Online Başvuru Uyarılar

1)Başvuru yapabilmek için gmail uzantılı bir e-posta adresi kullanmanız zorunludur. Eğer gmail uzantılı bir e-posta adresiniz yoksa başvuru formuna geçmeden önce gmail uzantılı bir e-posta adresi açmanız gerekmektedir. Hotmail, outlook, windowslive ve icloud uzantılı e-posta adresleri ile zaman zaman e-posta alma veya gönderme konusunda sorun yaşanmaktadır. Bu sebeple sadece gmail uzantılı adresler kabul edilecektir.

2)Lisansüstü düzeyde olan ve akademik ortalaması KTÜ BYS sisteminde 0 görünen öğrencilerin bir önceki eğitim düzeylerine ait mezuniyet transkriptlerini(yüksek lisans öğrencileri lisans mezuniyet transkriptlerini, doktora öğrencileri yüksek lisans mezuniyet transkriptlerini) son başvuru tarihine kadar sener.karaosmanoglu@gmail.com e-posta adresinden Öğr. Gör. Şener KARAOSMANOĞLU'na göndermeleri zorunludur. Transkript gönderirken belgenizin ofisimize sorunsuz şekilde ulaşabilmesi için gmail uzantılı bir e-posta adresi kullanmanız zorunludur. Son tarihe kadar ofisimize gerekli belgeyi göndermeyen öğrenciler değerlendirmeye alınamayacakları için eleneceklerdir. KTÜ BYS sisteminde akademik ortalaması görünen (akademik ortalaması 0 olmayan) lisansüstü öğrencilerin transkript göndermesine gerek yoktur. Gönderilecek transkript e-devletten indirilen karekodlu belge veya ilgili üniversiteden alınmış imzalı-mühürlü transkriptin taranmış hali olmalıdır.