Öğrenci Kulupleri

Karadeniz Teknik Üniversitesindeki öğrenciler herhangi bir zorlukla karşılaşmadan  bir tesis ya da klüp kurup yürütebilirler.  Üniversitenin halihazırda bir birlik oluşturma konusunda kılavuz içeren ve senatodan onaylı bir yönetmeliği bulunmaktadır. Kültür ve Spor İşleri Sağlık Müdürlüğün öğrenci kulüpleri binasında odaları bulunan her bir öğrenci birliği için ayrılan bütçesi vardır. Öğrenciler yeni  klüp ve birlikler kurmak için oldukça heveslidir.

Karadeniz Teknik Üniversitesinde dört farklı grup tarafından oluşturulmuş 100 den fazla öğrenci kulübü vardır. Bunlar aşağıda verilmiştir;

a) Akademik kulüpler:  Bunlar alanları ile ilgili bilimsel aktivite hazırlamayı içeren kulüplerdir.

 • Sanat Kulübü
 • Biyoloji Kulübü
 • Kimya Öğrencileri Kulübü
 • İnşaat Mühendisliği Öğrencilerinin Kulübü
 • Sınıf Öğretmeni Eğitim Kulübü
 • Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri Kulübü
 • Engelli Çocuklar Eğitim Kulübü
 • Elektrik- Elektronik Kulübü
 • Maliye Kulübü
 • Oran Endüstri Mühendisliği Bilim Kulübü
 • Orman Mühendisliği Öğrenci Kulübü
 • Jeodezi ve Fotogrametri  Kulübü
 • Jeoloji Kulübü
 • Jeofizik Öğrenci Kulübü
 • Tarih Bilgi Teknolojisi Kulübü
 • İç Mimarlık Öğrenci Kulübü
 • Uluslararası Öğrenci Kulübü
 • Peyzaj Kulübü
 • Edebiyat Kulübü
 • İşletme ve Ekonomi Kulübü
 • Matematik Kulübü
 • Makine Mühendisliği Öğrenci Kulübü
 • Mekatronik Klüp
 • Metalurji ve Materyal Bilim Kulübü
 • Ebelik ve Hemşirelik Kulübü
 • Maden Mühendisliği Öğrenci Kulübü
 • Filoloji Kulübü
 • Beden Eğitimi ve Spor Kulübü
 • Fizik Kulübü
 • Okul Öncesi Kulübü
 • Bilim Kulübü
 • Tıp Öğrencileri Bilimsel Araştırma Topluluğu
 • Sosyal Bilimler Kulübü
 • İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Kulübü
 • Türk Sanat Müziği Kulübü
 • Şehircilik Kulübü

b) Sosyal Kulüpler: Bunlar kulüplerin alanlarıyla ilgili sosyal aktivitelere dahil olan öğrencilerin bağlı olduğu kulüplerdir.

 • İletişim ve Organizasyon Kulübü
 • Çevre Kulübü
 • Erasmus Kulübü
 • Avrupa Birliği Kulübü
 • Oryantasyon kulübü
 • Proje Üretme Kulübü

c) Kültürel Kulüpler

 • Atatürkçü Düşünce Kulübü
 • Kitap ve Sosyal Araştırmalar kulübü
 • Kültürel Aktiviteler ve Sinema Kulübü
 • Kültürel Sanatlar Kulübü
 • Dans Kulübü
 • Fotoğraf ve Görsel Sanatlar Kulübü
 • Türk Folk Müziği Kulübü
 • Tiyatro Kulübü
 • Western Müzik Kulübü

d) Spor Kulüpleri

 • Okçuluk Kulübü
 • Havacılık Kulübü
 • Satranç Kulübü
 • Bisiklet Kulübü
 • Golf Kulübü
 • Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü
 • Yelkencilik Kulübü
 • Keşif Kulübü
 • Squash Kulübü
 • Tenis Kulübü
 • Su Sporları ve Deniz Kulübü