duyurular

13

Nisan

2021 Projesi Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği 4. Başvuru Dönemi Ön Seçim Sonuçları

KTÜ Değişim Programları Koordinatörlüğü


BAŞVURU DÖNEMİ, PROJE NUMARASI VE KABUL MEKTUBU ALACAK ÖĞRENCİLERİN NE ZAMAN STAJ YAPABİLECEĞİ

- 2021 Projesi Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği 4. Başvuru Dönemi ön seçim sonuçları belli olmuştur.

- Bu başvuru dönemi 2021-1-TR01-KA131-HED-000005030 nolu proje dönemine aittir.

- İlgili başvuru dönemi 29 Mart 2023 - 12 Nisan 2023 tarihleri arasında 15 gün süreyle devam etmiştir. Eski tarihli arşiv duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz. 

- Bu başvuru dönemi için staj yapılabilecek tarih aralığı 2023 yılı Temmuz ayının on beşinde başlar ve 2023 yılı Ekim ayı sonunda biter.(15 Temmuz 2023 – 31 Ekim 2023 tarihleri arası)

- Bu başvuru dönemi için staja en erken başlama tarihi koordinatörlüğümüz tarafından 15 Temmuz 2023 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten önce staja başlanması mümkün olmayacaktır. Bu dönemde seçilen öğrencilerin işlemlerini(vize, belgeler vb.) zamanında yetiştirebilmeleri için bu tarih en erken tarih olarak belirlenmiştir.

- Bu başvuru dönemi için stajın bitmesi gereken en geç tarih 31 Ekim 2023 olarak belirlenmiştir. Bu tarih aynı zamanda proje bitiş tarihidir.

- Bu döneme başvuru yapan lisans düzeyindeki öğrenciler hak kazanmaları durumunda okulun kapalı olacağı ve derslerin devam etmeyeceği önümüzdeki yaz tatilinde staj yapabilirler.

- Bu döneme başvuru yapan ve bu yaz mezun olacak öğrenciler, hak kazanmaları durumunda yaz tatilinde staj yapabilecekleri gibi eğer dilerlerse mezuniyetten sonra da en geç 31 Ekim 2023 tarihinde bitecek şekilde staj yapabilirler.

- Bu döneme başvuru yapan lisansüstü düzeydeki ve tez aşamasındaki öğrenciler de (derslere devam zorunluluğu olmayan) hak kazanmaları durumunda yaz tatilinde staj yapabilecekleri gibi eğer dilerlerse yaz tatili dışında da en geç 31 Ekim 2023 tarihinde bitecek şekilde staj yapabilirler.
 


 

YAZILI SINAV İÇİN BELİRLENEN TABAN PUAN*

 Tüm Fakülteler/Enstitüler: 80 puan

* Taban puan bütçe hesabına göre belirlenmiştir. Bütçe miktarı, daha düşük taban puan belirlenmesine uygun olmadığı için bu başvuru döneminde taban puan 2022-2023 güz döneminde staj hareketliliği kapsamında belirlenen taban puanlara göre daha yüksek belirlenmiştir. Yapılan toplam başvuru sayısı, 2022 projesi Erasmus+ Staj Hareketliliği 2. Başvuru Dönemindeki başvuru sayısının yaklaşık yarısı kadar olduğundan, 2021 Projesi Erasmus+ Staj Hareketliliği 4. Başvuru Dönemi için taban puan daha düşük belirlenebilmiştir.

* Başvuruların alındığı ilgili duyuruda açık şekilde ilan edildiği gibi standart taban puan uygulaması yoktur. Her başvuru döneminde bütçe durumuna göre birbirinden farklı taban puanlar belirlenebilir.
 


 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

- Sadece 3 Mart 2023 tarihinde düzenlenen Erasmus+ Online Dil Sınavı'na katılan öğrenciler değerlendirmeye alınmıştır. 

- Akademik ortalaması lisans düzeyi için 2,20 ve yüksek lisans ile doktora düzeyi için 2,50 altında olan öğrenciler elenmiştir.

- Lisans düzeyinde öğrenim gören ancak henüz akademik ortalaması olmayan öğrenciler elenmiştir.

- Lisansüstü düzeyde olan ve akademik ortalamaları KTÜ BYS sisteminde 0 görünen öğrencilerden son başvuru tarihine kadar bir önceki eğitim düzeylerine ait mezuniyet transkriptlerini ofisimize teslim etmeyenler elenmiştir. 
(Bakınız İlgili Duyuru: Başvuru Şartları)

- Online dil sınavına girmeyen öğrenciler elenmiştir.

- Dil sınavı için belirlenen ve bu duyuruda ilan edilen taban puanın altında kalan öğrenciler elenmiştir.

- Akademik ortalama 25 ile çarpılarak yüzlük sisteme dönüştürülmüştür.

- Nihai Erasmus+ notu hesaplanırken akademik ortalama %50, dil notu %50 oranında dikkate alınmıştır.

- Mevcut bütçe, taban puanı geçen öğrenciler arasından her bölümden 1 asil öğrenci seçebilmeye yeterli olmadığı için seçim fakülte/enstitü bazlı yapılmıştır.

- Mevcut bütçe ve kaç farklı bölümden başvuru yapıldığı gibi faktörler, bölüm bazlı öğrenci seçilebilmesine uygun olmadığı için tahmini kontenjan sayısına ulaşılamamıştır.

- Taban puanı geçen öğrenciler kendi fakülteleri veya enstitüleri içerisinde nihai Erasmus+ notuna göre değerlendirilmişlerdir. Seçim nihai Erasmus+ notuna göre yapılmıştır.

- Asil öğrenciler seçilirken bütçe hesabına göre değerlendirme yapılmıştır. Koordinatörlük olarak elimizdeki bütçe yeterli olduğu oranda asil öğrenci seçilebilmiştir. Her fakülte veya enstitüden eşit sayıda olmak üzere taban puanı geçen öğrenciler arasından Erasmus+ notuna göre 1 asil öğrenci seçilmiştir. Dil sınavı için belirlenen taban puanı geçen hiçbir öğrenci bulunmayan fakülte veya enstitülerden asil öğrenci seçilememiştir. Taban puanı geçen ve asil öğrenciler dışında kalan tüm öğrenciler yedek olarak seçilmiştir.

- Toplam 14 asil ve 162 yedek öğrenci seçilmiştir.

- Program kuralları gereği daha önce Erasmus+ Programından faydalanmış olan öğrencilerin,  önceki yılların listelerinde programdan faydalanmak üzere asil olarak yer alan öğrencilerin ve önceki yılların listelerinde asil olarak yer alan ancak feragat etmesine rağmen bunu koordinatörlüğümüze imzalı dilekçesiyle bildirmeyen öğrencilerin nihai Erasmus+ notunda sistem tarafından otomatik olarak 10 puan kesinti uygulanmıştır.

- Program kuralları gereği daha önce Erasmus+ Programından ikiden daha fazla kez faydalanmış olan öğrencilerin nihai Erasmus+ notunda yapılan 10 puanlık kesinti katlanarak devam eder. Örneğin üçüncü kez programdan faydalanan öğrencilerin nihai Erasmus+ notundan 20 puan ve dördüncü kez faydalanan öğrencilerin ise 30 puan kesilir. Bu durumdaki öğrencilere puan kesintisi katlanarak uygulanmıştır.

- Yönerge gereği 2023-2024 akademik yılı Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği 1. Başvuru Dönemi kapsamında asil olarak seçilen öğrencilerden 10 puan kesilmiştir. Erasmus+ program kuralları gereğince bu maddede açıklanan durumda olan depremzede veya depremzede yakını bulunan öğrencilerden puan kesilmemiştir.

- Program kuralları gereği daha önceki dönemlerde kendisine tanınan süre dışında hakkından feragat eden öğrencilerden 10 puan kesilmiştir. 

- Program kuralları gereği daha önceki yıllarda Değişim Programları Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen herhangi bir oryantasyon programına veya toplantıya katılmayan öğrencilerin nihai Erasmus+ notlarında 5 puan kesinti uygulanmıştır.

- Program kuralları gereği daha önceki yıllarda düzenlenen Erasmus+ dil sınavlarına online başvuru yapmalarına rağmen katılmayan öğrencilerin nihai Erasmus+ notlarında 5 puan kesinti uygulanmıştır. 

- Özel durumlarını belgelendiren engelli öğrencilerin nihai Erasmus+ notlarına 10 puan eklenmiştir.

- Özel durumlarını belgelendiren şehit veya gazi yakını öğrencilerin nihai Erasmus+ notlarına 15 puan eklenmiştir.

- Özel durumlarını belgelendiren ve 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilerin nihai Erasmus+ notlarına 10 puan eklenmiştir. 

- Şehit/gazi yakını, engelli, haklarında korunma/barınma kararı alınmış ve depremzede/depremzede yakını öğrencilerden son başvuru tarihine kadar durumlarını gösteren belgelerini koordinatörlüğümüze sunmayan öğrencilere ek puan uygulaması yapılamamıştır. 

- Kendisi depremzede olup aşağıda sayılan 11 il ve 1 ilçede* ikamet etmekte olan öğrencilerimizin nihai Erasmus+ notuna +10 puan eklenmiştir. Kendisi deprem bölgesinde ikamet etmesede birinci ve ikinci derece akrabaları** aşağıda sayılan 11 il ve 1 ilçede* ikamet etmekte olan öğrencilerimizin de nihai Erasmus+ notuna +10 puan eklenmiştir.  Sadece son başvuru tarihine kadar depremzede veya depremzede yakını** olduğunu belgelendiren öğrencilere +10 puan uygulanmıştır.

* Adana, Adıyaman, Diyarbakır,  Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Elazığ illeri ve Sivas'ın Gürün ilçesi (Ulusal Ajans'ın 8 Mart 2023 tarihindeki yazısı ile yaptığı güncellemeye istinaden Sivas ilinin yalnızca Gürün ilçesi bu kapsama alınmıştır)

** 1. ve 2. Derece akrabalar: anne, baba, çocuklar, eş, eşinin annesi, eşinin babası ile kendisinin veya eşinin büyükbabası, büyükannesi, torunları ve kardeşleri.

- Bir bölümde nihai Erasmus+ notu tamamen aynı olan iki öğrenci olması durumunda, yönerge gereğince akademik ortalaması daha yüksek olan öğrenciye öncelik tanınmıştır.

- Daha önce 2021 projesi Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği 1. veya 2. veya 3. başvuru dönemlerinin herhangi biri kapsamında koordinatörlüğümüze kabul mektubunu sunan öğrencilerden bu başvuru dönemine de başvuru yapanlar değerlendirmeye alınmamışlardır. Bu başvuru dönemi, aynı projenin 4. başvuru dönemidir. 1. veya 2. veya 3. başvuru dönemi kapsamında kabul mektubunu sunan öğrenciler halihazırda zaten aynı proje döneminde programdan faydalanmaya hak kazanmışlardır.
 


 

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ NEDİR? 

Erasmus+ Staj faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurt dışındaki bir işletmede veya uygun olan başka bir kurumda staj yapmasıdır. 'Staj', bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir.

Not: Bir üniversitede derslere girmek Erasmus+ stajı olarak kabul edilmez.
 


 

STAJ YAPILABİLECEK KURUMLAR

Staj yapılacak kurum mutlaka öğrencinin kendi bölümüyle ilgili bir kurum olmalıdır. Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; program ülkelerinde yer alan işletme tanımına uyan emek piyasasında ya da eğitim, öğretim, gençlik, araştırma ve geliştirme alanında herhangi bir kamu ya da özel sektör kuruluşu olabilir. Örneğin:

- Kamu veya özel sektöre ait küçük, orta veya büyük ölçekli işletmeler

- Yerel, bölgesel ya da kamu kurumları

- Yurt dışındaki büyükelçilik veya konsolosluklar

- Ticaret odaları, esnaf-zanaatkar birlikleri, borsalar ve sendika gibi iş dünyasına ait her türlü oluşum

- Üniversiteler, araştırma enstitüleri, laboratuvarlar

- Vakıflar

- Okul/enstitü/eğitim merkezi/kurs vb. her türlü eğitim kurumu

- Kar amacı gütmeyen kurumlar, dernekler, STK’lar

- Kariyer planlama, profesyonel danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti sunan kurumlar
 


 

STAJ YAPILAMAYACAK KURUMLAR

- Avrupa Birliği Kurumları ve AB Ajansları

- AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar
 ZORUNLU STAJ VEYA GÖNÜLLÜ STAJ

Erasmus+ programı kapsamında zorunlu staja eş değer sayılacak şekilde staj yapılabileceği gibi zorunlu stajı olmayan bölümler de isteğe bağlı gönüllü staj yapabilirler. Zorunlu stajını Türkiye’de daha önce tamamlamış öğrenciler veya Erasmus+ stajı bölümü tarafından zorunlu stajına eş değer sayılmayan öğrenciler de dilerlerse Erasmus+ kapsamında gönüllü staj yapabilirler.
 


 

STAJIN NİTELİĞİ

- Staj yapılacak sektör öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı(bölümü) ile ilgili bir sektör olmalıdır.

- Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş tecrübesi(mesleki deneyim) elde etmesidir.
 


 
STAJ YERİ BULUNMASI İÇİN ÖĞRENCİLERE SÜRE TANINMASI

Asil veya yedek olarak seçilen öğrencilere kendilerine staj yeri bulmaları için belli bir süre tanınmıştır. Detaylar için lütfen “KABUL MEKTUBU YÜKLEME SİSTEMİ / SON TARİH” başlığına bakınız.
 KABUL MEKTUBU NEDİR?

Kabul mektubu staj yapmak için bulacağınız kurumdan alacağınız kabul edildiğinizi gösteren imzalı ve mühürlü resmi bir belgedir. Ofisimiz için belgenin taranmış hali yeterlidir.
 KABUL MEKTUBU ALINMASI REHBERİ / KABUL MEKTUBU FORMATI

Staj yapılacak bir kurum bulunması ve kabul mektubu alınması için yapılabileceklerle ilgili koordinatörlüğümüz tarafından hazırlanan rehbere ekten ulaşabilirsiniz. Örnek kabul mektubu formatı, staj yeri aranabilecek web siteleri ve KTÜ'de daha önce staj yapılan kurumların bilgileri rehberde yer almaktadır.
 


 

İKİLİ ANLAŞMALAR

Erasmus+ Staj Hareketliliği kapsamında KTÜ ile öğrencinin staj yapacağı kurum arasında ikili anlaşma olması gerekliliği yoktur. Öğrenciler ikili anlaşma olmaksızın kendi buldukları uygun olan kurumlarda staj yapabilirler. İkili anlaşma sadece Erasmus+ Öğrenci Öğrenim ve Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği için zorunludur.
(Bakınız: Official Erasmus+ Programme Guide by European Commision - Page 44)
 


 

KABUL MEKTUBU ALINMASI SÜRECİ / KABUL EDİLMEYECEK KURUMLAR

- Öğrencinin staj yerini kendisinin bulması gerekmektedir. Program sadece maddi destek sağlamaktadır.

- Staj yapılacak kurum mutlaka öğrencinin bölümüyle ilgili bir kurum olmak zorundadır. Bölümüyle ilgisi olmayan bir kurum veya staj bulan öğrencilerin kabul mektupları üniversitemiz tarafından kabul edilmeyecektir.

- Staj Hareketliliği kapsamında belge işlemlerine başlamadan önce staj yapmayı planladığınız kurumdan kabul mektubu alarak kabul edildiğinizi resmi olarak belgelendirmeniz gerekmektedir. Ancak bazı kurumlar kabul mektubu vermeden önce öğrencilerden “learning agreement” belgesi hazırlamalarını talep edebilmektedirler. Böyle bir cevap alan öğrencilerin son tarihe kadar üniversitemize kabul mektubu sunmak zorunda olduklarını, belge işlemlerine ancak kabul mektubu aldıktan sonra üniversitemizin Erasmus e-belge sistemi üzerinden başlayabileceklerini ve learning agreement belgesini de kabul mektubu aldıktan sonra hazırlayabileceklerini bildirmeleri gerekmektedir. Buna rağmen olumsuz cevap alan öğrencilerin zaman kaybetmeden başka kurumlara bakmaları gerekecektir. Bu tür taleplerde ısrarcı olan kurumlar üniversitemiz tarafından uygun olarak kabul edilmeyecektir.

- Mühür veya kaşesi olmayan kurumlar üniversitemiz tarafından kabul edilmeyecektir. Böyle kurumlar ile yazışan öğrencilerimizin zaman kaybetmeden başka kurumlara bakmaları gerekecektir.
 


 

KABUL MEKTUBU SUNMAZSAM NE OLUR? (PUAN KESİNTİSİ DETAYLARI)

Kabul mektubu teslimi son tarihine kadar ofise kabul mektubu teslim etmeyen veya edemeyen asil ve yedek öğrenciler liste dışı kalacakları için haklarını kaybedeceklerdir. Bununla birlikte son tarihe kadar kabul mektubu sunmayan öğrenciler için herhangi bir yaptırım uygulanmaz. Bu öğrenciler kabul mektubu sunmadıkları için programdan faydalanmak istemeyen öğrenci olarak değerlendirilirler ve sonraki Erasmus+ başvurularında herhangi bir puan kesintisi uygulanmaz. Dilerlerse programa daha sonra yeniden başvuru yapabilirler.

Not: Kabul mektubu sunduktan sonra mücbir bir sebep olmaksızın feragat eden veya kendisine verilen süre içerisinde feragat ettiğini koordinatörlüğümüze imzalı dilekçe ile bildirmeyen öğrencilere ise sonraki Erasmus+ başvurularında 10 puan kesinti uygulanır. Mücbir sebepler istisnadır. Mücbir sebepler, gideceğiniz ülkenin sınırlarının kapanması veya vize başvurunuzun reddedilmesi gibi durumlardır. Mücbir sebeplerin belgelendirilmesi zorunludur.
 


 

MADDİ DESTEK / STAJ YAPILABİLECEK ÜLKELER / ÜLKE DEĞİŞİKLİĞİ

Maddi destek miktarlarını ve ülke gruplarını görmek için tıklayınız. Online başvuru formunda seçtiğiniz ülkede staj yapmak zorunda değilsiniz. Kabul mektubunuzu sunmadan önce online başvuru formunda seçtiğiniz ülkeyi değiştirmeniz mümkündür. Ülke değiştirmek için başka bir ülkeden kabul mektubu alarak ofisimize sunmanız yeterlidir. Ülke değiştirmek için başka bir işlem yapmanıza gerek yoktur.

* 2021 Erasmus+ projelerine Birleşik Krallık artık dahil değildir.

Not: Kabul mektubunuzu sisteme yükledikten sonra staj yapacağınız kurumu veya ülkeyi değiştirmeniz mümkün değildir. Mücbir sebepler istisnadır. Mücbir sebepler, gideceğiniz ülkenin sınırlarının kapanması veya vize başvurunuzun reddedilmesi gibi durumlardır. Mücbir sebeplerin belgelendirilmesi zorunludur.
 KABUL MEKTUBU YÜKLEME SİSTEMİ / SON TARİH
 
- Listede asil ve yedek olarak yer alan tüm öğrencilerin kabul mektuplarını en geç 13 Haziran 2023 Salı günü saat 16:00'ya kadar bu linkte yer alan sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Kabul mektubu, koordinatörlüğümüze öğrenci tarafından sadece bu form kullanılarak teslim edilebilir, başka şekilde teslim edilemez.  

- Belirtilen son tarih ve saatten sonra kabul mektubu yüklenmesi mümkün olmayacaktır. Öğrencilerin ek süre ve benzeri konulardaki bireysel talepleri dikkate alınmayacaktır.

- * Takvim uygun olmadığı için son tarih uzatılamayacaktır.

- Öğrenciler kabul mektuplarının istenen formata uygun olup olmadığını ilgili sistem üzerinden kontrol edebileceklerdir. Kabul mektubunuzun uygunluğunu kontrol ettirmek için ayrıca mail göndermenize gerek yoktur.

- Kesin kararınızı verdikten sonra kabul mektubunuzu sisteme yüklemeniz gerekmektedir. Kabul mektubunuzu sisteme yükledikten sonra staj yapacağınız kurumu veya ülkeyi değiştirmeniz mümkün değildir. Mücbir sebepler istisnadır. Mücbir sebepler, gideceğiniz ülkenin sınırlarının kapanması veya vize başvurunuzun reddedilmesi gibi durumlardır. Mücbir sebeplerin belgelendirilmesi zorunludur.
 


 

YEDEK ÖĞRENCİLERİN DURUMU

- Yedek öğrencilerin de aynen asil öğrenciler gibi en geç yukarıda belirtilen kabul mektubu son teslim tarihine kadar ve yukarıda linki verilen sisteme kabul mektuplarını yüklemeleri gerekmektedir.

- Verilen son tarihe kadar ofisimize kabul mektubu teslim etmeyen asil öğrenciler yerine ofisimize kabul mektubunu teslim etmiş olan yedek öğrenciler değerlendirmeye alınacaklardır. 

- Yedek öğrencilerin şansı kabul mektubu teslimi için verilen son tarihe kadar devam etmektedir.

- Staj Hareketliliği kapsamında seçilen asil öğrencilerden bütçe artmazsa, yedek öğrenciler kabul mektubu getirmiş olsalar bile yeterli bütçe olmadığı için asil listeye çıkamazlar. Bu durumdaki öğrencilerin yedek öğrenci olma durumları sona erer ve bir sonraki başvuru dönemi açıldığı zaman yeniden başvuru yapıp sınava girmeleri gerekir. Bir sonraki başvuruda bu öğrencilerden 10 puan kesilmez.

- Verilen son tarihe kadar ofise kabul mektubu teslim etmeyen yedek öğrencilerin de aynı şekilde yedek öğrenci olma durumları sona erer ve bir sonraki başvuru dönemi açıldığı zaman yeniden başvuru yapıp sınava girmeleri gerekir. Bir sonraki başvuruda bu öğrencilerden 10 puan kesilmez.
 


 

STAJ SÜRESİ / ASGARİ VE AZAMİ STAJ SÜRESİ SINIRI

- Bu başvuru dönemi için staj süresi 2 ay olarak belirlenmiştir ve her öğrenciye 2 ay üzerinden maddi destek sağlanacaktır. Bu sebeple öğrenciler tarafından alınacak kabul mektupları 2 aylık bir süre için olmalıdır. Örneğin 15 Temmuz 2023 - 15 Eylül 2023 gibi başladığı tarihte bitecek şekilde bir süre belirlenmelidir.

- Her bir eğitim düzeyi için ayrı ayrı olacak şekilde Erasmus+ programından maksimum faydalanma süresi 12 aydır. Tıp Fakültesi öğrencileri için bu süre 24 aydır. Daha önce Erasmus programından faydalanmış öğrenciler, bu duyuruda açıklanan ve listenin en sağında yer verilen geriye kalan sürelerini kontrol ederek, staj hareketliliği için en az 2 ay sürelerinin kalıp kalmadığını teyit etmekle yükümlüdürler. Bu durumdaki öğrencilerin kalan sürelerini aşacak şekilde staj faaliyeti gerçekleştirmeleri mümkün değildir. Bu konuda sorumluluk öğrenciye aittir. Maksimum süreyi aşan öğrencilerin durumlarının tespit edilmesi halinde haklarında işlem yapılacaktır ve hibe iadesi talep edilecektir.  

- Erasmus+ Programı kapsamında stajın asgari süresi 2 aydır. 2 aydan kısa olan stajlar geçersizdir.
 


 

ASİL VE YEDEK ÖĞRENCİLER İÇİN BİLGİLENDİRME VE ORYANTASYON TOPLANTISI

Toplantı online olacaktır. Ön kayıtlı toplantının video kaydı linki öğrencilerle bu hafta içerisinde e-posta ile paylaşılacaktır.
 ÖN SEÇİM SONUÇLARI

- Puan kesintisi, ek puan ve diğer bilgiler listede açıklamalar kısmında yer almaktadır. Geriye kalan süreniz listenin en sağında yer almaktadır. Daha önce Erasmus programından faydalandıysanız geriye kalan sürenizi aşacak şekilde hibesiz dahi olsa programdan faydalanmanız mümkün değildir. Geriye kalan süresini kontrol etmek ve ona göre staj süresi planlamak öğrencinin sorumluluğundadır.

- Listeyi düzgün şekilde görüntüleyebilmeniz için masaüstü veya dizüstü bilgisayar kullanmanız önerilir. Mobil cihazlarda sorun yaşanabilmektedir. Listede CTRL + F tuşları ile öğrenci numaranızı aratarak seçim sonucunuzu görebilirsiniz. Liste fakülte ve enstitülere göre sıralanmıştır. 2021 Projesi Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği 4. Başvuru Dönemi ön seçim sonuçları için tıklayınız.
 İRTİBAT BİLGİSİ

Öğr. Gör. Şener KARAOSMANOĞLU
Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği Sorumlusu
E-Posta: sener.karaosmanoglu@gmail.com

Yazışmaların kayıt altında olabilmesi için tüm iletişim e-posta ile sağlanacaktır. E-postalarınıza hafta içi aynı gün veya ertesi gün dönüş yapılacaktır. Lütfen gönderdiğiniz e-postaya cevap almadan aynı konuda ikinci bir e-posta göndermeyiniz.

* Ofisimizle irtibata geçerken, başvuru aşamasında sisteme girdiğiniz gmail uzantılı e-posta adresinizi kullanmanız beklenmektedir çünkü hotmail, outlook, windowslive ve icloud uzantılı e-posta adresleri ile çoğu zaman e-posta alma veya gönderme konusunda sorun yaşanmaktadır. 

KTÜ DEĞİŞİM PROGRAMLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ