2021-2022 Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği 1. Başvuru Dönemi Başlamıştır

* Değerli öğrencilerimiz,

Başvuru süreci 25 Kasım 2021 saat 16:00 itibariyle sona ermiştir. 

KTÜ DEĞİŞİM PROGRAMLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ

 

BAŞVURU DÖNEMİ, PROJE NUMARASI, KİMLERİN BAŞVURU YAPABİLECEĞİ VE BAŞVURU YAPANLARIN NE ZAMAN STAJ YAPABİLECEĞİ

 • - Bu başvuru dönemi 2021-2022 akademik yılı Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği 1. başvuru dönemidir.
 • - Sadece 3 Kasım 2021 tarihinde düzenlenen Erasmus+ Dil Sınavına giren öğrenciler başvuru yapabilirler. Sınava girmeyen öğrenciler başvuru yapamazlar.
 • - Bu başvuru dönemi için staja en erken başlama tarihi koordinatörlüğümüz tarafından 1 Haziran 2022 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten önce staja başlanması mümkün olmayacaktır.
 • - Bu döneme başvuru yapan lisans düzeyindeki öğrenciler hak kazanmaları durumunda önümüzdeki yaz staj yapabilirler.
 • - Bu döneme başvuru yapan ve bu yaz mezun olacak öğrenciler, hak kazanmaları durumunda yaz döneminde staj yapabilecekleri gibi eğer dilerlerse mezuniyetten sonra da en geç 31 Mayıs 2023 tarihinde bitecek şekilde staj yapabilirler. 
 • - Bu döneme başvuru yapan lisansüstü düzeydeki ve tez aşamasındaki öğrenciler de (derslere devam zorunluluğu olmayan) hak kazanmaları durumunda yaz döneminde staj yapabilecekleri gibi eğer dilerlerse yaz dönemi dışında da en geç 31 Mayıs 2023 tarihinde bitecek şekilde staj yapabilirler.
 • - Henüz Türkiye Ulusal Ajansı ile üniversitemiz arasında hibe sözleşmesi imzalanmadığından projenin 31 Mayıs 2023 olan bitiş tarihinin değişme ihtimali vardır.
 • - Bu başvuru dönemi 2021-1-TR01-KA131-HED-000005030 nolu proje dönemine aittir. Henüz Türkiye Ulusal Ajansı ile üniversitemiz arasında hibe sözleşmesi imzalanmadığından bu proje numarasının ileride değişme ihtimali vardır.
 • - Başvurular online olarak alınacaktır. ERASMUS+ HİBELERİ HAKKINDA

Türkiye’nin Erasmus+ Programının da dahil olduğu AB programlarına katılımına ilişkin uluslararası anlaşma 27.10.2021 tarihinde Brüksel’de imzalanmıştır. Ancak anlaşmanın imzalanmasından sonraki süreçte tamamlanması gereken bir dizi işlem daha bulunmaktadır. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için mektup teatisi, sonrasında bütçe kırılımlarını belirleyen yıllık katılım anlaşması vs. gibi işlemler henüz sonuçlanmamıştır. Dolayısıyla katılıma ilişkin resmi süreç henüz tamamlanmadığı için yaşanacak gecikmelerden veya aksaklıklardan kaynaklanabilecek maddi veya manevi kayıplardan üniversitemiz ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz. Henüz Türkiye Ulusal Ajansı ile üniversitemiz arasında da hibe sözleşmesi imzalanmamıştır ve üniversitemize 2021 projeleri için bir hibe aktarımı yapılmamıştır. Bu nedenle hibelerin ödenmesi hususunda gecikmelerin yaşanması söz konusu olabilir. Bu duyuruda başvurusu alınan faaliyet türü için seçimler, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından ilan edilen ve üniversitelere tahsis edilen tahmini proje bütçelerine göre yapılacaktır. Üniversitelere tahsis edilen proje bütçeleri tahmini olduğundan bu miktarlarda azalma veya artma olması ihtimali de vardır.


ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ NEDİR?  

Erasmus+ Staj faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurt dışındaki bir işletmede veya uygun olan başka bir kurumda staj yapmasıdır. 'Staj', bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. 

Bir üniversitede derslere girmek Erasmus stajı olarak kabul edilmez. Erasmus+ programı kapsamında zorunlu staja eş değer sayılacak şekilde staj yapılabileceği gibi zorunlu stajı olmayan bölümler de isteğe bağlı gönüllü staj yapabilirler. Zorunlu stajını tamamlamış öğrenciler veya Erasmus+ stajı zorunlu stajına eş değer sayılmayan öğrenciler de dilerlerse Erasmus+ kapsamında gönüllü staj yapabilirler.

Erasmus+ Staj Hareketliliği kapsamında ikili anlaşma gerekliliği yoktur. Programdan faydalanmaya hak kazanan öğrencilere kendilerine staj yeri bulmaları için belli bir süre tanınacaktır. Başvuru süreci sona erdiğinde staj yeri bulunması için yapılması gerekenlerle ilgili detaylı bilgilendirme ofisimiz tarafından yapılacaktır. Kabul mektubu alınması için belirlenecek son tarih bu sayfadan daha sonra seçim sonuçlarıyla birlikte ilan edilecektir.


BAŞVURU ŞARTLARI

- KTÜ’de kayıtlı tam zamanlı öğrenci olanlar başvuru yapabilirler. Mezun öğrenciler başvuru yapamazlar.
- Üniversitemizde bu faaliyet türü için başvurular lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine açıktır.
- Henüz akademik ortalaması olmayan lisans düzeyi 1. sınıf öğrencileri başvuru yapamazlar.
- Lisans için en az 2,20, Yüksek Lisans ve Doktora için en az 2,50 ortalamaya sahip olan öğrenciler başvuru yapabilirler.
- Yüksek Lisans öğrencisi olup henüz akademik ortalaması olmayan öğrenciler lisans mezuniyet ortalamaları en az 2.50 olması şartıyla başvuru yapabilirler. 
- Lisansüstü öğrencisi olup akademik ortalaması KTÜ BYS sisteminde 0 görünen öğrencilerin bir önceki eğitim düzeylerine ait mezuniyet transkriptlerini (yüksek lisans öğrencileri lisans mezuniyet transkriptlerini, doktora öğrencileri yüksek lisans mezuniyet transkriptlerini) online başvuru süreci sona ermeden önce sener.karaosmanoglu@gmail.com adresinden Öğr. Gör. Şener KARAOSMANOĞLU'na göndermeleri zorunludur. Transkript gönderirken gmail uzantılı bir e-posta adresi kullanmanız zorunludur çünkü hotmail, outlook, windowslive ve icloud uzantılı e-posta adresleri ile zaman zaman e-posta alma veya gönderme konusunda sorun yaşanmaktadır. Başka bir adres kullanmanız ve e-postanın ofisimize ulaşmaması durumunda sorumluluk öğrenciye aittir. Gönderilecek transkript e-devletten indirilen karekodlu belge veya ilgili üniversiteden alınmış imzalı-mühürlü transkriptin taranmış hali olmalıdır. Son tarihe kadar ofisimize gerekli belgeyi göndermeyen öğrenciler değerlendirmeye alınamayacakları için eleneceklerdir. 
- Daha önce Öğrenci Öğrenim ya da Staj Hareketliliği programından faydalanmış öğrenciler geriye kalan sürelerinin yeterli olması şartıyla başvuru yapabilirler. Bu durumdaki öğrencilerin geriye kalan süreleri en az 2 ay olmak zorundadır. 


STAJ YAPILABİLECEK KURUMLAR

Staj yapılacak kurum mutlaka öğrencinin kendi bölümüyle ilgili bir kurum olmalıdır. Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; program ülkelerinde yer alan işletme tanımına uyan emek piyasasında ya da eğitim, öğretim, gençlik, araştırma ve geliştirme alanında herhangi bir kamu ya da özel sektör kuruluşu olabilir. Örneğin:

- Kamu veya özel sektöre ait küçük, orta veya büyük ölçekli işletmeler
- Yerel, bölgesel ya da kamu kurumları
- Yurt dışındaki büyükelçilik veya konsolosluklar
- Ticaret odaları, esnaf-zanaatkar birlikleri, borsalar ve sendika gibi iş dünyasına ait her türlü oluşum
- Üniversiteler, araştırma enstitüleri, laboratuvarlar
- Vakıflar
- Okul/enstitü/eğitim merkezi/kurs vb. her türlü eğitim kurumu
- Kar amacı gütmeyen kurumlar, dernekler, STK’lar
- Kariyer planlama, profesyonel danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti sunan kurumlar
 

STAJ YAPILAMAYACAK KURUMLAR

- Avrupa Birliği Kurumları ve AB Ajansları
- AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar


MADDİ DESTEK(BURS/HİBE) VE STAJ YAPILABİLECEK ÜLKELER

Erasmus+ Stajı yapılabilecek ülkeler ve ilgili ülkelere göre verilecek aylık burs miktarları için tıklayınız.


DİL SINAVI İÇİN TABAN PUANLAR

3 Kasım 2021 tarihinde düzenlenen dil sınavı için Erasmus+ Staj Hareketliliği kapsamında belirlenecek taban puanlar, bütçe hesaplamaları yapılarak seçim sonuçlarıyla birlikte bu sayfadan daha sonra ilan edilecektir.


TAHMİNİ KONTENJAN SAYILARI

Bu başvuru döneminde tahmini olarak en az 20 en fazla 30 asil aday seçilebilecektir. Maddi destek sağlanacak staj süresi 2 ay olarak planlanmıştır. Tahmini proje bütçelerinde artış olması durumunda seçilebilecek aday sayısında da artış olabilir.


DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

 • - Yazılı sınav %75, dinleme sınavı %25 oranında dikkate alınarak toplam dil notu hesaplanır.
 • - Yazılı sınav için taban puan uygulanacaktır ve taban puanın altında kalan öğrenciler elenecektir. Belirlenecek taban puanlar sınavın ardından ve bütçe hesabı yapıldıktan sonra ofisimiz tarafından ilan edilecektir.
 • - Gerekmesi durumunda İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü için daha yüksek taban puan uygulanacaktır. Diğer tüm bölümler için standart taban puan uygulanacaktır.
 • - Dinleme(Listening) sınavı için program kuralları gereği taban puan uygulanmayacaktır.
 • - Nihai Erasmus+ notu hesaplanırken akademik ortalama %50, toplam dil notu %50 oranında dikkate alınır.(Akademik ortalama 100'lük sisteme 25 ile çarpılarak dönüştürülür.)
 • - Öğrenciler nihai Erasmus+ notuna göre bölüm ya da fakültelere eşit kontenjan ayrılarak ve ülke tercihleri dikkate alınarak seçilir. Kontenjan sayıları bütçe hesabı yapıldıktan sonra ofisimiz tarafından ilan edilecektir.
 • - Daha önce programlardan faydalanmış olan veya faydalanmak üzere ilan edilen listelerde asil olarak yer alan öğrencilerin nihai Erasmus+ notunda 10 puan kesinti uygulanır.
 • - Daha önce programlardan birine başvurmuş ve kendilerine tanınan süre dışında hakkından feragat etmiş öğrencilerin nihai Erasmus+ puanlarına -10 puan uygulanır.
 • - Programdan daha önce 2 kez veya daha fazla faydalanmış öğrencilerden yapılacak kesinti artarak devam eder. Örneğin programdan 2 kez faydalanmış öğrencilerin 3. başvurularında nihai Erasmus notundan -20 puan kesinti uygulanır. Aynı durumdaki öğrencilerin 4. başvurularında ise -30 puan kesinti uygulanır.
 • - Engelli öğrencilerin (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) nihai Erasmus+ puanına +10 puan uygulanır. Bu durumdaki öğrencilerin online başvuru süreci sona ermeden önce, durumlarını gösteren belgelerini sener.karaosmanoglu@gmail.com adresinden Öğr. Gör. Şener KARAOSMANOĞLU'na göndermeleri zorunludur. Gönderilecek belge ilgili makamdan imzalı-mühürlü bir belgenin taranmış hali olmaldır veya karekodla doğrulanabilen bir belge olmalıdır. Belge gönderirken gmail uzantılı bir e-posta adresi kullanmanız zorunludur çünkü hotmail, outlook, windowslive ve icloud uzantılı e-posta adresleri ile zaman zaman e-posta alma veya gönderme konusunda sorun yaşanmaktadır. Son tarihe kadar belge göndermeyen öğrencilere + puan uygulaması yapılamayacaktır.
 • - Şehit ve gazi çocuklarının (belgelenmesi kaydıyla) nihai Erasmus+ puanına +15 puan uygulanır. Bu durumdaki öğrencilerin online başvuru süreci sona ermeden önce, durumlarını gösteren belgelerini sener.karaosmanoglu@gmail.com adresinden Öğr. Gör. Şener KARAOSMANOĞLU'na göndermeleri zorunludur. Gönderilecek belge ilgili makamdan imzalı-mühürlü bir belgenin taranmış hali olmaldır veya karekodla doğrulanabilen bir belge olmalıdır. Belge gönderirken gmail uzantılı bir e-posta adresi kullanmanız zorunludur çünkü hotmail, outlook, windowslive ve icloud uzantılı e-posta adresleri ile zaman zaman e-posta alma veya gönderme konusunda sorun yaşanmaktadır. Son tarihe kadar belge göndermeyen öğrencilere + puan uygulaması yapılamayacaktır.
 • - 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilerin(belgelenmesi kaydıyla) Erasmus puanına +10 puan uygulanır. Bu durumdaki öğrencilerin online başvuru süreci sona ermeden önce,durumlarını gösteren belgelerini sener.karaosmanoglu@gmail.com adresinden Öğr.Gör.Şener KARAOSMANOĞLU'na göndermeleri zorunludur. Gönderilecek belge ilgili makamdan imzalı-mühürlü bir belgenin taranmış hali olmaldır veya karekodla doğrulanabilen bir belge olmalıdır. Belge gönderirken gmail uzantılı bir e-posta adresi kullanmanız zorunludur çünkü hotmail, outlook, windowslive ve icloud uzantılı e-posta adresleri ile zaman zaman e-posta alma veya gönderme konusunda sorun yaşanmaktadır. Son tarihe kadar belge göndermeyen öğrencilere + puan uygulaması yapılamayacaktır.
 • - Vatandaşı olunan ülkede Erasmus+ faaliyeti gerçekleştirecek öğrencilerin nihai Erasmus+ puanına -10 puan uygulanır.
 • - KTÜ Değişim Programları Koordinatörlüğü tarafından daha önce seçilmiş Erasmus+ öğrencileri için düzenlenen toplantılara katılmayanların, programa yeniden başvuru yapmaları durumunda nihai Erasmus+ puanlarına -5 puan uygulanır.
 • - Online başvuru yapmalarına rağmen Erasmus+ Programı kapsamında düzenlenen dil sınavlarına girmeyen öğrencilerin nihai Erasmus+ puanına -5 puan uygulanır.STAJIN ASGARİ VE AZAMİ SÜRESİ / TOPLAM FAALİYET SÜRESİ SINIRI

 • - Erasmus+ kapsamında staj süresi en az 2 ay, en fazla 12 aydır. 2 aydan kısa staj yapılması mümkün değildir.
 • - Ofisimiz yetersiz bütçe olması durumunda staj sürelerini asgari süre olan 2 ay ile sınırlandırma hakkına sahiptir.
 • - Daha önce programdan faydalanmış olan öğrenciler(Öğrenim+Staj) her bir eğitim düzeyi için lisans-yüksek lisans-doktora ayrı ayrı olmak üzere 12 ayı aşmamak şartıyla Erasmus+ döneminde yeniden başvuru yapabilirler. 
 • - Daha önce programdan faydalanmış olan Tıp Fakültesi öğrencileri lisans+yüksek lisans olarak değerlendirildikleri için 24 ayı aşmamak şartıyla Erasmus+ döneminde yeniden başvuru yapabilirler.
 • - Erasmus+ döneminde KTÜ’de kayıtlı öğrenci olduğu dönemde başvuru yaparak hak kazanmış olmak şartıyla mezun olan öğrenciler de mezuniyet tarihinden sonra 1 yıl içerisinde projenin bitiş tarihine kadar staj faaliyeti gerçekleştirebilirler. ERASMUS+ SÜREÇ REHBERLERİ

Üniversitemizde Erasmus+ programının uygulanma şekli ve süreci hakkında detaylı bilgi almak isterseniz ekteki süreç rehberlerini inceleyebilirsiniz.


SON BAŞVURU TARİHİ

Son Başvuru Tarihi:  

25 Kasım 2021 Perşembe  / Saat 16:00 

Seçim sonuçları ve diğer tüm duyurular bu internet sayfasında yayınlanacaktır.


BAŞVURU YAPARKEN KULLANILACAK E-POSTA ADRESİ

Başvuru yapabilmek için gmail uzantılı bir e-posta adresi kullanılması zorunludur. Eğer gmail uzantılı bir e-posta adresiniz yoksa başvuru formuna geçmeden önce gmail uzantılı bir e-posta adresi açmanız gerekmektedir. Hotmail, outlook, windowslive ve icloud uzantılı e-posta adresleri ile zaman zaman e-posta alma veya gönderme konusunda sorun yaşanmaktadır. Bu sebeple sadece gmail uzantılı adresler kabul edilecektir. 


ONLINE BAŞVURU FORMU

2021-2022 Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği Programı'na 1. Başvuru Dönemi kapsamında başvuru yapmak için tıklayınız.


KTÜ DEĞİŞİM PROGRAMLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ