Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği 2021-2022 Akademik Yılı Başvuruları Başlamıştır

Değerli öğrencilerimiz,

2021-2022 akademik yılında, Erasmus+ Öğrenci  Öğrenim Hareketliliği kapsamında üniversitemizin Avrupa’da anlaşmalı olduğu üniversitelerde eğitim almak isteyen öğrencilerimiz için online başvuru süreci başlamıştır. 

Türkiye Ulusal Ajansı'nın talimatıyla 2021-2022 akademik yılı Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği başvuruları bu koşullar altında alınacaktır.

“Bilindiği gibi 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla yeni Erasmus+ Programı başlamıştır. 2021 sözleşme yılı için kurallarda ve hibe miktarlarında değişiklik beklenmektedir. Söz konusu kurallar kesinleştiğinde hak edilen hibe miktarlarında ve  hareketlilik sürelerinde  değişiklik olabileceği gibi kazanılan hakkın yitirilmesi de söz konusu olabilir. Diğer taraftan,  Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 2021-2027 yeni Erasmus+ programına katılım anlaşması ile 2021 Yılı Delegasyon Anlaşması henüz imzalanmamıştır. Söz konusu anlaşma süreçlerinde yaşanacak gecikmelerden veya aksaklıklardan kaynaklanabilecek  maddi veya manevi kayıplardan  kurumumuz ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.”

Yeni dönemdeki faaliyetler Türkiye Ulusal Ajansı'nın yayımlayacağı el kitabındaki kurallara göre gerçekleşecektir. Uyarlanmış el kitabı henüz yayımlanmadığı için yeni dönem kural ve koşulları daha sonra duyurulacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

- KTÜ’de tam zamanlı aktif öğrenci olmak.

- Lisans için en az 2,20, Yüksek Lisans ve Doktora için en az 2,50 ortalamaya sahip olmak.

- Lisans düzeyindeki hazırlık sınıfı öğrencileri akademik ortalamaya sahip olmamaları sebebiyle başvuru yapamaz.

- Lisansüstü öğrencisi olup henüz akademik ortalaması olmayan öğrenciler ise bir önceki mezuniyet akademik ortalamaları 2.50 olması şartıyla başvuru yapabilirler. Ancak bu durumdaki lisansüstü öğrencilerin online başvurularını tamamladıktan sonra, akademik ortalamalarını gösteren öğrenci işlerinden onaylı transkript belgelerini başvuru süreci sona ermeden ofinaf@ktu.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Aksi takdirde bu durumdaki öğrenciler elenecektir. E-devlet üzerinden temin edilmiş, akademik ortalamaları gösteren mezuniyet belgeleri de kabul edilir.

- 2021-22 akademik yılında, mezun durumunda olacak öğrenciler başvuru yapamaz.

- Okulu uzayan öğrencilerin başvuru yapabilmesi için bir dönem için en az 30 AKTS değerinde ders alma zorunluluğu vardır.

- Bu çağrıya yalnızca 15 Şubat 2021 tarihinde yapılan KTÜ Erasmus online dil sınavına katılanlar başvuru yapabilir.

Sınav notu olmayan öğrenciler elenir.

KTÜ Erasmus Ofisi tarafından 15 Şubat 2021 tarihli Erasmus dil sınavı sonucunda yayınlanan listede, yazılı sınavın %75'i ve dinleme sınavının %25'i alınarak hesaplanmış  toplam dil puanlarına göre 65-79 puan arasında olan öğrenciler için B1 seviyesinde, 80-100 arasında olan öğrenciler için B2 seviyesinde İngilizce dil sertifikası verilecektir.

İKİLİ ANLAŞMALAR

Online başvuru yapmadan önce linkte yer alan anlaşmalı üniversitelerimizin listesini kontrol ediniz, üniversitelerin talep ettikleri dil yeterliliği kriterlerini dikkate alınız ve internet üzerinden tercih yapmak istediğiniz üniversiteleri araştırınız. Anlaşmaların geçerlilik sürelerine, son başvuru tarihlerine ve açıklamalar kısmındaki özel durumları dikkate almanız, programdan faydalanabilmeniz açısından önemlidir. 

Önemli Not: Anlaşmaların bitiş tarihleri pandemi dolayısıyla 1 yıl süreyle uzatılmıştır. Tercihlerinizi bu doğrultuda yapabilirsiniz.

Başvuru tamamlandıktan sonra tercihlerinizde değişiklik yapmak ya da tercih sıranızı değiştirmek mümkün değildir.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

(2021 Uygulama El Kitabı Esaslarına Göre Güncelleme Yapılabilir)

- Yazılı sınav %75, dinleme sınavı %25 oranında dikkate alınarak toplam dil notu hesaplanır.

- Nihai Erasmus+ notu hesaplanırken akademik ortalama %50, toplam dil notu %50 oranında dikkate alınır.

- Öğrenciler sistem tarafından yapmış oldukları tercihlere göre nihai Erasmus+ notu dikkate alınarak sistem tarafından otomatik olarak yerleştirilir.

- Geçtiğimiz akademik yıllarda Erasmus+ programından faydalanmak için hak kazanmış ancak düzenlenen oryantasyon toplantılarına katılmamış öğrencilerin nihai Erasmus+ notundan 5 puan kesinti uygulanır.

- Daha önce Erasmus+ Programından 1 kez faydalanmış olan öğrencilerin nihai Erasmus+ notunda 10 puan kesinti uygulanır.

- Program kuralları gereğince, programdan daha önce 2 kez veya daha fazla faydalanmış öğrencilerden yapılacak kesinti artarak devam eder. Örneğin programdan 2 kez faydalanmış öğrencilerin 3. başvurularında nihai Erasmus+ notundan -20 puan kesinti uygulanır. Aynı durumdaki öğrencilerin 4. başvurularında ise -30 puan kesinti uygulanır.

- Daha önce Erasmus+ programlarından birine başvurmuş ve kendilerine tanınan süre dışında hakkından feragat etmiş öğrencilerin Erasmus+ puanlarına 10 puan kesinti uygulanır.

- Engelli öğrencilerin (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) Erasmus+ puanına +10 puan uygulanır. Bu durumdaki öğrencilerin online başvuru süreci sona ermeden önce, durumlarını gösteren belgelerini ofisimize teslim etmeleri gerekmektedir.(ofinaf@ktu.edu.tr e-posta adresine) 

- Şehit ve gazi çocuklarının (belgelenmesi kaydıyla) Erasmus+ puanına +15 puan uygulanır. Bu durumdaki öğrencilerin online başvuru süreci sona ermeden önce, durumlarını gösteren belgelerini ofisimize teslim etmeleri gerekmektedir. (ofinaf@ktu.edu.tr e-posta adresine) 

- 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilerin Erasmus+ puanına +10 puan uygulanır. Bu durumdaki öğrencilerin online başvuru süreci sona ermeden önce, durumlarını gösteren belgelerini ofisimize teslim etmeleri gerekmektedir. (ofinaf@ktu.edu.tr e-posta adresine) 

- Vatandaşı olunan ülkede Erasmus+ faaliyeti gerçekleştirecek öğrencilerin puanına  10 puan kesinti uygulanır.

GENEL AÇIKLAMALAR

- 15 Şubat 2021 tarihli Erasmus+ online dil sınavına girmeyenlerin başvuruları dikkate alınmayacaktır.

- Akademik eğitim düzeyi hakkında yanlış beyanda bulunan, öğrencisi bulunduğu fakülte ya da bölümden farklı bir fakülte/bölüm seçimi yaparak tercihte bulunan öğrenciler elenecektir.

- Tercihte bulunacağınız üniversitelerin son başvuru tarihlerini üniversitelerin web sayfalarından kontrol etmeniz, tercihlerinizi bu doğrultuda yapmanız kabul mektubu alabilmeniz açısından oldukça önemlidir.

- Daha önce Erasmus+ Programından faydalanmış olan öğrenciler(Öğrenim ve/veya Staj) her bir eğitim düzeyi için lisans-yüksek lisans-doktora ayrı ayrı olmak üzere 12 ayı aşmamak şartıyla Erasmus+ döneminde yeniden başvuru yapabilirler. Bu durumdaki öğrenciler için Öğrenim Hareketliliği kapsamında geriye kalan sürenin en az 3 ay olması gerekir. 3 aydan daha az süresi kalmış öğrenciler programdan faydalanamaz. 

- Daha önce programdan faydalanmış olan Tıp Fakültesi öğrencileri lisans+yüksek lisans olarak değerlendirildikleri için 24 ayı aşmamak şartıyla Erasmus+ döneminde yeniden başvuru yapabilirler.

- Altıncı sınıfta öğrenim gören Tıp Fakültesi öğrencileri fakülte yönetiminin almış olduğu karar gereği Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği programından faydalanamazlar.

- Sınava giren öğrencilerin başarı durumuna göre yazılı sınav için taban puanlar belirlenecektir. İngiliz Dili/Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri için farklı taban puanlar uygulanacaktır.

- Dış İlişkiler Ofisi sadece ön yerleştirme yapmaktadır ve öğrencileri aday olarak göstermektedir. Öğrencinin programdan faydalanabilmesi için tek dönemde 30 ECTS kredisi alabilmesi ve KTÜ'de 30 ECTS kredisine denk ders saydırabilmesi şarttır. ECTS kredisi tüm Avrupa'da geçerli olan bir kredi ve not sistemidir. Yeterli sayıda ECTS kredi yükü sağlayamayan öğrenciler programdan faydalanamaz. Aynı şekilde aday olarak gösterildiği üniversiteden kabul mektubu alamayan öğrenci programdan faydalanamaz.

- Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru formunda uyruk alanına, vatandaşı bulunan ülke bilgisini girmesi gerekmektedir.

MADDİ DESTEK

Ülkelere göre aylık hibe(burs) miktarlarına ulaşmak için tıklayınız.

ENGELLİ YARARLANICI DESTEĞİ

Engelli öğrencilere durumlarını belgelendirmeleri şartıyla ekstra maddi destek sağlanacaktır. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

MADDİ AÇIDAN KISITLI ÖĞRENCİLER

29.05.1989 tarih ve 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun 2. Maddesi kapsamında anne veya babasına ya da kendisine muhtaçlık aylığı bağlanan öğrenciler ekonomik açıdan imkânı kısıtlılara yönelik 100 Avro ilave hibe imkânından yararlanırlar. Hareketliliğe seçilen öğrencinin ilave hibeden yararlanmak için Hibe Sözleşmesi imzalanmadan önce Erasmus ofisine başvurarak bağlı bulunduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden alacağı yukarıda belirtilen Kanun kapsamında muhtaçlık aylığı aldığına dair belgeyi ibraz etmesi gereklidir.

YTB BURSLU ÖĞRENCİLER

YTB Burslusu olarak üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerin, Erasmus+ programından faydalanma hakkı kazanması durumunda, YTB burslarının kesileceği kurumumuza resmi yazıyla bildirilmiştir. YTB burslarının kesilmesini kabul eden öğrencilerin, Erasmus+ programından faydalanmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

SÜREÇ

Başvuru süreci sona erdikten sonra Uygulama El Kitabının ilanını takiben, gerekli kontrollerin yapılmasının ardından yerleştirme sonuçları bu web sayfası üzerinden ilan edilecektir.

Son Başvuru Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi / Saat 16.00

BAŞVURU YAPARKEN KULLANILACAK E-POSTA ADRESİ

Başvuru yapabilmek için gmail uzantılı bir e-posta adresi kullanılması zorunludur. Eğer gmail uzantılı bir e-posta adresiniz yoksa başvuru formuna geçmeden önce gmail uzantılı bir e-posta adresi açmanız gerekmektedir. Hotmail, outlook, windowslive ve icloud uzantılı e-posta adresleri ile zaman zaman e-posta alma veya gönderme konusunda sorun yaşanmaktadır. Bu sebeple sadece gmail uzantılı adresler kabul edilecektir. 

ONLINE BAŞVURU FORMU

2021-2022 akademik yılı Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Programına başvuru yapmak için TIKLAYINIZ.

Süreç Rehberi için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular için tıklayınız.

İRTİBAT BİLGİLERİ
Tüm iletişim e-posta ile sağlanacaktır. Sorularınız için; linkteki iletişim adreslerinden yalnızca birini seçerek ofisimizle irtibat sağlayabilirsiniz.

 (Hotmail, outlook, windowslive ve icloud uzantılı e-posta adresleri ile sık sık e-posta alma veya gönderme konusunda sorun yaşanmaktadır. Göndereceğiniz e-postanın ofisimize sorunsuz şekilde ulaşması veya bizim yazacağımız cevabın sorunsuz şekilde size ulaşması için gmail uzantılı bir e-posta adresi kullanmanız gerekmektedir.) 


KTÜ DEĞİŞİM PROGRAMLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ERASMUS OFİSİ