İsim ve Adres

Posta Adresi
Karadeniz Teknik Üniversitesi, 61080, Trabzon, Türkiye

Tel: +90 462 377 3303, 377 2104
Faks: +90 462 325 3205, 325 3185
Web: www.ktu.edu.tr