duyurular

13

Mayıs

2022 Projesi KA131 Erasmus+ Kısa Dönem Doktora Staj Hareketliliği Kabul Mektubu Sunan Öğrencilerin Nihai Listesi

Değişim Programları Koordinatörlüğü - Erasmus+ Programı

Değerli Öğrencilerimiz,

2022-1-TR01-KA131-HED-000053711 no.lu Erasmus+ Projesi kapsamında daha önce ön değerlendirme sonuçları ilan edilen Kısa Dönem Doktora Staj Hareketliliği başvuruları sonrasında, ön değerlendirme listesinde asil/yedek olarak yer alan öğrencilere 10 Mayıs 2024 saat 13:00'e kadar kabul mektubu sunmaları adına süre tanınmıştı. Bu sürenin sona ermesiyle oluşan nihai listeye ulaşmak için tıklayınız.

Son tarihe kadar kabul mektubu sunmayan adaylar liste dışı kalmıştır.

Kabul mektubu sunan öğrencilere kabul mektubu sunulması sonrasındaki işlemlerle ilgili bilgilendirme e-posta üzerinden yapılmıştır.

İrtibat Bilgisi
Öğr. Gör. Onur AYDIN
Erasmus+ Kısa Dönem Doktora Staj Hareketliliği
ktu.iro.aydin@gmail.com