Öncel Eğitimin Tanınması

Öncel eğitimin tanınması Türk Yüksek Eğitim Sisteminde henüz başlangıç aşamasındadır. Karadeniz Teknik Üniversitesi istisna değildir.Buna rağmen muafiyet sınavları müfredatta zorunlu olan dersler için her dönemin başında yapılır örneğin yabancı diller ve bilgisayar dersleri gibi.Bu dersler için öğrenme sürecini kendi başlarına yada başka yollarla tamamlayan ve öğrenme çıktılarını elde ettiğine inanan öğrencilere sözkonusu muafiyet sınavlarına girme hakkı tanınır. Bu sınavlardan geçer not alan öğrenciler müfredattaki ilgili dersden muaf olur ve bu not öğrencinin transkriptine işlenir.