Ticari ve Endüstriyel Durum

Trabzon şu an oldukça düşük bir endüstriyel gelişime sahiptir. Endüstrinin çoğu tarıma bağlıdır. Fındık ve çay üretiminin yaklaşık yüzde 20'si Trabzon da gerçekleşir. Bunun yanında önemli miktarda tütün, patates ve mısır da üretilir. Şimdilerde kivi üretimi yavaş yavaş çay ve fındığın yerini almaya başlamıştır. Trabzon aynı zamanda Türkiye balık sektörü için çok önemlidir. Türkiye balık üretiminin % 20' si Trabzon da gerçekleşir. Endüstriyel tesisler çimento, yapı ürünleri, tıbbi ürünler, metal ve cam ürünleri, balık konserve ve mobilya sektörlerini içine alır.

Trabzon’un Kafkasya, Orta Asya ve Batı arasında bir köprü işlevi gören uluslararası bir ticaret merkezi olarak önemi artmakta ve Ortadoğu ve Bağımsız devletler topluluğu arasında gelişen ticarette önemli bir rol oynamaktadır. Modern limanı, uluslararası havaalanı, serbest bölgesi ve turizm potansiyeli ile Trabzon parlak ve zengin bir geleceği dört gözle beklemektedir.

Giderek daha fazla yabancı turist Türkiye’nin daha az gelişmiş ve bozulmamış bölgelerini keşfettiği ve Karadeniz kıyısındaki birçok güzelliğin farkına vardığı için turizmin Trabzon’un ekonomisindeki önemi artmaktadır.