Karadeniz Teknik Üniversitesi hem öğrencilerinin hem de personelinin güvenlik ve sağlığına oldukça önem verir. Sağlıkla ilgili sigorta sistemi farklı şekillerdedir. Ebeveynlerinin mesleklerinden dolayı herhangi bir sigorta sistemine dahil olan öğrenciler de bu sigorta sisteminden faydalanır. Bu durumdaki öğrenciler her türlü tedaviden ücretsiz olarak yararlanır. Bunlar aynı zamanda her türlü kazaya karşı da sigortalıdır. Ailelerinden dolayı herhangi bir sigorta sistemine dahil olmayan öğrenciler üniversitenin Kültür ve Spor İşleri birimine dahil sağlık kuruluşundan faydalanabilirler ve hem üniversite içinde hem de üniversite dışında her türlü sağlık hizmetinden faydalanabilirler.

Üniversitenin sağlık kuruluşu üniversite bünyesinde sağlık hizmeti sağladığı gibi üniversite içinde ya da dışında part time işlerde çalışan ve yazın üniversite içinde ya da dışarıda staj yapan öğrencilerin sağlık hizmetlerini de kapsamaktadır.

Karadeniz Teknik Üniversitesinde öğrenim gören değişim öğrencileri ya da diğer yabancı öğrencilerin kendi sağlık sigortalarını karşılamaları gerekmektedir. Türkiye dışında alınan sağlık sigorta poliçeleri ancak uluslar arası bir geçerliliği varsa Türkiye de geçerlidir. Eğer bu öğrencilerin herhangi bir sağlık sigortası yoksa ülke içinde bunu sağlayan kuruluşlardan ülkeye girer girmez satın almaları istenmektedir.