Formlar

   

Formları düzenlemek için form üzerinde sağ tuşa tıklayarak "bağlantıyı farklı kaydet" seçeneği ile bilgisayarınıza kaydedip sonra Adobe Reader programında açarak içeriğini doldurup çıktısını alınız. Chrome, Mozilla Firefox, İnternet Explorer gibi web browserlar kullanarak web sayfasında doğrudan açarak doldurmayınız. Bu şekilde doldurulan formlarda Türkçe karakterlerde görüntüleme sorunu meydana gelmektedir. Hatalı düzenlenmiş formlar yeniden düzenlenmek üzere iade edilecektir. 

  

A - MESAİ SONRASI ÇALIŞMA İÇİN HAFTALIK İZİN FORMU  

B - GÖREV/İZİN SONRASI GÖREVE BAŞLAMA FORMU 

  C - YURT İÇİ GÖREVLENDİRME FORMLARI VE EKLERİ  

Görevlendirme formları artık EBYS üzerinden gönderildiği için tek nüsha olarak düzenlenerek teslim edilmesi yeterlidir 

** (Yurt İçi görevlendirme başvuruları, görevlendirme tarihinden en geç 10 gün öncesinden verilmelidir)

Görev Türü

Katılım Desteği Var

Katılım Desteği Yok

 

Kongre, Konferans, Sempozyum, Çalıştay vb. Bilimsel Etkinliklere Katılım İçin Görevlendirme Formları

 

1a - Yolluklu-Gündelikli Görev Belgesi (Uçak İle)

1b - Yolluklu-Gündelikli Görev Belgesi (Otobüs İle)

2 - 39. Madde ile Görevlendirme Başvuru Formu

3 - Bildiri Özeti

4 - Bildiri Kabul Yazısı veya Davet Mektubu

5 - Çok Yazarlı Bildirilerde Muvaffakat Yazıları

 

 

1a - Görev Belgesi (Yolluksuz - Gündeliksiz)

(1 Haftadan Az)

1b - Görev Belgesi (Yolluksuz - Gündeliksiz)

(1 Haftadan Fazla)

 

 

Teknik Gezi, Fuar, Arazi Çalışması vb. İçin Görevlendirme Formları

 

 

1a - Yolluksuz-Gündelikli Görev Belgesi

(Araç Desteği Var)

 

1b - Yolluklu-Gündelikli Görev Belgesi

(Araç Desteği Yok)

 

 

1a - Görev Belgesi (Yolluksuz - Gündeliksiz)

(1 Haftadan Az)

1b - Görev Belgesi (Yolluksuz - Gündeliksiz)

(1 Haftadan Fazla)

 

 

D - YURT DIŞI GÖREVLENDİRME FORMLARI VE EKLERİ

**(Yurt Dışı görevlendirme başvuruları, görevlendirme tarihinden en geç 30 gün öncesinden verilmelidir)

Görev Türü

Katılım Desteği Var

Katılım Desteği Yok

 

Kongre, Konferans, Sempozyum, Çalıştay vb. Bilimsel Etkinliklere Katılım İçin Görevlendirme Formları

 

1 - Katılım Desteği İsteğini Belirtir Dilekçe

2 - Görev Belgesi (Yolluklu-Gündelikli)

3 - 39. Madde ile Görevlendirme Başvuru Formu

4 - Bildiri Özeti

5 - Bildiri Kabul Yazısı veya Davet Mektubu

6 - Çok Yazarlı Bildirilerde Muvaffakat Yazıları

7 – Yurt Dışı Görevlendirme Bilgi Formu

 

 

1 - Görev Belgesi (Yolluksuz - Gündeliksiz)

 

E - YILLIK İZİN FORMLARI

** (Yıllık izin formları, yıllık iznin başlangıç tarihinden en geç 1 hafta öncesinden verilmelidir)

1 - Akademik Personel Yıllık İzin Formu

2 - İdari Personel Yıllık İzin Formu

 

  F - JÜRİ ÜYELİĞİ ÖDEMESİ BİLGİ FORMU

 (Dr. Öğr. Üyesi, Doçent ve Profesör atama jürilerinde görev alan öğretim üyeleri için)