Erasmus+ KA108 Sağlık Konsorsiyumu (2020 projesi) Öğrenci Staj Hareketliliği 2. Başvuru Dönemi Başlamıştır

Değerli öğrencilerimiz,

2020 proje dönemine ait Erasmus+ KA108 Konsorsiyum projemiz kapsamında Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği (2020-1-TR01-KA103-084483 nolu proje) 2. başvuru dönemi başlamıştır. Konsorsiyum Staj hareketliliği, bir Erasmus+ Staj Hareketliliğidir ve uygulamaları ve kuralları bakımından KA103/KA131 kapsamında her sene başvuruları alınan Erasmus+ Staj Hareketliliğiyle aynıdır; Konsorsiyum projeleri Erasmus+ Programı'nın altında yer alan bir proje türü olup, ayrı bir bütçeyle yürütülmektedir.
Konsorsiyum projelerine başvuru yapmak isteyen öğrencilerimiz, konsorsiyum staj faaliyetiyle ilgili Öğr.Gör. Onur AYDIN ile e-posta üzerinden irtibata geçebilirler: ktu.iro.aydin@gmail.com
Söz konusu projenin öğrenci staj hareketliliği faaliyeti, bu başvuru dönemi kapsamında üniversitemizin aşağıda listelenen fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin başvurularına açıktır.

Bu faaliyet çağrısına yalnızca 3 Kasım 2021 tarihinde düzenlenen Erasmus+ Dil Sınavı’na katılmış ve aşağıdaki listede yer alan fakültelerde veya enstitüde öğrenim gören öğrenciler başvuru yapabileceklerdir.

-Tıp Fakültesi
-Eczacılık Fakültesi
-Sağlık Bilimleri Fakültesi
-Diş Hekimliği Fakültesi
-Sağlık Bilimleri Enstitüsü


ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ NEDİR? 

Erasmus+ Staj faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurt dışındaki bir işletmede veya uygun olan başka bir kurumda staj yapmasıdır. 'Staj', bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir.

Erasmus+ Staj Hareketliliği kapsamında kurumlar arası ikili anlaşma şartı yoktur. Programdan faydalanmaya hak kazanan öğrencilere kendilerine staj yeri bulmaları için belli bir süre tanınacaktır. Başvuru ve ön değerlendirme süreci sona erdiğinde staj yeri bulunması için yapılması gerekenlerle ilgili detaylı bilgilendirme ofisimiz tarafından yapılacaktır.


BAŞVURU ŞARTLARI

- KTÜ’de kayıtlı tam zamanlı öğrenciler başvuru yapabilirler. Yalnızca yukarıdaki listede yer alan fakültelerde veya enstitüde öğrenim gören öğrenciler başvuru yapabilir. Diğer fakülte ve enstitülerin öğrencilerinin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Henüz akademik ortalaması olmayan 1. sınıf öğrencileri başvuru yapamazlar.

- Genel akademik ortalama lisans öğrencileri için en az 2,20, lisansüstü öğrencileri için en az 2,50 olmalıdır.

- Daha önce Öğrenci Öğrenim ya da Staj Hareketliliği programından faydalanmış öğrenciler geriye kalan sürelerinin yeterli olması şartıyla başvuru yapabilirler. Bu durumdaki öğrencilerin geriye kalan süreleri en az 2 ay olmak zorundadır. 2 aydan kısa faaliyetler geçersizdir.


STAJ YAPILABİLECEK / YAPILAMAYACAK KURUMLAR

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri, üniversiteler ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olmalıdır. Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yurt dışındaki laboratuvarlarda yaptıkları deneyler, laboratuvar çalışmaları veya bilimsel araştırmalar/projeler staj faaliyeti olarak kabul edilemez. Akademik çalışma veya tez çalışması amaçlı staj faaliyeti gerçekleştirilemez.

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:

- Avrupa Birliği kurumları ve AB Ajansları

- AB programlarını yürüten Ulusal Ajans ve benzeri kuruluşlar


MADDİ DESTEK (BURS) VE STAJ YAPILABİLECEK ÜLKELER

Erasmus+ Stajı yapılabilecek ülkeler ve ilgili ülkelere göre verilecek aylık burs miktarları aşağıdaki gibidir. Bu proje 2020 proje dönemine ait olduğu için 2020 dönemindeki hibe kuralları geçerlidir. 2020 yılı hibe miktarlarını görmek için tıklayınız.

 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

- Yazılı sınav %75, dinleme sınavı %25 oranında dikkate alınarak toplam dil notu hesaplanır.

- Yazılı sınav için taban puan uygulanacaktır ve taban puanın altında kalan öğrenciler elenecektir. Belirlenecek taban puanlar başvurular sona erdikten sonra ön değerlendirme sonuçlarıyla birlikte ofisimiz tarafından ilan edilecektir.

- Dinleme (Listening) sınavı için program kuralları gereği taban puan uygulanmayacaktır.

- Nihai Erasmus+ notu hesaplanırken akademik ortalama %50, toplam dil notu %50 oranında dikkate alınır. (Akademik ortalama 100'lük sisteme 25 ile çarpılarak dönüştürülür.)

- Aşağıda yer alan puan kesintisi ve ek puan uygulamaları Erasmus+ KA103 ve KA108 programlarının her ikisi için de geçerlidir. Puan kesintisi uygulanırken her iki program birlikte değerlendirilir. Örneğin daha önce KA103 Programı kapsamında öğrenim veya staj hareketliliğinden faydalanan bir öğrencinin KA108 programına başvuru yapması durumunda ilgili puan kesintisi kendisine uygulanır. Aynı şekilde daha önce KA108 programına başvuru yapan bir öğrencinin daha sonra KA103 Programı kapsamında öğrenim veya staj hareketliliğine başvuru yapması durumunda da ilgili puan kesintisi kendisine uygulanır.

a. Daha önce programlardan faydalanmış olan veya faydalanmak üzere ilan edilen listelerde asil olarak yer alan öğrencilerin nihai Erasmus+ notunda 10 puan kesinti uygulanır.

b. Daha önce programlardan birine başvurmuş ve kendilerine tanınan süre dışında hakkından feragat etmiş öğrencilerin nihai Erasmus+ puanlarına  -10 puan uygulanır.

c. Programdan daha önce 2 kez veya daha fazla faydalanmış öğrencilerden yapılacak kesinti artarak devam eder. Örneğin programdan 2 kez faydalanmış öğrencilerin 3. başvurularında nihai Erasmus notundan -20 puan kesinti uygulanır. Aynı durumdaki öğrencilerin 4. başvurularında ise -30 puan kesinti uygulanır.

d. Engelli öğrencilerin (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) nihai Erasmus+ puanına +10 puan uygulanır. Bu durumdaki öğrencilerin online başvuru süreci sona ermeden önce, durumlarını gösteren belgelerini ofisimize teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde bu durumdaki öğrencilere + puan uygulaması yapılamayacaktır.

e. Şehit ve gazi çocuklarının (belgelenmesi kaydıyla) nihai Erasmus+ puanına +15 puan uygulanır. Bu durumdaki öğrencilerin online başvuru süreci sona ermeden önce, durumlarını gösteren belgelerini ofisimize teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde bu durumdaki öğrencilere + puan uygulaması yapılamayacaktır.

f. 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilerin (belgelenmesi kaydıyla) Erasmus puanına +10 puan uygulanır. Bu durumdaki öğrencilerin online başvuru süreci sona ermeden önce, durumlarını gösteren belgelerini ofisimize teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde bu durumdaki öğrencilere + puan uygulaması yapılamayacaktır.

g. Vatandaşı olunan ülkede Erasmus+ faaliyeti gerçekleştirecek öğrencilerin nihai Erasmus+ puanına  -10 puan uygulanır.

h. Birimimiz tarafından daha önce düzenlenen toplantılara katılmayan öğrencilerin nihai Erasmus+ puanına katılmadıkları her bir toplantı için -5 puan uygulanır.

i. Online başvuru yapmalarına rağmen Erasmus+ Programı kapsamında düzenlenen dil sınavlarına girmeyen öğrencilerin nihai Erasmus+ puanına  -5 puan uygulanır.

Ek puanlar için belirtilen durumların başvuru süreci sona ermeden belgelendirilmesi gerekmektedir. Ek puan uygulamasına ilişkin durumları kanıtlayan belgeler e-posta ile sorumlu öğretim görevlisine iletilmelidir: ktu.iro.aydin@gmail.com

Başvurunun sona ermesinin ardından gönderilen belgeler  dikkate alınmayacaktır.


TAHMİNİ KONTENJAN

10 öğrenci


STAJ SÜRESİ VE STAJIN YAPILABİLECEĞİ DÖNEM 

- Erasmus+ kapsamında staj süresi en az 2 aydır. 2 aydan kısa staj yapılması mümkün değildir.

- Bu proje kapsamında staj yapmaya hak kazanacak öğrencilere asgari süre olan 2 ay için hibe desteği verilecektir. 2 aydan sonraki süreyi kendi bütçelerinden karşılamaları koşuluyla öğrenciler 2 aydan uzun staj yapabilirler.

- Daha önce programdan faydalanmış olan Tıp Fakültesi öğrencileri lisans+yüksek lisans olarak değerlendirildikleri için 24 ayı aşmamak şartıyla Erasmus+ döneminde yeniden başvuru yapabilirler.

- Erasmus+ programına KTÜ’de kayıtlı öğrenci olduğu dönemde başvuru yaparak hak kazanmış olmak şartıyla mezun olacak durumdaki öğrenciler de mezuniyet tarihlerinden sonra 1 yıl içerisinde (proje bitiş süresini aşmamak koşuluyla)  staj faaliyeti gerçekleştirebilirler.

- Staja başvuran öğrencilerimizin en geç 31 Mayıs 2023 tarihine kadar staj faaliyetini gerçekleştirip dönmüş olmaları gerekmektedir.

- Lisans düzeyindeki öğrenciler dönem içerisinde derslere girmekle yükümlü oldukları için yaz döneminde staj yapmaları gerekmektedir.

-Ara sınıf öğrencilerinin hâlihazırda 2022 yaz dönemi için hak kazandıkları bir Erasmus+ stajı söz konusuysa, dönem içerisinde derslere devam zorunlulukları olması ve yalnızca yaz tatili sürecinde staj gerçekleştirebilecek olmaları nedeniyle bir yaz tatili sürecinde 2 staj gerçekleştirmek süre bakımından mümkün olmayacaktır (stajın asgari süresi 2 aydır, 2 staj için asgari 4 aylık bir süre gerekmektedir). Bu nedenle, bu durumdaki öğrencilerin Sağlık Konsorsiyumu kapsamında da staja hak kazanmaları durumunda iki stajdan birini tercih etmeleri gerekecektir.

-2022 bahar dönemi sonunda mezun durumda olacak öğrencilerin ise birden fazla Erasmus+ stajına hak kazanmaları durumunda mezuniyetlerini takip eden süre içerisinde en geç 31 Mayıs 2023'te bitmiş olmak koşuluyla stajlarını gerçekleştirmeleri mümkündür. Örneğin; Temmuz 2022 itibariyle mezun olan bir öğrenci, kazandığı staj hakkını/haklarını Ağustos-Eylül, Ocak-Şubat şeklinde planlayabilir. Dikkat edilmesi gereken kriter, stajların aynı tarihlere denk gelmemesi ve 31 Mayıs 2023'ten önce tamamlanmış olmalarıdır. Bu durumda olan öğrenciler, hak kazandıkları süreçleri o sürecin akışına göre ayrı ayrı yürütmekle yükümlüdürler. Örneğin, iki farklı staja hak kazanmış bir öğrenci tüm belgeleri her iki staj için de ayrı ayrı hazırlamak durumundadır.


SON BAŞVURU TARİHİ

24 Ocak 2022 Pazartesi - Saat 16:00


ONLINE BAŞVURU FORMU

Erasmus+ KA108 Sağlık Konsorsiyumu Öğrenci Staj Hareketliliği faaliyetine başvuru yapmak için tıklayınız.


İRTİBAT BİLGİLERİ

Bu başvuruyla ilgili tüm sorularınızı yalnızca aşağıda belirtilen öğretim görevlisine iletebilirsiniz. Süreçle ilgili tüm iletişim e-posta üzerinden gerçekleştirilecektir.

Öğr. Gör. Onur AYDIN

ktu.iro.aydin@gmail.com

Erasmus+ KA108 Konsorsiyum Programı 

KTÜ Değişim Programları Koordinatörlüğü