KTÜ Avrupa Politika Beyannamesi

Kurumun Erasmus aktivitelerindeki ve Hayat Boyu Öğrenim Programı kapsamındaki strateji, amaç ve önceliklerini kısaca bildiriniz

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin (KTÜ) kurulduğu tarihten itibaren başlıca amacı öğrencilerine açık görüşlü ve araştırma odaklı olmaları konusunda yardım etmek olmuştur. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne aday üye kabul edilme süreciyle Karadeniz Teknik Üniversitesi Avrupa yüksek öğretim alanının bir parçası olmak, “dünyanın en dinamik ve en rekabetçi bilgi-merkezli ekonomisi”ni oluşturmaya katkıda bulunmak, Avrupalı olma bilincini oluşturmaya ve geliştirmeye yardımcı olmak için yeni bir strateji belirlemiştir. KTÜ EAIE, EUA ve BSUN üyeliği gibi bir çok uluslar arası organizasyonlarda aktif olarak yer almaktadır ve bu katılımları ilerleyen yıllarda daha da arttıracaktır. Ayrıca 2007 de ilk olarak düzenlenen Uluslararası Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerarası oyunların Trabzon’da yer almasında ve 2011 Avrupa Gençlik Olimpiyatları için Trabzon’un seçilmiş olmasında önemli bir rol oynamıştır. Beynelmilel olma hedefi doğrultusunda KTÜ şunları hedeflemektedir:

- Öğrencileri ve personelini uluslararası değişime, yerleşime ve küresel ekonomide çalışabilmeyi gerektirecek becerileri kazandırmaya yönelik eğitime ve çok kültürlülüğü anlama ve kavramayı hızlandırmaya teşvik etmek.
- Avrupa ve Avrupa dışından ülkelerin problemlerini çözmeye katkıda bulunacak çok uluslu öğretim, tematik ağlar ve yoğun program çerçevesindeki araştırma projelerine ve üniversitenin Avrupa’da bilinirliğini arttıracak çalışmalara lojistik ve finansal destek sağlamak.
- Akademik personeli, istihdamı arttırmak için sanayi ile bağlantı halinde çalışmaya ve toplum içinde diğer üye ülkelerin deneyimlerine dayalı yetişkin eğitimine yönelik projeler üretmeye teşvik etmek

Erasmus aktivitelerinin bilinirliği için hangi aktiviteler planlanmıştır ve Erasmus üniversite sözleşmesini ve EPS tanıtımı için neler yapılacak?

Kurum, eğer varsa, ayrımcılığı gidermek adına ne gibi düzenlemeler yapmaktadır (cinsiyet eşitliği, engelli öğrenci ve personelin entegrasyonu, ırkçılığın ve yabancı düşmanlığıyla mücadele ve uyumu v.b.)?

KTÜ yönetimi her dönem her fakülteye öğrencilerin doğrudan bilgilendirildiği ayrı ayrı paneller düzenlemektedir. Öğrenciler Erasmus konusunda ayrıca elektronik posta, internet sayfasında kendiliğinden açılan pencere ilanlar, her bölümün girişindeki panoda bildiriler, yerleşke içindeki ilan panoları ve düzenli toplantılar yoluyla da bilgilendirilmektedir. Geribildirimler üniversitenin danışma kurulu tarafından değerlendirilmekte ve sonuçlar da üniversite gazetesi ve web sayfası aracılığıyla ilan edilmektedir. Üniversite konunun görünebilirliğine çok büyük önem vermektedir ve bu yüzden de Erasmus Üniversite Sözleşmesi web sayfasında yer almaktadır. Mevcut EPS üniversitenin dahili yapısından gelen geribildirimlere dayanmaktadır ve bu bildirimden önce Üniversite Senatosuna onay için gönderilmiştir. Yurtdışına giden öğrenciler orada aldıkları derslerin kredilerinin tanınması için Senatodan kesin karar almaktadır. Öğrencilerin seçimi tamamen akademik başarılarına ve yabancı dildeki yeterliklerine göre yapılmaktadır. Tüm adayların notları cinsiyet, ırk, etnik artalanı ve engeline bakılmaksızın listelenmektedir. Personel değişimi için öncelik ufuklarını genişletmek için uluslar arası deneyimi az olanlara verilmektedir