duyurular

05

Ağustos

2022-23 Akademik Yılı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Hibe Sözleşmeleri

KTÜ Değişim Programları Koordinatörlüğü

Değerli Öğrencilerimiz,

Kurumumuz ve Ulusal Ajans arasındaki 2022 proje dönemine ait hibe sözleşme süreci tamamlanmış olup 2022-23 akademik yılında erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği kapsamında yerleştiği kurumdan kabul mektubunu almış olan öğrencilerimiz sözleşmelerini 4 ay 0 gün üzerinden hazırlayabilirler.

Sözleşme hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar:

Sözleşme üzerindeki faaliyet başlangıç ve bitiş tarihleriniz kabul mektubu tarihlerinize uygun şekilde yazılmalıdır (E-belge sistemindeki profil alanından güncellenebilir).

Erasmus+ kapsamında yaptırılan sağlık ve seyahat sigortası poliçe numarası ve ilgili firma bilgisi sözleşmeye eklenmelidir.

Daha önceki oryantasyon toplantılarında ve duyurularımızda belirttiğimiz üzere tüm öğrencilerimiz tek dönem üzerinden ve 4 ay 0 günlük hibe desteği alabilecektir.

Aylık hibelere göre sözleşme detayları aşağıdaki gibidir:

Aylık 450 € - Günlük 15 € - 4 ay 0 günlük – Toplam 1800€

Aylık 600 € - Günlük 20 € - 4 ay 0 günlük – Toplam 2400€

Güz+Bahar seçen öğrencilerimiz tek dönem hibe alabileceklerdir.

Dezavantajlı öğrencilerimiz durumlarını belgelendirmeleri koşuluyla ek olarak İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir.

Söz konusu hibenin verilebilmesi için, dezavantajlı katılımcı, ekonomik ve sosyal açıdan imkânları kısıtlı olan ve aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak tanımlanmıştır.

1) 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar)

2) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

3) Diğer ebeveyn geliri olmayıp yetim aylığı bağlananlar

4) Şehit/Gazi çocukları

5) Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, annebabasına veya vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi yeterlidir.)

6) Engelliler*

7) Ebeveynlerinden biri veya vasisi, 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Engelli ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında 01.07.1976 tarih ve 2022 sayılı Kanun kapsamında engelli veya muhtaç aylığı alan öğrenciler**                                             

* 20 Şubat 2019 tarih ve 30692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelikte yer alan Engellilik Sağlık Kurulu raporu ile belgelenmiş en az %70 engel oranına sahip engelliler

** https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2022.pdf 

Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları ve benzeri burslar, başarı bursu niteliğindeki diğer hibe, yardım ve burslar, tek seferlik yardımlar söz konusu maddi yardım kapsamında kabul edilmez.  

Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde ve bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla, aylık ekstra 250 € hibe alabileceklerdir.

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Değişim Programları Koordinatörlüğü

Erasmus+ Program Birimi