Staj(Mesleki Deneyim)

Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretme ve öğrenme sürecinde pratik uygulamanın öneminin farkındadır ve bu yüzden KTÜ’deki uygulamalı programların büyük bir kısmı müfredatlarında mezuniyet için gerekli olan zorunlu staj uygulamasına sahiptir. Mühendislik,Orman,Mimarlık ve Deniz Bilimleri Fakültesi gibi fakğlteler 4.yılın sonuna kadar yaz dönemlerinde konu ile alakalı staj programını zorunlu tutmaktadırlar. Bu akademik birimlerdeki staj uygulaması müfredatın zorunlu bir parçası olup, Mesleki Deneyim I ve Mesleki Deneyim II diye adlandırılan ve 4.sınıfta her iki dönemde birer ders olmak üzere okutulan iki adet 4 AKTS'lik ders ile tanımlanmakta ve işlenmektedir. Bu iki dersin her biri sanayi sektöründe 1 aylık iş yükünü gerektirmektedir. Sanayi sektöründe bu 30 günlük iş gününü tamamlayan ve staj süresince izlediği program hakkında detaylı bir rapor hazırlayan öğrenciler öğrenim gördüğü bölüme başvurup sorumlu öğretim üyesinden staj süreçlerini ve raporlarını değerlendirmelerini istemek durumundadır. Eğer değerlendirme başarılı ise öğrenciye ilgili Mesleki Deneyim dersinden geçer not verilmektedir. Aynı durum ikinci staj döneminde de yapılmakta ve öğrenci diğer staj dersinden de geçer not almaktadır. Öğrencinin stajı başarılı bulunmazsa, öğrenciden kural olarak staj dönemini tamamlaması istenir. Staj süreci tamamlanmadan öğrenci bu dersleri başarmış sayılmaz ve mezun olamaz.

Diş Hekimliği ve Tıp Fakülteleri, fakültelerin kendi hastanelerinde veya yurt içi ya da yurtdışında denkliği bulunan organizasyonlarda tamamlanması gereken staj programlarına sahiptirler.

Farklı dereceli programların staj süreçlerine dair detaylar ders kataloglarında bulunabilir.