2018-2019 Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği Ek Bütçe Başvurusu

EK BÜTÇE BAŞVURUSU NEDİR? KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

2018-2019 akademik yılında öğrenci feragatları sebebiyle artan bütçenin kullanılabilmesi için Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuru Dönemi açılmıştır. Başvurular online olarak alınacaktır. Bu başvuru dönemi 2018-1-TR01-KA103-050341 nolu proje kapsamında olduğu için başvuru yapacak öğrencilerin 1 Nisan 2020 - 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında tam 2 ay olacak şekilde staj yapmaları gerekecektir. Bu tarih aralığında yurt dışına çıkabilecek durumda olan öğrencilerimizin başvuru yapması beklenmektedir. Bu sebepten ötürü lisansüstü düzeyde, tez aşamasında olan ve derslere girme veya devam zorunluluğu olmayan öğrencilerin başvuru yapması beklenmektedir. Son sınıf lisans düzeyi öğrencilerinin de eğer yukarıda yazılı tarihlerde mezun durumda olacaklarsa veya devam zorunlulukları yoksa başvuru yapmaları mümkündür. 

Lisans düzeyinde öğrenim gören diğer öğrenciler, 1 Nisan 2020 - 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında derslere girmekle yükümlü oldukları için bu başvuru döneminde programdan faydalanamazlar. Bu durumdaki öğrenciler, ilgili tarihlerde yurtdışına çıkarlarsa, derslere giremedikleri için devamsızlıktan kalıp okulu uzatacaklardır. Lisans düzeyinde öğrenim gören öğrenciler, Kasım 2019 tarihinde ofisimiz tarafından 2019-2020 dönemi için başvuru alındığında, o süreçte başvuru yapıp okulun kapalı olduğu yaz döneminde staj yapabilirler.  

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ NEDİR? 

Erasmus+ Staj faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede veya uygun olan başka bir kurumda staj yapmasıdır. 'Staj', bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. 

Erasmus+ Staj Hareketliliği kapsamında ikili anlaşma gerekliliği yoktur. Programdan faydalanmaya hak kazanan öğrencilere kendilerine staj yeri bulmaları için belli bir süre tanınacaktır. Başvuru ve sınav süreci sona erdiğinde staj yeri bulunması için yapılması gerekenlerle ilgili detaylı bilgilendirme ofisimiz tarafından yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

- KTÜ’de kayıtlı tam zamanlı öğrenci olanlar başvuru yapabilirler.
- Henüz akademik ortalaması olmayan lisans düzeyi 1. sınıf öğrencileri başvuru yapamazlar.
- Lisans için en az 2,20, Yüksek Lisans ve Doktora için en az 2,50 ortalamaya sahip olan öğrenciler başvuru yapabilirler.
- Lisansüstü öğrencisi olup henüz akademik ortalaması olmayan öğrenciler lisans mezuniyet akademik ortalamaları 2.50 olması şartıyla başvuru yapabilirler. 
- Lisansüstü öğrencisi olup akademik ortalaması 0 görünen öğrencilerin bir önceki eğitim düzeylerine ait mezuniyet transkriptlerini online başvuru süreci sona ermeden önce ofisimize teslim etmeleri zorunludur. Aksi takdirde bu öğrenciler eleneceklerdir.
- Daha önce Öğrenci Öğrenim ya da Staj Hareketliliği programından faydalanmış öğrenciler geriye kalan sürelerinin yeterli olması şartıyla başvuru yapabilirler. Bu durumdaki öğrencilerin geriye kalan süreleri en az 2 ay olmak zorundadır. 
- Lisans düzeyinde öğrenim gören öğrenciler, 1 Nisan 2020 - 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında derslere girmekle yükümlü oldukları için bu başvuru döneminde programdan faydalanamazlar. Bu durumdaki öğrenciler, ilgili tarihlerde yurtdışına çıkarlarsa, derslere giremedikleri için devamsızlıktan kalıp okulu uzatacaklardır. Lisans düzeyinde öğrenim gören öğrenciler, Kasım 2019 tarihinde ofisimiz tarafından 2019-2020 dönemi için başvuru alındığında, o süreçte başvuru yapıp okulun kapalı olduğu yaz döneminde staj yapabilirler.  
- Daha önce Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği kapsamında, 2018-2019 dönemi için ilan edilen birinci veya ikinci başvuru dönemlerinde seçilmiş olan öğrencilerin bu başvuru döneminde staj hareketliliğine yeniden başvuru yapmaları mümkün değildir. Aynı proje dönemi içerisinde Erasmus+ Staj Hareketliliği programından birden fazla kez faydalanmak mümkün değildir. 
- Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği kapsamında, Ekim 2019 tarihinde ilan edilen başvuru döneminde seçilen 2019-2020 bahar dönemi öğrencileri 1 Nisan 2020 - 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında yurt dışında olacakları için bu başvuru döneminde staj hareketliliğine başvuru yapamazlar. İki faaliyet türü(öğrenim+staj) çakışamaz ve eş zamanlı olarak gerçekleşemez.

 

STAJ YAPILABİLECEK ve YAPILAMAYACAK KURUMLAR / STAJIN NİTELİĞİ

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri, üniversiteler ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olmalıdır. Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yurt dışındaki laboratuvarlarda yaptıkları deneyler, laboratuvar çalışmaları veya bilimsel araştırmalar/projeler staj faaliyeti olarak kabul edilemez. Akademik çalışma veya tez çalışması amaçlı staj faaliyeti gerçekleştirilemez. 

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:

- Avrupa Birliği kurumları ve AB Ajansları

- AB programlarını yürüten Ulusal Ajans ve benzeri kuruluşlar


MADDİ DESTEK(BURS) ve STAJ YAPILABİLECEK ÜLKELER

Erasmus+ Stajı yapılabilecek ülkeler ve ilgili ülkelere göre verilecek aylık burs miktarları için tıklayınız. 
 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

 • - Yazılı sınav %75, dinleme sınavı %25 oranında dikkate alınarak toplam dil notu hesaplanır.
 • - Yazılı sınav için taban puan uygulanacaktır ve taban puanın altında kalan öğrenciler elenecektir. Belirlenecek taban puanlar sınavın ardından ve bütçe hesabı yapıldıktan sonra ofisimiz tarafından ilan edilecektir.
 • - Gerekmesi durumunda İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü için daha yüksek taban puan uygulanacaktır. Diğer tüm bölümler için standart taban puan uygulanacaktır.
 • - Dinleme(Listening) sınavı için program kuralları gereği taban puan uygulanmayacaktır.
 • - Nihai Erasmus+ notu hesaplanırken akademik ortalama %50, toplam dil notu %50 oranında dikkate alınır.(Akademik ortalama 100'lük sisteme 25 ile çarpılarak dönüştürülür.)
 • - Öğrenciler nihai Erasmus+ notuna göre bölüm ya da fakültelere eşit kontenjan ayrılarak ve ülke tercihleri dikkate alınarak seçilir. Kontenjan sayıları, başvuru yapan öğrenci sayısına göre bütçe hesabı yapıldıktan sonra ofisimiz tarafından ilan edilecektir.
 • - Daha önce programlardan faydalanmış olan veya faydalanmak üzere ilan edilen listelerde asil olarak yer alan henüz yurtdışına çıkmamış öğrencilerin nihai Erasmus+ notunda 10 puan kesinti uygulanır.
 • - Daha önce programlardan birine başvurmuş ve kendilerine tanınan süre dışında hakkından feragat etmiş öğrencilerin nihai Erasmus+ puanlarına  -10 puan uygulanır.
 • - 2018-2019 akademik yılından itibaren, güncellenen program kuralları gereğince, programdan daha önce 2 kez veya daha fazla faydalanmış öğrencilerden yapılacak kesinti artarak devam eder. Örneğin programdan 2 kez faydalanmış öğrencilerin 3. başvurularında nihai Erasmus notundan -20 puan kesinti uygulanır. Aynı durumdaki öğrencilerin 4. başvurularında ise -30 puan kesinti uygulanır.
 • - Engelli öğrencilerin (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) nihai Erasmus+ puanına +10 puan uygulanır. Bu durumdaki öğrencilerin online başvuru süreci sona ermeden önce, durumlarını gösteren belgelerini ofisimize teslim etmeleri gerekmektedir.
 • - Şehit ve gazi çocuklarının (belgelenmesi kaydıyla) nihai Erasmus+ puanına +15 puan uygulanır. Bu durumdaki öğrencilerin online başvuru süreci sona ermeden önce, durumlarını gösteren belgelerini ofisimize teslim etmeleri gerekmektedir.
 • - 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilerin(belgelenmesi kaydıyla) Erasmus puanına +10 puan uygulanır. Bu durumdaki öğrencilerin online başvuru süreci sona ermeden önce, durumlarını gösteren belgelerini ofisimize teslim etmeleri gerekmektedir.
 • - Vatandaşı olunan ülkede Erasmus+ faaliyeti gerçekleştirecek öğrencilerin nihai Erasmus+ puanına  -10 puan uygulanır.
 • - KTÜ Dış İlişkiler Ofisi tarafından düzenlenen oryantasyon veya bilgilendirme toplantılarına katılmayan öğrencilerin nihai Erasmus+ puanlarına  -5 puan uygulanır.


STAJ SÜRESİ VE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 • - Erasmus+ kapsamında staj süresi en az 2 ay, en fazla 12 aydır. 2 aydan kısa staj yapılması mümkün değildir.
 • - Ofisimiz yetersiz bütçe olması durumunda staj sürelerini asgari süre olan 2 ay ile sınırlandırma hakkına sahiptir.
 • - Daha önce programdan faydalanmış olan öğrenciler(Öğrenim+Staj) her bir eğitim düzeyi için lisans-yüksek lisans-doktora ayrı ayrı olmak üzere 12 ayı aşmamak şartıyla Erasmus+ döneminde yeniden başvuru yapabilirler. 
 • - Daha önce programdan faydalanmış olan Tıp Fakültesi öğrencileri lisans+yüksek lisans olarak değerlendirildikleri için 24 ayı aşmamak şartıyla Erasmus+ döneminde yeniden başvuru yapabilirler.
 • - Erasmus+ döneminde KTÜ’de kayıtlı öğrenci olduğu dönemde başvuru yaparak hak kazanmış olmak şartıyla mezun olan öğrenciler de mezuniyet tarihinden sonra 1 yıl içerisinde staj faaliyeti gerçekleştirebilirler. 
 • - Staja başvuran öğrencilerimizin en geç 31 Mayıs 2020 tarihine kadar staj faaliyetini gerçekleştirip dönmüş olmaları gerekmektedir.
 • - Lisans düzeyindeki öğrenciler dönem içerisinde derslere girmekle yükümlü oldukları için yaz döneminde staj yapmaları beklenir. 
 • - Yüksek lisans ve doktora öğrencileri hak kazanmaları durumunda eğer tez aşamasında öğrenim görüyorlarsa yaz dönemini beklemeden programdan faydalanabilirler.


SON BAŞVURU TARİHİ, SINAV TARİHLERİ ve YERLERİ
 

Son Başvuru Tarihi:  

30 Ekim 2019 Çarşamba Saat 17:00 

*Online başvuru süreci sona erdikten sonra Yabancı Diller Yüksekokulu'nda hangi dersliklerde sınava girileceği liste halinde bu internet sayfası üzerinden duyurulacaktır.
 

Yazılı Dil Sınavı:  

Tarih: 1 Kasım 2019 Cuma 

Saat: 13:30  

Yer: Yabancı Diller Yüksekokulu
 

Dinleme(Listening) Sınavı:  

Tarih: 1 Kasım 2019 Cuma 

Saat: 15:30   

Yer: Yabancı Diller Yüksekokulu 


*Yazılı ve Dinleme Sınavı sonuçları, yerleştirme sonuçları ve diğer tüm duyurular bu internet sayfasında yayınlanacaktır.

ONLINE BAŞVURU FORMU

2018-2019 Ek Bütçesi Kapsamında Erasmus+ Staj Hareketliliği Programına başvuru yapmak için tıklayınız.

BAŞVURU KONTROL SİSTEMİ

Online başvuru formunu doldurduktan sonra başvurunuzun sistemde kayıtlı olup olmadığını kontrol etmek için tıklayınız. Görüntülenen listede Ctrl + F tuşlarına basarak arama yapabilirsiniz.


İRTİBAT TELEFONU

Öğr. Gör. Şener KARAOSMANOĞLU

Tel: 0462 377 3337 

 

KTÜ DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ - ERASMUS+ PROGRAM BİRİMİ