Ölçme ve Değerlendirme

Çalışma programları her biri 15 haftalık ders dönemi ve onu takip eden 2 haftalık final dönemini içeren iki dönemden oluşmaktadır. Her bir dönemin 8. haftaları vizelere ayrılmıştır. Derslere ve laboratuarlara devam zorunludur. Yalnız, öğrencilerin teorik derslerin %70’ine, laboratuar ve stajların %80’ine devam şartı aranmaktadır. Öğrencilerin bir vize ve bir final sınavına girmeleri gerekmektedir. Öğrencilerden ayrıca her dönemin ilk haftası duyurulan ev ödevleri, quizler ve stajlardan oluşan dönem ödevlerini tamamlamaları istenmektedir.

Sınav kağıtları, quizler, ev ödevleri ve stajlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Final notu, yarıyıl sınavının %30’u, dönem ödevinin %20’si ve dönem sonu sınavının %50’si düşünülerek hesaplanır. Final notu daha sonra harf notuna dönüştürülür ve ECTS notları yerel nota uyarlanır.

Final sınavından alınan 45 ya da 45 altı notlar, yarıyıl sınavı ve dönem ödevi düşünülmeksizin dersten başarısız olmak anlamına gelir. Dersten geçmek için öğrencilerin en az CC harf notuna sahip olmaları gerekir; bu da bir dönem için öğrencinin genel akademik ortalamasının en az 2.00 olması demektir. Aksi takdirde derslerin tekrar edilmesi gerekir. Başarısız öğrencilere, ilan edilen tarihlerde ders seçmeleri ve kayıt yaptırmaları koşuluyla, bir dönem için 2 ders almak üzere (tüm akademik yıl boyunca 4 ders) bir şans verilir.