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ   


KABUL MEKTUBU ALINMASI VE FORMATI ( LETTER OF ACCEPTANCE)
  
Listelerdeki asil ve yedek durumdaki personelimizin gitmek istedikleri kurumlarla e-posta yoluyla yazışarak verilen son tarihe kadar kabul mektubu almaları gerekmektedir. Kabul mektubu yurt dışındaki kurum tarafından imzalı ve mühürlü veya kaşeli resmi formatta olmalıdır. Aşağıdaki bilgiler mutlaka belgede yer almalıdır: 

1) Personelin adı ve soyadı 

2) Gün / ay / yıl formatında faaliyetin başlangıç ve bitiş tarihleri

3) Erasmus+ Personel Hareketliliği (Erasmus+ Staff Mobility) kapsamında kabul edildikleri

4) Yurt dışında faaliyet gerçekleştirilecek kurumun açık adı ve hangi ülkede yer aldığı 

5) Karşı kurumun onayı (imza ve mühür/kaşe)


- Kabul mektubu alınması için verilen sürenin efektif kullanılması adına adayların eş zamanlı olarak birden fazla kurumla görüşmeleri tavsiye edilir. Aday, kabul mektubu teslimi için verilen süre sona ermeden kabul mektubunu e-posta ile ktu.iro.aydin@gmail.com adresine iletmelidir; bu süre içerisinde kabul mektubu sunmayan tüm adaylar liste dışı kalır.


KABUL MEKTUBU TESLİMİ SONRASI ASİL ADAYLARIN DURUMU VE YEDEK ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu aşamada; asil adayların kabul mektubu teslim edip etmemeleri ve yedek adaylardan ne kadarının kabul mektubu teslim ettiği gibi durumlar belirleyicidir. Son tarihe kadar Koordinatörlüğümüze kabul mektubu teslim etmeyen asil ve yedek adaylar listelerden çıkartılırlar. Bu adayların hakları sonraki başvuru dönemlerine aktarılmaz. Her başvuru dönemi için yeniden başvuru yapılması gerekir. Son tarihe kadar Koordinatörlüğümüze kabul mektubu teslim eden asil adayların ise hakları duyuruda ilan edilen son tarihe kadar saklıdır. Faaliyetlerin ilan edilen son tarihe kadar gerçekleştirilmemesi durumunda, adayın hakkı sona erer.

Asil adaylardan kabul mektubu getirmeyenler olması durumunda, onlardan artan bütçe yedek adaylar için kullanılır. Asil adaylardan kabul mektubu sunmayanlar olması halinde kabul mektubu sunmuş yedek adaylar faydalanma sayıları ve değerlendirme puanları dikkate alınarak değerlendirilir. 

KABUL MEKTUBU TESLİMİ VE PROGRAMDAN FAYDALANMAK İÇİN SON TARİHLER / SÜREÇ, FAALİYET SÜRESİ VE HİBE MİKTARLARI  

Listelerde asil ve yedek olarak belirtilen personelimizin en geç 29 Şubat 2024 günü saat 16:00’ya kadar kabul mektubunu e-posta ile ktu.iro.aydin@gmail.com adresine iletmesi gerekmektedir. Belirtilen tarihe kadar gitmek istedikleri kurumdan kabul mektubu alamayan asil adaylar, haklarını kaybedecektir.  Bu durumda kabul mektubunu belirtilen süre içinde almış ve Koordinatörlüğümüze teslim etmiş olan yedek durumdaki personel değerlendirmeye alınacaktır. Belirtilen son tarihe kadar kabul mektubu teslim etmeyen yedek adaylar da haklarını kaybedeceklerdir. 

Asil ve yedek adaylar için hazırlanmış süreç rehberlerine bu bağlantılardan ulaşabilirsiniz: https://www.ktu.edu.tr/ofinaf/erasmussurecrehberleri


Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği: 

Personel Ders Verme Hareketliliğinde akademik personelimiz bölümünün anlaşmalı olduğu kurumlardan birini tercih etmek zorundadır. Anlaşmalı kurumlarımızın listesine ulaşmak için TIKLAYINIZErasmus+ Programı'nın 2021-2027 yıllarını kapsayan yeni dönemi için mevcut ikili anlaşmalarımızın güncellenmesi adına çalışmalar devam etmektedir. Dolayısıyla, anlaşmalı olduğumuz kurumlarla yapılan görüşmeler neticelendikçe anlaşmalı kurumlar listesi sistem tarafından otomatik olarak güncellenmektedir.

Anlaşmalı üniversitelerden birinde faaliyet gerçekleştirmek istemeyen personelimiz Avrupa' da bulunan kendi istedikleri bir üniversitede ders verme faaliyetinde bulunabilirler. Böyle bir durumda karşı kurumla gerekli yazışma ve görüşmeler personelin kendisi tarafından yapılacaktır; karşı kurumun onayı personel tarafından alındıktan sonra, Değişim Programları Koordinatörlüğü standart protokol süreçlerini yerine getirir. Kurumlar arası anlaşma sağlanmadan, kabul mektubu alınmış olsa bile faaliyetin gerçekleşmesi mümkün değildir. Anlaşma sağlanacak kurumun ECHE sahibi olması gerekir. Görüşülen kurumun ECHE sahibi olup olmadığını bu adresten kontrol edebilirsiniz.

Ders Verme Hareketliliği kapsamında öğretim üyesinin en az 8 saat ders vermesi zorunludur. Ders Verme Hareketliliği için toplamda 4 gün üzerinden hibe ödemesi yapılacaktır.

Bunun yanı sıra, seyahat desteği Trabzon ile faaliyetin gerçekleşeceği şehir arasındaki mesafe Distance Calculator ile km bazlı hesaplanarak sabit bir miktar olarak verilecektir. Bu destek gidiş dönüş olarak değil, tek seferlik standart bir tutar olarak ödenir.

Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği:

Eğitim Alma Hareketliliğinde anlaşmalı üniversitelerden biri tercih edilebildiği gibi anlaşmamız olmayan başka bir üniversiteye de gidilebilir. Eğitim Alma kapsamında personelimiz alanıyla ilgili bir işletmeyi de tercih edilebilir. Anlaşmalı kurumlarımızın listesine ulaşmak için TIKLAYINIZ.  Eğitim Alma Hareketliliğinde ikili anlaşma şartı aranmamaktadır.

Eğitim Alma Hareketliliği için toplamda 4 gün üzerinden hibe ödemesi yapılacaktır.

Bunun yanı sıra, seyahat desteği Trabzon ile faaliyetin gerçekleşeceği şehir arasındaki mesafe Distance Calculator ile km bazlı hesaplanarak sabit bir miktar olarak verilecektir. Bu destek gidiş dönüş olarak değil, tek seferlik standart bir tutar olarak ödenir.
 


ELEKTRONİK BELGE SİSTEMİ

Koordinatörlüğümüz, faaliyet için gerekli olan belgelerin hazırlanabileceği bir elektronik belge sistemi kullanmaktadır. Hazırlanması gereken belgeler ve ilgili açıklamalar sistem üzerinde yer almaktadır. Erasmus+ Elektronik Belge Sistemi’nin kullanılmasıyla ilgili ayrıca bilgilendirme e-posta ile yapılacaktır. Asil listedeki personel kabul mektubunu e-posta ile Koordinatörlüğümüze sunduktan sonra sisteme tanımlanacak ve sisteme giriş yapmak için kullanacakları bilgiler kendilerine e-posta ile iletilecektir. 29 Şubat 2024’ten sonra duyurulacak nihai değerlendirme sonucunda asil listeye çıkmaları durumunda, bu tarihe kadar kabul mektubu alarak Koordinatörlüğümüze teslim etmiş yedek adaylar da sisteme tanımlanacaklar ve giriş yapmak için kullanacakları bilgiler kendilerine e-posta ile bildirilecektir. İRTİBAT BİLGİSİ

Öğr. Gör. Onur AYDIN
Erasmus+ Personel Hareketliliği Sorumlusu
ktu.iro.aydin@gmail.com