duyurular

01

Nisan

2022 Projesi KA131 Erasmus+ Kısa Dönem Doktora Staj Hareketliliği Ön Değerlendirme Sonuçları - Proje: 2022-1-TR01-KA131-HED-000053711

Değişim Programları Koordinatörlüğü - Erasmus+ Programı

 

 

 

2022 Projesi – KA131 Erasmus+ Kısa Dönem Doktora Staj Hareketliliği

Proje Numarası: 2022-1-TR01-KA131-HED-000053711

ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Kısa Dönem Doktora Staj Hareketliliği Hakkında Genel Bilgi

 • Erasmus+ projesi kapsamında doktora öğrencilerine kısa süreli staj yapma imkânı sağlayan bir faaliyet türüdür.
 • Kısa Dönem Doktora Staj Hareketliliği; sadece doktora öğrencilerine yönelik olması, hibe destek tutarları ve asgari-azami süreleri haricinde Erasmus+ Staj Hareketliliğiyle aynı mantıkta bir faaliyet türüdür.
 • Kısa dönem doktora hareketliliği 5 günden kısa, 30 günden uzun olamaz.
 • Staj süresi hesaplanırken hafta sonu günler staj süresine dahildir.
 • Kısa dönem doktora staj hareketliliği kapsamında öğrenciler, kendi alanlarında staj yeri bulacak ve kabul mektubu alacaklardır.
 • Staj yapılacak kurumla üniversitemiz arasında anlaşma olması şartı yoktur.
 • Staj yapılabilecek kurumlar; üniversite, enstitü, küçük/orta/büyük ölçekli işletme, yerel/bölgesel/ulusal kamu kurumu, kâr amacı gütmeyen kurum, dernek, STK olabilir.
 • STAJ YAPILAMAYACAK KURUMLAR: Avrupa Birliği Kurumları ve AB Ajansları, AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar
 • Bu başvuru dönemi için 2022 proje dönemi şartları geçerlidir.
 • Lisansüstü programlarında zorunlu staj uygulaması olmadığı için Erasmus+ kısa dönem doktora stajı gönüllü staj niteliğindedir. Erasmus+ Programı kapsamında yapılan tüm stajlar gönüllü staj niteliğinde olsa bile, staj faaliyetleri dönüşte öğrencinin transkriptine işlenmek zorundadır.
 • Kısa dönem doktora staj hareketliliği için kurumlar arası anlaşma şartı yoktur.

Faaliyetin Süresi

 • En az 5, en fazla 30 gün

Günlük Hibe Miktarı

 • İlk 14 gün için günlük 70 Euro,
 • 15.gün dahil 30.güne kadar günlük 50 Euro

Not: Hibe tutarları için ülke ayrımı yoktur. Aşağıdaki listede yer alan tüm ülkeler için standart olarak yukarıda yazılı tutarlar ödenir.

Öğrencinin alabileceği toplam hibe yukarıdaki kural çerçevesinde staj süresine göre hesaplanır.

Kabul mektubu Alınabilecek Ülkeler

Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Kuzey Makedonya, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Yunanistan

Ön Değerlendirmede Dikkate Alınan Genel Başvuru Şartları

 • Aktif öğrenci olmak
 • Doktora öğrencisi olmak
 • En az 2.50 genel akademik ortalama
 • 28 Şubat 2024 tarihinde düzenlenen Erasmus+ İngilizce dil sınavına katılmış olmak

Ön Değerlendirmede Geçerli Olan Ek Puan / Puan Kesintisi Kuralları

 • Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan
 • Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
 • Kendileri veya birinci derece yakınları (anne, baba, çocuklar ve eş) AFAD’dan afetzede yardımı alan öğrencilere belgelemeleri şartıyla, tek sefere mahsus olarak +10 puan
 • 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan
 • Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma + 10 puan
 • Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) önceliklendirilir +5 puan
   
 • Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10 puan
 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan
 • Hareketliliğe seçildiği halde tanınan süre içerisinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama -10 puan
 • Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan

 

Ek puan ve puan kesintisi uygulamaları doğrudan hak kazanma şeklinde uygulanmaz, öğrencinin dil notunun %50’si ile genel akademik ortalamasının %50’sinin hesaplanmasıyla elde edilen değerlendirme puanına uygulanır.

Ek puanlar ancak öğrenci durumunu resmi belgelerle belgelendirdiği takdirde uygulanır.

Erasmus+ Dil Sınavı Notu / Genel Akademik Ortalama / Nihai Değerlendirme Puanı

 • Dil sınavında yazılı (test) oturumundan alınan puanın %75’i, dinleme sınavı oturumundan alınan puanın %25’i hesaplanarak dil notu elde edilir.
 • Genel akademik ortalama 25 ile çarpılarak yüzlük sisteme çevrilir ve %50’si hesaplanır.
 • Hesaplanan dil notunun %50’si ve genel akademik ortalamanın %50’sinin toplamı nihai değerlendirme puanını oluşturur. Bu nihai puana, varsa puan kesintileri veya ilave puanlar uygulanır.

Taban Puanı

Kısa dönem doktora stajı kapsamındaki bu başvuru dönemi için yazılı sınava uygulanan taban puan 70 olarak belirlenmiştir. Erasmus+ İngilizce dil sınavı yazılı oturumundan 70 altında alan öğrenciler değerlendirme dışı kalmıştır.

Kabul Mektubu Alınması için Son Tarih ve Saat

   10 Mayıs 2024, saat 13:00

Kabul Mektubu Nedir ve Formatı Nasıl Olmalıdır?

Kabul mektubu staj yapmak için bulacağınız kurumdan alacağınız kabul edildiğinizi gösteren imzalı ve mühürlü resmi bir belgedir.

Yukarıda belirtilen son tarihe kadar asil veya yedek listede yer alan öğrenciler staj yapmak istedikleri kurumdan kabul mektubu alarak istenen şekilde Koordinatörlüğümüze sunmalıdır.

Kabul mektubu formatı aşağıdaki şartlara uygun olmak zorundadır:

 • Dili İngilizce olmalı
 • Öğrencinin kimliğindeki resmi adı tam olarak belirtilmeli
 • Başlangıç bitiş tarihleri gün/ay/yıl formatında belirtilmeli (Staj süresi en az 5, en fazla 30 gün olmak zorunda)
 • Öğrencinin staj yapacağı pozisyon/departman belirtilmeli
 • Kurum yetkilisi tarafından imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı

Uyarı: Kabul mektubundaki tarihler hiçbir suretle 5 günden kısa, 30 günden uzun olamaz.

Staj Hareketliliği kapsamında belge işlemlerine başlamadan önce staj yapmayı planladığınız kurumdan kabul mektubu alarak kabul edildiğinizi resmi olarak belgelendirmeniz gerekmektedir. Ancak bazı kurumlar kabul mektubu vermeden önce öğrencilerden “learning agreement” belgesi hazırlamalarını talep edebilmektedirler. Böyle bir cevap alan öğrencilerin son tarihe kadar üniversitemize kabul mektubu sunmak zorunda olduklarını, belge işlemlerine ancak kabul mektubu aldıktan sonra üniversitemizin Erasmus e-belge sistemi üzerinden başlayabileceklerini ve learning agreement belgesini de kabul mektubu aldıktan sonra hazırlayabileceklerini bildirmeleri gerekmektedir. Buna rağmen olumsuz cevap alan öğrencilerin zaman kaybetmeden başka kurumlara bakmaları gerekecektir. Bu tür taleplerde ısrarcı olan kurumlar üniversitemiz tarafından uygun olarak kabul edilmeyecektir.

Faaliyetin Gerçekleştirilebileceği Tarih Aralığı

Staj en erken 1 Haziran’da başlayabilir. 31 Temmuz 2024 proje bitiş tarihi olduğu için tüm stajların 31 Temmuz 2024 itibariyle tamamlanmış olması zorunludur. Öğrenciler staj sürelerini bu tarihler arasında planlamalıdır.

Stajın Geçerli Sayılması için Dikkat Edilecek Hususlar

 • Öğrenci kabul mektubunda yazılı olan tarihlerde stajını gerçekleştirmelidir.
 • En az 5 günlük asgari süreyi sağlamayan faaliyetler geçersiz sayılır ve ödenen hibenin tamamının iadesi alınır.
 • Dönüş aşamasında staj sertifikası (after mobility) ve diğer dönüş belgeleri sunulmadığı takdirde faaliyet geçersiz sayılır ve ödenen hibenin tamamının iadesi alınır.

Kabul Mektubu Teslim Formu

Kabul mektubu alan öğrencilerimiz buradaki bağlantı üzerinden kabul mektuplarını açılan form’a yükleyerek Koordinatörlüğümüze sunacaktır: https://forms.gle/U3Eq5D3MwwgB2Tpj6

Aynı anda Erasmus+ staj hareketliliğine hak kazanmış öğrencilerin durumu

Listedeki bazı öğrencilerimiz diğer staj ilanları kapsamında da başvuru yapmış ve asil/yedek listede yer aldıkları tespit edilmiştir. Bu durumdaki öğrencilerimiz 31 Temmuz 2024’e kadar kısa dönem doktora stajını tamamlamak zorunda oldukları için planlama yaparken bu hususa dikkat etmelidirler. Program kuralları gereği iki stajın tarihleri hiçbir suretle aynı tarihlere denk gelmemelidir.

 

Vize Gerekliliği Hakkında

 

 • Kamuda çalışan öğrencilerimiz çalıştıkları kurumdan görevlendirme almaları halinde, görevlendirmelerine istinaden hizmet pasaportu (gri pasaport) alarak stajlarını gerçekleştirecekleri ülkeye (İrlanda hariç) vizesiz seyahat edebilir. Üniversite çalışanı (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi vb.) öğrenciler rektörlük görevlendirmesi almalıdırlar.
 • Yeşil pasaport sahibi olan öğrenciler de (İrlanda hariç) staj yapacakları ülkeye vizesiz seyahat edebilirler.
 • Kamu çalışanı olmayan veya yeşil pasaport sahibi olmayan öğrenciler ise gidecekleri ülkelerin vize uygulamalarına tabi olacaktır.

KTÜ Erasmus+ E-Belge Sistemi

Doktora staj hareketlilği kapsamındaki tüm Erasmus+ belgeleri, Koordinatörlüğümüzün Erasmus+ E-Belge Sistemi üzerinden hazırlanacaktır.

Kabul mektubu sunarak asil listede yer alan öğrenciler bu sisteme kaydolmaları için e-posta ile bilgilendirileceklerdir.

Kabul mektubu sunarak asil listede yer alan öğrenciler sisteme kaydolduktan ve gerekli tanımlamalar yapıldıktan sonra giriş bilgileri kendilerine e-posta ile bildirilecektir.

Ön Değerlendirme Sonuçları

 Ön değerlendirme sonuçları için tıklayınız.
İrtibat

Öğr. Gör. Onur AYDIN
ktu.iro.aydin@gmail.com

 

Süreç Takvimi

Ön Değerlendirme Listelerinin Açıklanması: 1 Nisan 2024

Kabul Mektubu Sunulması için verilecek süre: 1 Nisan 2024 – 10 Mayıs 2024

(Başvuru esnasında kabul mektubu sunmayan asil ve yedek adaylar için)

Kabul Mektubu Sunulması için Son Tarih ve Saat: 10 Mayıs 2024, saat 13:00

Stajın Gerçekleştirileceği Tarih Aralığı: 1 Haziran 2024 – 31 Temmuz 2024

(Öğrencilerimiz asgari ve azami staj süresini dikkate alarak staj tarihlerini bu tarih aralığı içerisinde kalacak şekilde planlamak zorundadırlar)

KTÜ Değişim Programları Koordinatörlüğü